Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 28 oktober 2020

Algemene beschouwing D66 over de begroting 2021

Op dinsdag 3 november buigt de Hoornse raad zich over de begroting 2021. Vanwege de situatie rond corona werd de begrotingsvergadering sterk ingekort. Vanwege het inkorten van de behandeling van de begroting hebben de raadsfracties hun algemene beschouwingen en raadsinstrumenten (moties en amendementen) schriftelijk ingediend. De algemene beschouwing van D66 Hoorn vindt u hieronder:

Bij de behandeling van de kaderbrief heeft D66 al aangeven dat we in een crisis geen overhaaste beslissingen moeten nemen en deze mening hebben we nog steeds. De samenleving is gebaat bij een betrouwbaar bestuur en een vaste koers. Er zijn in deze tijden al teveel onzekerheden.

Het is geen tijd van verlanglijstjes, luchtfietserijen en politiek profileren. Het is een tijd dat je luistert, waarschuwt voor eventuele fouten en hulp en ondersteuning biedt waar dat kan. Dat geld ook voor de behandeling van deze begroting. Helaas moeten we wel een begrotingstekort van 10 miljoen dichten om een sluitende begroting te krijgen.

Wij willen de ambtelijke organisatie en het college complimenteren met het werk dat ze hebben verzet. Ze hebben een voorstel samengesteld waar de pijn evenredig is verdeelt en waar de inwoners en de ondernemers weinig last van gaan krijgen. Natuurlijk heeft D66 ook bedenkingen bij deze plannen en punten waar het pijn begint te doen. We willen het college in ieder geval de volgende overwegingen meegegeven.

D66 zou het heel onverstandig vinden om lopende projecten waarbij de inwoner reeds direct betrokken is te vertragen. Dit zorgt voor het afhaken van onze inwoners bij deze en toekomstige participatie projecten en kost uiteindelijk veel meer.

In deze crisis is het uitermate belangrijk om onze ondernemers bij te staan met raad en daad. Zodat wij samen sterker uit de crisis komen. Investeren in economische zaken is dan cruciaal. Wat ons betreft blijft deze ambitie staan.

Kortingen op de Gemeenschappelijke regelingen gaan volgens D66 enkel in overleg met andere gemeenten. Solidariteit is hier heel belangrijk. D66 verwacht dat namelijk ook van de andere gemeenten.

Er is geld over in het innovatiebudget voor de zorg. Natuurlijk moet je dit geld inzetten om de tekorten te dichten. Zeker omdat de grootste tekorten zich ook in de zorg bevinden.

Maar juist dit budget is er om de zorg in de toekomst betaalbaar te houden. En volgens D66 is een van de redenen, waarom er geld over is, omdat er onvoldoende gebruik van wordt gemaakt door de ingewikkelde manier van aanvragen. D66 zou de wethouder willen vragen het aanvragen van dit budget te versimpelen en het innovatiebudget niet te ‘sluiten’ bij een bepaald bedrag maar gewoon open te houden. Het zou jammer zijn als een goed idee wat ons in de toekomst veel geld zou besparen net voor de finish sneuvelt.

Hoorn is dit jaar gestart met de participatie coach, uit de berichten vanuit het college blijkt dat dit goed werkt. Onze zorg ligt bij de begeleiding van deze zorgklanten die de gemeente nu heeft overgenomen van WerkSaam. D66 vreest dat als wij hier tekort schieten dat we zullen zien dat er op ander vlakken kosten gaan stijgen. Het is daarom erg belangrijk om dit geld goed in te zetten binnen deze doelgroep. We vragen de wethouder hier goed op te blijven letten zodat er in de toekomst geen mensen buiten de boot vallen.

En tenslotte een fietsenstalling in het uitgaanscentrum is meerdere malen belooft. En nu het prachtige Kerkplein bijna gereed is zien wij, als de horeca open is, een enorme opstapeling van fietsen tegen de hekken op het kerkplein maar ook in de Kerkstraat en de Roode Steen. Als straks de hekken verdwijnen omdat het hotel in gebruik wordt genomen is letterlijk het hek van de Dam. D66 zal een amendement indienen om budget vrij te maken om deze ambitie voor de toekomst te realiseren.

Raadsmiddelen D66:
Amendement D66 VOCH Fietsparkeren binnenstad
Motie D66 – GRL- PvdA – CU – Fractie Tonnaer – Voorkomen wateroverlast

Alle algemeen beschouwingen en raadsmiddelen zijn terug te vinden via de website van de gemeente Hoorn (https://bit.ly/37Horgd). Op vrijdag 30 oktober reageert het college op de aangekondigde raadsinstrumenten en gaat zij eventueel in op de schriftelijke algemene beschouwingen van de raadsfracties. Op 3 november start de begrotingsbehandeling. Vanwege corona kan hier helaas geen publiek bij zijn. De vergadering is live te volgen of later terug te zien via www.hoorn.nl/gemeenteraad.