Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 12 oktober 2016

Cooperate the creative normal

Zo heet het net uitgekomen boek over samenwerking in de culturele en creatieve sector, waarin onder regie van Giep Hagoort, 18 auteurs met hun eigen invalshoek samenwerking op verschillende niveaus beschrijven. Ik mocht daar een van zijn.

In mijn artikel ‘cooperation-on-local-level’ heb ik ervoor gekozen mijn ervaringen als wethouder op het gebied van samenwerking te beschrijven. Niet alleen de wijze van samenwerking of vormen van samenwerking, maar ook vooral hoe je als wethouder met de D66 invalshoek ‘vertrouw op de kracht van mensen’ organisaties kan stimuleren, elkaar op te zoeken en na te gaan welke vorm van samenwerking, of kruisbestuiving (cross-overs) te maken zijn.

Beschreven wordt niet alleen het proces maar ook de ‘lessons learned’ worden behandeld, evenals de uitdagingen die ik voor de culturele sector voor de komende 5 jaar zie.

Het is natuurlijk bijzonder dat je – als (ex)wethouder van een middelgrote stad – gevraagd wordt je expertise in boekvorm vast te leggen. Het schrijven van een dergelijk artikel is best een stevige klus, zeker in de wetenschap dat het boek op hogescholen en universiteiten op de leeslijst wordt geplaatst. Want een artikel in het Engels en het toevoegen van een literatuurlijst is dan een vereiste.

Het boek is onderdeel van het Europese project Ertnam, waar eind 2014 een werkconferentie werd gehouden, waarin ik een expertmeeting mocht leiden.

De samenwerking, met Ertnam en Giep Hagoort in het bijzonder, vloeit voort uit contacten die ik de afgelopen 10 jaar heb opgebouwd, vanuit mijn interim directeurschap van het Westfries Museum (2007), evenals vanuit mijn lidmaatschap van de Raad van Toezicht bij de Parkschouwburg (2005-2010) en die ik tijdens mijn wethouderschap ben blijven onderhouden.

Toen ik dus gevraagd werd voor dit boek, leek het mij een mooie gelegenheid niet alleen mijn ervaringen vast te leggen, maar ook iets over het culturele leven binnen de gemeente Hoorn te zeggen.

Ik ben nu het er zo ligt met het resultaat heel tevreden en het leek mij daarom aardig het met jullie als mede D66-ers te delen.

Uiteraard wil ik als er belangstelling voor is – op een  avond samen met Giep Hagoort – met geïnteresseerde leden ‘sparren’ over de culturele toekomst van Hoorn.

De weerslag vinden jullie in bijgaand artikel cooperation-on-local-level en (voor de liefhebbers) het boek is te bestellen bij:

cooperate-flyer