Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 27 oktober 2015

D66 wil meer aandacht voor biodiversiteit in Hoorn

D66 heeft op dinsdag 27 oktober aan raad en college een beleidsnotitie aangeboden onder de titel ‘Samen geven we de natuur meer ruimte’. Hierin staan tal van kleine en grote initiatieven die de gemeente samen met bewoners kan nemen om de natuur meer ruimte te geven in Hoorn en de regio. Milieuwethouder Bashara nam symbolisch het eerste exemplaar in ontvangst uit handen van D66-raadslid Elsbeth Broerse.

Biodiversiteit

De beleidsnotitie D66 Hoorn Biodiversiteit, aangepste versie 30102015 is tot stand gekomen in samenwerking met de fractie van GroenLinks. D66 wijst er op dat met het zaaien van inheemse plantsoorten, het aanleggen van klimaatadaptieve beplanting en groene daken, wat gedaan kan worden aan de natuurlijke opvang van bijvoorbeeld water en fijnstof, zonder dat dit veel extra inspanningen hoeft te kosten.

Een ander voorstel van de democraten is om een regionale bioloog aan te stellen die regiogemeenten en inwoners bij kan staan bij lokale initiatieven. D66 wil bedrijven en bewoners meer ruimte geven om eigen keuzes te maken als het gaat om groenaanleg en beheer in de openbare ruimte. Denk aan het belang van het creëren van (natuurlijke) schuilplaatsen voor dieren.

Biodiversiteit Elsbeth Broerse

Elsbeth Broerse: ‘Juist door verbindingen te leggen tussen private en publieke ruimten kan het natuurlijk netwerk in de stad verbeterd worden. Goed voor de biodiversiteit, maar ook gewoon voor een aangenaam stedelijk leefmilieu. Steden die tijdig verduurzamen hebben de toekomst.’

In de brief Kaderstelling dierenwelzijn en biodiversiteit uit het voorjaar van 2016 somt het College op wat zij nu al doet op het gebied van biodiversiteit, maar geeft het College ook aan dat zij eind 2016, begin 2017 met een kaderstellende notitie zal komen over het dierenwelzijnsbeleid en de biodiversiteit. Daarin zullen voorstellen gedaan worden waar de raad uit kan kiezen, zowel binnen als eventueel buiten bestaande budgetten.