Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 16 september 2020

Keuze voor renovatie stadhuis is volgens D66 een historische en kapitale fout

Dinsdag 15 september tijdens de raadsvergadering heeft de gemeenteraad van Hoorn volgens D66 een historische en kapitale fout gemaakt om te kiezen voor de renovatie van het oude stadhuis en niet voor nieuwbouw in de Poort van Hoorn. 

Volgens raadslid Arwin Rood krijgt de gemeente niet heel vaak een kans om naast infrastructuur en openbare ruimte een echte grote investering te doen: “We kunnen vandaag kiezen om het voortouw te nemen, voorop te lopen, richting de toekomst van de stad. Want we willen ten slotte meer stad worden. Nou gemeenteraad van Hoorn. Nu is jullie kans!” 

Helaas gaf de gemeenteraad geen gehoor aan deze oproep en liet de Raad van Hoorn een van de grootste kansen in tijden liggen. De fracties die kozen voor renovatie van het stadhuis sloegen naast het advies van de fractie van D66 ook het advies van alle experts in de wind. Gebiedsontwikkelaar  BPD, Urhahn stedenbouw en strategie, SITE urban development, Hevo advies, Karres en Brandts en onafhankelijke experts van het ministerie van binnenlandse zaken hadden allen het advies gegeven om het stadhuis naar de Poort van Hoorn te verhuizen.

Maar ook de partners van de gemeente zoals de bibliotheek, de NS, ProRail, en zelfs de Provincie Noord Holland waren allemaal voorstander van verhuizen. Zelfs naar het advies van de ondernemers van de stad, verenigd in de HOF, werd niet geluisterd. 

Arwin Rood vervolgde, “D66 kan het niet simpeler uitleggen… uiteindelijk is de keuze investeren we 30 miljoen in een gebied dat in de komende jaren transformeert naar een reguliere woonwijk. Of investeren we 30 miljoen in De Poort van Hoorn, onze historische binnenstad, ons belangrijkste koopcentrum en onze ambitie om meer stad te worden. D66 kiest voor nieuwbouw in de Poort van Hoorn en dus voor de toekomst.” 

Helaas heeft onze voorkeur het niet gehaald, maar daar houdt het voor D66 niet op. Wij zullen ons blijven inzetten voor significante investeringen en meerdere maatschappelijke functies in de Poort van Hoorn. Zoals de experts ook aangaven is dat essentieel voor het slagen van dit belangrijke project voor Hoorn.