Steun ons en help Nederland vooruit

Agenda

Algemene Ledenvergadering D66 Hoorn en D66 Westfriesland

Woensdag, 21 juni 2017 in Hoorn

Concept-agenda ALV 21 juni 2017 • Opening – ​​vaststellen agenda/(huishoudelijke) mededelingen • Stemming bestuurlijke en commissievoorstellen – overgangsfase en gemeenteraadsverkiezingen 2018 (o.a. voorstel aanpak campagnecommissie) • Bespreken voorstel aanpak bestuurlijke fusie – inclusief financiën, zie ...

Concept-agenda ALV 21 juni 2017

Opening​​vaststellen agenda/(huishoudelijke) mededelingen
Stemming bestuurlijke en commissievoorstellen – overgangsfase en gemeenteraadsverkiezingen 2018 (o.a. voorstel aanpak campagnecommissie)
Bespreken voorstel aanpak bestuurlijke fusie – inclusief financiën, zie bijlage
Terugkoppeling reflectiegesprekken – D66 Hoorn, Medemblik en Enkhuizen
Terugkoppeling lijstrekker commissie – D66 Hoorn, Medemblik en Enkhuizen
Stemprocedure lijsttrekkerskandidaten – D66 Hoorn, Medemblik en Enkhuizen
Bespreken conceptprofiel gemeenteraadsleden
Rondvraag en sluiting

 

21 juni

20:00 uur

Theater Het Pakhuis, Onder de Boompjes 21, Hoorn