Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 3 mei 2017

Commissie adviseert beleid rond grafrechten en begraafplaatsen aan te passen

Dinsdag 2 mei heeft de algemene raadscommissie vrijwel unaniem geadviseerd de tweede fase van Begraafplaats Zuiderveld niet te gaan ontwikkelen. Wel adviseert de commissie de voorzieningen op de begraafplaats te verbeteren de plaats aantrekkelijker te maken. Ook wil de commissie de begraafrechten concurrerender maken en het principe van kostendekkendheid los laten.

In de commissie kwam ook de mogelijkheid om gedifferentieerde tarieven te hanteren voor begraven op Keern, Berkhouterweg en Zuiderveld. Hoewel niet iedereen overtuigd was dat je verschillende tarieven moet hanteren voor de drie verschillende ‘producten’, wilde een deel wel dat deze mogelijkheid onderzocht wordt naast een algemeen onderzoek over de tarieven.

Ook ontstond een gedachtewisseling over de wenselijkheid om de bestaande bezoekersruimte om te vormen tot een aula, zodat je het ook voor het condoleren en andere diensten zou kunnen gaan gebruiken voor in elk geval kleine groepen. Een koffieautomaat, het plaatsen van een geluidsinstallatie en meer van dat soort voorzieningen zijn dan nodig. Sommige fracties gaven ook mee om te kijken of een ondernemer interesse zou hebben om de ‘aula nieuwe stijl’ te willen gaan gebruiken en exploiteren.

Uitvaartondernemer Dragt sprak in en gaf aan dat veel mensen graag op de Berkhouterweg willen worden begraven, omdat daar vaak de partner of andere familieleden al liggen. Dragt: “Kan dat niet, dan wordt vaak uitgeweken naar de plaats waar men is geboren.” De hoge prijs voor begraven op Zuiderveld is zeker niet het enige wat een drempel daar op werpt. Dragt: “De begraafplaats is slecht bereikbaar, het is meer een voetbalveld, dan een begraafplaats en Horinezen willen niet op de voormalige grond van Drechterland begraven worden.”

D66-fractievoorzitter Arwin Rood vond daarom de discussie over tarieven en de financiële gevolgen voor de gemeenten niet de hoofdzaak in de discussie. Rood: “Het product klopt niet, het sluit niet aan bij de vraag vanuit de markt. Het is verstandig om in overleg te treden met de ondernemers uit de uitvaartbranche, om te kijken hoe we onze productenlijn passend kunnen maken op de vraag.”

Diverse commissieleden opperden daarvoor suggesties: plaats meer bomen op het Zuiderveld, maak het mogelijk dat mensen hun plek kunnen kiezen of al van te voren kunnen reserveren. Ook zou algemeen begraven weer moeten kunnen op de Berkhouterweg.

Wethouder Theo van Eijk gaf aan dat hij na de zomer met een voorstel zal komen naar de raad op basis van de door de commissie aangegeven richtingen en zal proberen de financiële consequenties hiervan mee te nemen richting de begrotingsbehandeling in het vierde kwartaal.

Over één zaak was iedereen het eens: het beleid om een graf open te laten liggen in afwachting van de volgende begrafenis moeten we niet meer willen, zeker omdat op Zuiderveld er niet regelmatig begraven wordt. Van Eijk kreeg steun om dit beleid intern te wijzigen. Ook gaf hij aan dat de opslagplaats van oude speeltoestellen bij Zuiderveld oneigenlijk is en daar moet verdwijnen. Beide zaken waren afgelopen maandag aan het ligt gekomen tijdens een werkbezoek aan Zuiderveld.