Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 11 maart 2017

Campagnebus D66 bezoekt anderstaligenklas SG Newton

De D66-bustour voor de Tweede Kamerverkiezingen bracht op vrijdag 10 maart een bezoek aan SG Newton in Hoorn. Tijdens dit bezoek kregen Pia Dijkstra (oud presentatrice, nu kamerlid en woordvoerder gezondheid, sport en emancipatie), Steven van Weyenberg (heeft in Hoorn gewoond en oud-leerling van RSG, tegenwoordig OSG West-Friesland en nu kamerlid) en Sophie in ’t Veld (fractievoorzitter D66 – lid Europees Parlement) een rondleiding.

Eerste Opvang Anderstaligen (EOA)
Er werd onder andere een bezoek gebracht aan de EOA-klassen. De EOA (Eerste Opvang Anderstaligen) is bedoeld voor leerlingen van 12 tot 18 jaar, die pas in Nederland zijn, of nog niet voldoende Nederlands spreken om aan het reguliere onderwijs deel te nemen. Ook kreeg de D66-delegatie uitleg over het nieuwe VMBO op SG Newton.

SG Newton is een locatie van het Atlas College
Het Atlas College verzorgt openbaar voortgezet onderwijs in Hoorn, Medemblik en Edam en omgeving en heeft drie locaties in Hoorn (Copernicus SG, OSG West-Friesland en SG Newton), een in Medemblik (SG De Dijk) en een in Edam (SG De Triade). Samen bieden deze scholen onderwijs van vmbo tot en met vwo.

Openbare school met maatwerk
Het openbare karakter van het Atlas College wordt zichtbaar in het streven om leerlingen met uiteenlopende achtergronden bij elkaar te brengen en hen te leren actief en kritisch bij te dragen aan de samenleving. De wijze waarop de scholen deze doelstelling invullen, verschilt van school tot school en dit geldt ook voor het karakter, de sfeer, het onderwijsaanbod, de pedagogische en didactische aanpak. Niet voor niets heeft elke Atlasschool haar eigen ’gezicht’. Dit biedt leerlingen (en ouders) de mogelijkheid bewust te kiezen voor de school die het beste aansluit bij hun mogelijkheden, wensen en ambities.