Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 12 juli 2017

Arwin Rood zoekt contact met Kamerfractie over motie Markermeerdijken

Er ligt in politiek Den Haag een motie klaar van CDA, VVD, D66 en CU met de boodschap dat er een nieuw onderzoek moet komen naar alternatieven voor de ingrijpende dijkversterking tussen Hoorn en Amsterdam. Pompen in de Markermeerdijk zou een alternatief kunnen zijn. D66 Hoorn vreest dat dit grote gevolgen kan hebben voor het parkeren en stadsstrand zoals dit nu geïntegreerd is in de dijkversterkingsplannen van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.

Arwin Rood, fractievoorzitter van de lokale fractie van D66, heeft daarom contact gezocht met D66 Tweedekamerlid Rob Jetten, die inmiddels op de hoogte is van de Hoornse zorgen. Er zijn signalen dat de indieners van de motie bereid zijn om de tekst aan te passen, zodat de plannen bij Hoorn wel gewoon doorgang kunnen vinden.

Minister Schultz van Haegen heeft eerder aangegeven dat de procedure gewoon van start kan gaan,  ondanks bezwaren van enkele gemeenten in het zuidelijke deel van het Markermeerdijk-traject. In dat geval kunnen de plannen na de zomer ter inzage worden gelegd.