Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 7 november 2018

Concept-verkiezingsprogramma ‘bouwen aan de toekomst’

Beste democraat,

De afgelopen week is het concept-verkiezingsprogramma “Bouwen aan de toekomst” voor PS Noord-Holland 2019-2023 gepubliceerd op de provinciale website. Een programma, waarbij de gezonde leefomgeving centraal staat en wij de uitdagingen en opgaven leggen bij o.a. de energietransitie en het omvormen van onze lineaire naar een circulaire (regionale) economie.

Via dit bericht informeren wij u over de verdere procedure van behandeling van het concept-verkiezingsprogramma.

De leden van D66 Noord-Holland hebben tot zaterdag 17 november 23:59 uur de tijd om via de mail desgewenst amendementen in te dienen op het conceptverkiezingsprogramma. Verzocht wordt daarvoor dit sjabloon te gebruiken.

Alle ingediende amendementen worden op uiterlijk dinsdag 20 november (inclusief advies bestuur) via de e-mail naar de leden van D66 Noord-Holland verzonden.De amendementen zullen tijdens de ARV van zaterdag 24 november vervolgens worden behandeld. Indieners worden in de gelegenheid gesteld het amendement toe te lichten. Overige leden kunnen ter plekke reageren, waarna zal worden gestemd.

De ARV over het conceptverkiezingsprogramma en de behandeling van de amendementen vindt plaats op zaterdag 24 november, om 13.00 uur in Hilversum (Studio 4 in het Muziekcentrum van de Omroep, Heuvellaan 33, 1217 JL Hilversum).

Vergeet niet u aan te melden voor deze ARV via deze link!

Met vriendelijke groet,

Arthur Helling, voorzitter programmacommissie