Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 30 januari 2019

D66 herhaalt pleidooi voor transformatie bedrijventerreinen

Wonen, werken én vermaak op bedrijventerreinen Gildenweg en Hoorn 80                                            

Hoge woontorens langs het water op het terrein van Hoorn 80. De door D66 gemaakte illustratie van Hoorn 80 leidde begin 2018 tot veel ophef. Om de woningnood soelaas te bieden, opperde de meest progressieve partij van Hoorn het idee tijdens de campagne voor de gemeenteraadsverkiezing van 2018. Op de website van D66 Hoorn  betoogde wethouder Ben Tap op 2 maart 2018 in een blog om daarnaast ook naar andere bedrijventerreinen zoals de Gildenweg te kijken voor een andere invulling. De ideeën van D66 lijken met de actuele aandacht voor omwonenden van de Gildenweg in Oosterblokker een stuk reëler dan door velen destijds werd verondersteld. D66 roept daarom wederom op tot een nieuwe discussie over de toekomst van bedrijventerreinen in Hoorn. In de visie van D66 Hoon bestaat die uit een combinatie van wonen, werken en vermaak.

De randen van onze gemeente waren ooit ideale plekken voor de ontwikkeling van bedrijventerreinen. Genoeg ruimte voor de ontwikkeling van allerlei bedrijven. Bovendien waren de terreinen goed bereikbaar en had niemand last van geluid, geur of andere zaken die nou eenmaal komen kijken bij de vestiging van bedrijven. En dat namen we destijds ook graag voor lief, want de bedrijven leverden flinke werkgelegenheid op in de regio.

Gildenweg: met kennis van nu andere keuzes gemaakt
Met de kennis van nu zouden we ooit wellicht andere keuzes hebben gemaakt. Buurtbewoners van de Zuiderdracht, Noorderdracht en de Boekert in Oosterblokker ervaren in toenemende mate overlast van het vrachtverkeer op de smalle dorpswegen. Industrieterrein Gildenweg, waar veel vrachtwagens naar toe moeten, is het grote probleem.

Het oude pand van Karsten is na jaren van geringe bedrijfsactiviteiten weer opnieuw in gebruik genomen. Bewoners hebben het gevoel dat het vrachtverkeer daarmee fors is toegenomen. Hoewel de resultaten van een onderzoek nog niet bekend zijn, willen de ruim 50 gezinnen een structurele oplossing.

En geef de bewoners eens ongelijk. Het bedrijventerrein ligt ingesloten tussen de woongebieden Oosterblokker, Kersenboogerd en de Bangert & Oosterpolder. Met de komst van zo’n 3400 woningen in de Bangert-Oosterpolder rijden er ook veel meer auto’s over de smalle dorpsstraat, waar veel huizen dicht op de weg staan. Geen ideale situatie dus.

Ook de betrokken bedrijven zijn niet blij met de ontstane situatie. Bedrijven willen van nature nu eenmaal groeien en houden zich het liefst bezig met waar ze goed in zijn. Met de groeiende problemen in de buurt staat de bereikbaarheid onder druk. En alhoewel onlangs de productie van kippenslachter Plukon met toestemming van de gemeente Hoorn is verhoogd, is de vraag of de groei van de bedrijvigheid op de lange termijn wel houdbaar is.

Hoorn 80: mogelijkheid voor duizenden extra woningen
Maar niet alleen voor het bedrijventerrein de Gildenweg is aandacht nodig. Er zijn meer gebieden in Hoorn die we nu anders kunnen inrichten. Met de grote roep om woningbouw, pleitte D66 eerder al voor creativiteit en vindingrijkheid van inwoners én ondernemers in Hoorn. Vorig jaar overhandigde D66 aan ondernemer Andries Borgeld van Bo-Mij een voorstel voor gestapelde woningbouw aan de rand van Hoorn80. D66 wil daarvoor het deel van het bedrijventerrein met uitzicht over het water een herbestemming geven.

Met de ontwikkeling van Hoorn 80 ziet D66 in de toekomst een goede mogelijkheid om het gebied beter aan te laten sluiten op de ontwikkelingen van de Schelphoek en het te ontwikkelen Philipsterrein op de Holenweg. Ook gebieden die van origine een andere bestemming kende. Inmiddels worden deze gebieden ontwikkeld voor woningen, winkels en vermaak. Iedereen ziet dat daarmee de gebieden een kwaliteitsimpuls krijgen en de levendigheid wordt vergroot. Uiteindelijk komt dit de concurrentiepositie van het bedrijventerrein ook ten goede.

Want ook de bereikbaarheid van Hoorn 80 zal met de komst van de nieuwe Westfrisiaweg op termijn steeds verder onder druk zal komen te staan. Nu al zien bewoners dat vrachtverkeer de Zuider- en Noorderdracht gebruiken als sluiproute van de N506 naar de Westfrisiaweg. Een lopend verkeersonderzoek in opdracht van de gemeenten Hoorn en Drechterland moet de exacte impact van de nieuwe Westfrisiaweg op dit gebied uitwijzen.

Pleidooi voor stadsbreed plan voor transitie bedrijventerreinen

In afwachting van het verkeersonderzoek in opdracht van de gemeenten Hoorn en Drechterland, is D66 van mening dat erop korte termijn maatregelen nodig zijn om de overlast voor omwonenden te verminderen. Te denken valt aan een verbod voor vrachtverkeer in de nachtelijke uren, snelheidsbeperkende maatregelen en afspraken met de betrokken bedrijven. D66 doet daarom een dringend beroep op het College om samen met de gemeente Drechterland zich in te zetten om de overlast voor de bewoners rondom de Gildenweg sterk te verminderen.

Op de lange termijn is D66 van mening dat er een structurele oplossing moet komen. Dat betekent dat we anders moeten kijken naar de invulling van bedrijventerreinen. Dat is landelijk gezien overigens geen baanbrekende visie. Op tal van plekken in Nederland ontstaan initiatieven om woningen, winkels en vermaak te ontwikkelen op voormalige industrie- en bedrijventerreinen.

Daarbij realiseert D66 zich heel goed dat de huidige bedrijven op de terreinen daar voorlopig nog wel blijven. Het bestemmingsplan laat dit immers toe. En zolang er geen wetten en regels worden overschreden, is er ook helemaal geen noodzaak om bedrijven op korte termijn te sluiten of te verplaatsen. Bovendien heeft de gemeente Hoorn ook helemaal niet de middelen om de huidige bedrijven te verplaatsen en daar eventjes honderden woningen te realiseren. Bedrijfsverplaatsing is dus op korte termijn geen reële oplossing.

Maar op de langere termijn wel. En daarom moet volgens D66 Hoorn nu reeds de discussie starten over dit onderwerp. D66 wil hiervoor graag samen met andere partijen, bedrijven en bewoners een stadsbreed plan ontwikkelen om deze transformatie van bedrijventerreinen ook mogelijk te maken in Hoorn. De motie die D66 hiertoe indiende werd bijna raadsbreed aangenomen.