Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 27 april 2018

Aankondiging ledenvergadering D66 Noord-Holland

Het regiobestuur van D66 Noord-Holland nodigt u uit voor de Algemene Regiovergadering (ARV) op zaterdagmiddag 9 juni in Zandvoort. De agenda en stukken worden uiterlijk veertien dagen van te voren gepubliceerd op de website noordholland.d66.nl.

Op de agenda van de ARV zijn de volgende onderwerpen voorzien:

– presentatie van de kandidaat-lijsttrekkers.

– verkiezing van nieuws regiobestuursleden.

– instellen van diverse commissies met het oog op de provinciale verkiezingen

– workshop over bestuurlijke afdelingsfusies.

Reminder vacatures regiobestuur

Het regiobestuur zoekt kandidaten voor vier vacatures:

– secretaris

– politiek-secretaris

– algemeen bestuurslid (met beoogde portefeuille campagne, communicatie en evenementen

– algemeen bestuurslid (met beoogde portefeuille ledenbinding, ledenwerving en evenementen)

Geïnteresseerden kunnen zich opgeven t/m 20 mei. Tijdens de ARV op 9 juni kunnen kandidaten zich presenteren en wordt er gestemd.

Reminder kandidaatstelling lijsttrekkerschap PS2019

Tot 23 mei kunt u zich kandidaat stellen voor het lijsttrekkerschap voor de provinciale Statenverkiezingen in maart 2019. Na de zomer opent de kandidaatstelling voor overige kandidaten.

Kandidaten gezocht voor programmacommissie

Voor de Statenverkiezingen in 2019 heeft D66 Noord-Holland een toekomstgericht en herkenbaar verkiezingsprogramma 2019-2023 nodig. Hiervoor heeft het regiobestuur al een eerste stappenplan gemaakt. Tijdens de ARV op 9 juni aanstaande stellen de leden een programmacommissie in. Het regiobestuur draagt de volgende samenstelling voor:

– Arthur Helling, namens het regiobestuur;

– Flip de Groot, namens de Statenfractie;

– de (nog te kiezen) lijsttrekker;

– twee (nog te benoemen) leden;

– Conny van Stralen (secretaris);

Heeft u belangstelling om zowel inhoudelijk als organisatorisch mee te werken aan het verkiezingsprogramma van D66 Noord-Holland voor PS19? Kennis en ervaring op het gebied van provinciale vraagstukken, politiekinhoudelijk en/of bestuurlijk, is daarbij zeer welkom. Aanmelden kan bij Arthur Helling (a.helling@d66noordholland.nl) t/m dinsdag 22 mei.

Voor meer informatie over de verschillende vacatures en kandidaatstellingsprocedures, zie:  https://noordholland.d66.nl/ps19/