Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 21 december 2016

College ziet geen reden om kunstgrasvelden vroegtijdig te vervangen n.a.v. RIVM-rapport

‘Praktisch verwaarloosbaar’, dat is de hoofdconclusie uit het RIVM-onderzoek beoordeling-gezondheidsrisico-s-door-sporten-op-kunstgrasvelden-met-rubb-_ naar aanleiding van de eerder ontstane landelijke commotie over de mogelijke gezondheidsrisico’s voor sporters op kunstgrasvelden met rubbergranulaat. Op basis van de uitkomsten van het RIVM-onderzoek laat het college weten geen reden te zien om tot vroegtijdige vervanging van de Hoornse velden over te gaan.

Aanleiding voor het RIVM-onderzoek was de Zembla-uitzending in oktober van dit jaar. Daarin werd aangegeven dat mogelijk gezondheidsrisico’s in het spel waren. Het RIVM-onderzoek heeft in het onderzoek hier totaal geen bewijs voor kunnen vinden. Ook is er geen verband met leukemie gevonden.

Het strooien van kleine hoeveelheden rubbergranulaat (infill) zorgt ervoor dat op kunstgrasvelden min of meer de zelfde eigenschappen (denk aan: balsnelheid, het stuiteren en slidings) kunnen worden nagebootst als op een regulier grasveld. Daarnaast is het grote voordeel dat de velden intensiever gebruikt kunnen worden en minder onderhoud vergen. Er zijn wel alternatieven voor rubber (zoals kurk), maar deze zijn beduidend duurder.

Het college ziet vooralsnog geen aanleiding om de huidige zeven voetbalvelden, de twee Cruijff Courts en de rubber valdempingtegels vroegtijdig te vervangen. Wel houdt het college nog een slag om de arm.

De uitkomsten van de monsters die zijn afgenomen op de zeven Hoornse velden zijn namelijk nog niet bekend. Daarnaast komen begin volgend jaar de onderzoeksresultaten van een Amerikaans onderzoek beschikbaar. Mogelijk kan dit onderzoek nog nieuwe inzichten geven, omdat voetbalvelden daar al vanaf 1997 zijn bewerkt met rubbergranulaat. Verder zal binnenkort ook nog een kamerbehandeling volgen met minister Schippers en zal in maart nog de uitkomst komen van een Europees onderzoek.

Het college gaat binnenkort in gesprek met de voetbalverenigingen Always Forward en De Blokkers, die in 2017 in de planning staan voor nieuwe kunstgrasvelden. Dit zal uiteindelijk leiden tot een voorstel over het soort infillmateriaal naar de gemeenteraad.

Overigens meldt het RIVM-rapport wel dat er een zekere spanning zit op het hergebruik van grondstoffen (voornamelijk autobanden) versus de gezondheidsrisico’s van nieuwe producten (rubbergranulaat).

Weliswaar zijn de gezondheidsrisico’s voor de mens dus verwaarloosbaar, het RIVM-onderzoek heeft wel aangetoond dat uitloging van metalen (in het bijzonder zink, koper en kobalt) uit het rubbergranulaat naar bodem en water plaats vindt. Dit kan gevolgen hebben voor organismen die daarin leven.

D66-raadslid Arthur Helling: “Qua volksgezondheid is er vooralsnog geen reden om rubbergranulaat niet meer toe te passen. Het uitloggen van metalen naar bodem en water vind ik overigens nog wel een bijkomend punt waar ik in de fractie over wil spreken. Het hergebruiken van in dit geval oude autobanden op deze manier past natuurlijk goed in ons ‘circulaire denken’, maar als dit leidt tot het uitloggen van metalen naar bodem en grondwater, vind ik dat nog wel een punt van nadere beschouwing.”