Steun ons en help Nederland vooruit

Onze democraten voor een mooi Hoorn, Zwaag en Blokker

D66 heeft een mooie mix van bevlogen en maatschappelijk betrokken kandidaten voor u. Kies uw favoriet!

  Arwin Rood

  #1
  • Meer overdekte en veilige fietstalplaatsen in de (binnen)stad
  • Een centrum voor de Wesfriese kunsten

  Zet zich in voor: voor het aanlichten van monumenten

  Mijn naam is Arwin Rood, 45 jaar oud en ben sinds 2014 raadslid, sinds 2016 fractievoorzitter en nu de lijsttrekker voor D66 Hoorn. Ik ben opgegroeid in de Sterflats in de Grote Waal en in deze wijk ben ik blijven wonen. Als zelfstandig grafisch vormgever werk ik in onze prachtige historische binnenstad. Mijn expertise en hart liggen op het terrein van Kunst en Cultuur.

  Lees meer

  WITBOEK EN DISCUSSIEBIJEENKOMST OVER 'ONDERWIJSSTAD HOORN' 7 MAART

  voor iedereen met een hart voor onderwijs
  Onderwijsinput / aanmelding

  AFSPRAKEN

  We hebben hierboven veel ambities benoemd waar we ons voor gaan inzetten, maar die alleen in samenwerking met andere partijen in de gemeenteraad gerealiseerd kunnen worden. Maar voor sommigen punten willen we ons echt hard maken, omdat andere partijen het niet of onvoldoende oppakken of gewoon omdat het een gemiste kans zou zijn. De volgende afspraken maken we met u:

  D66 wil versterking van het lokaal onderwijs

  D66 zoekt actief naar mogelijkheden om het onderwijs op lokaal niveau te ondersteunen. We denken daarbij aan: het (deels) bekostigen van een conciërge, het organiseren van een pool met gepensioneerde leerkrachten die kunnen bijspringen als onderwijsondersteuner, een scholencoach voor een betere aansluiting tussen de verschillende onderwijsinstellingen of het creëren van een persoonlijk opleidingsbudget voor leerkrachten.

  Lees meer

  D66 steunt de alliantie voor statiegeld op blikjes en flesjes

  Wat gooien we veel afval op straat! Daarom wil D66 dat er meer afvalbakken komen en ook het verzamelen van zwerfafval in buurten slim oppakken. Want plastic afval is ook een grondstof. Wil je weten wat wij met afval doen? Doe mee, klik door!

  Lees meer

  Flexwoningen als flexibel instrument op de Hoornse woningmarkt

  De komende jaren bouwt Intermaris weliswaar honderden extra sociale huurwoningen, maar daar hebben spoedzoekers (gescheiden vaders, statushouders) nu niets aan. D66 wil snel flexwoningen realiseren als tijdelijke oplossing voor spoedzoekers. Want niemand hoeft van bank naar bank te gaan of erger: in een auto te slapen. We zorgen voor elkaar in de wijken!

  Lees meer

  Lokaal beleid is Europees beleid

  Ook in 2019 en 2021 reiken we weer de Westfriese Europaprijs uit aan een persoon, organisatie of ondernemer die lokaal of regionaal een bijdrage levert aan de Europese eenwording, solidariteit, welvaart of historie door haar lokale en regionale bijdrage. We staan er nauwelijks bij stil, maar ons dagelijks handelen staat onder directe invloed van Europa. Daarom is het goed dat we lokaal ook regelmatig stil staan bij het Europa van vandaag én morgen.

  Lees meer

  We worden ons bewust van de gevolgen van vergrijzing

  Ook Hoorn vergrijst, nu al is bijna 50% van de inwoners in Blokker 55 jaar of ouder. Het aantal demente inwoners zal gaan verdubbelen tot aan 2040. D66 wil beleid gaan maken voor een andere manier van zorg en samenleven. Hoe zorgen we dat iedereen blijft meedoen en dat alles betaalbaar blijft? D66 wil de komende bestuursperiode dat we ons gaan voorbereiden op de gevolgen van de 'grijze golf'.

  Lees meer

  Transferium: interessant verblijfsgebied en comfortabel vervoersknooppunt

  Traverse, busstation en parkeergarage moeten echt comfortabel zijn en de omgeving moet ook een verblijfsgebied worden. De circa 1.250 plaatsen in de parkeergarage moeten goed bezet en rendabel geëxploiteerd worden. De oproep van OSH en sommige partijen om gratis te parkeren op (koop)zondagen is niet realistisch en verkiezingsretoriek. Wij willen een ambitieus, maar realistisch plan voor het stationsgebied. We kunnen het maar 1 keer kwalitatief goed doen!

  Lees meer

  DOE MEE EN WORD LID ...

  Meld je vandaag nog aan via deze link