Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 30 januari 2019

D66 Noord-Holland stelt verkiezingsprogramma vast

Afgelopen zaterdag is het definitieve verkiezingsprogramma van D66 Noord-Holland met de titel ‘Bouwen aan de toekomst’ gepresenteerd aan de leden tijdens de algemene regiovergadering in het prachtige Haarlemmerliede. Ook is de definitieve lijst met kandidaten voor de provinciale verkiezingen vastgesteld.

Kernopgaven van de provincie

De grootste uitdaging is de klimaatverandering het hoofd te bieden door flinke CO2-reductie. D66 zet daarom in dit ambitieuze programma primair in op drie kernopgaven:

  1. wonen, werken en recreëren in een gezonde leefomgeving
  2. transformeren naar een duurzame, regionale economie, met de randvoorwaarden van:
  3. een goed bestuur en doelgericht financieel beleid.

De 5 speerpunten

D66 bouwt in dit ambitieuze programma aan de toekomst van Noord-Holland. Dit zijn onze vijf speerpunten:

1.     Duurzaam wonen

D66 wil de woningbouwopgave primair realiseren binnen bestaand stedelijk gebied en het natuur- en cultuurlandschap open houden en beschermen. Er zijn meer dan voldoende binnenstedelijke locaties beschikbaar om in de kwalitatieve en kwantitatieve woningbehoefte te voorzien. Woningen worden veilig gemaakt voor klimaatinvloeden. Ook alle buitengebieden worden digitaal ontsloten.

2.     Anders reizen

D66 koppelt de woningbouwopgave aan investeringen in het openbaar vervoer en de fietsinfrastructuur. Met zijn allen gaan we jaarlijks gemiddeld 2% minder kilometers met de auto rijden, omdat er uitstekende alternatieven zijn. D66 wil Schiphol vergroenen en omvormen tot een multimodaal vervoersknooppunt, waarbij de trein een serieus alternatief wordt voor korte vluchten binnen Europa. We trekken de Noord-Zuidlijn door naar Schiphol en Zaanstad.

3.     Schone energie

Mensen en bedrijven zullen in 2050 klimaatneutraal en circulair werken en leven. Per regio kiezen we samen de meest geschikte mix aan duurzame energieoplossingen, uiteraard met aandacht voor het landschap. Noord-Holland wordt de waterstofregio van Nederland. We kunnen ons niet veroorloven een vorm van duurzame energie uit te sluiten; alles is nodig om onze bijdrage aan de klimaatdoelstellingen te halen.

4.     Robuuste natuur

D66 versnelt het realiseren van het Natuurnetwerk Nederland – de vroegere ecologische hoofdstructuur – en levert daarmee een extra inspanning op het gebied van herstel van de biodiversiteit. We gaan 275 ha per jaar aan natuur realiseren, ook om van te genieten.

5.     Economie van de toekomst

D66 wil de agrarische sector helpen te transformeren van een eenzijdig, grootschalig productielandschap, naar een minder intensieve en meer natuurinclusieve wijze in de vorm van kringlooplandbouw. Het doel van D66 is een schone en veilige productie van smaakvol voedsel. Samen met de havens van Amsterdam, IJmuiden en Den Helder gaan we de kansen verzilveren om de regionale economie te verduurzamen en circulair te maken met behulp van schone energie (onder andere via wind op zee en waterstof). Via grondstoffenrotondes gaan we materialen inzamelen en verwerken naar opnieuw bruikbare grondstoffen.

Download het hele verkiezingsprogramma via deze link Verkiezingsprogramma-D66-Noord-Holland-2019-2023-def-26jan2019

De definitieve kandidatenlijst:

1 Ilse Zaal (lijsttrekker), Zaandam
2 Amélie Strens, Amsterdam
3 Suzanne Klaassen, Amsterdam/Haarlem
4 Marcel Steeman, Castricum
5 Emre Kanik, Purmerend
6 Arja Kapitein, Wognum
7 Bart Vink, Amsterdam
8 Linde Gonggrijp, Amsterdam
9 Afran Groenewoud, Wieringerwaard
10 Sijmen Mülder, Amsterdam
11 Eline Ronner, Amsterdam
12 Martin Meiland, Hoofddorp
13 Remco Vonk, Amsterdam
14 Sigrid Hettinga, Amsterdam
15 Carmen van der Hoff, Heemstede
16 Lizette van der Kamp, Haarlem
17 Hendrik Boland, Enkhuizen
18 Fons Bennink, Beverwijk
19 Teresa Da Silva Marcos, IJmuiden
20 Jeroen Plantinga, Amsterdam
21 Marianne Berenschot, Hilversum
22 Ivo Leijten, Amsterdam
23 Thomas van Egmond
24 Ernst Debets, Zaandijk
25 Huub van Schaijik, Amsterdam
26 Rob Karst, Krommenie
27 Abdellatif Zaabat, Hilversum
28 Theo Fambach, Naarden
29 Felix Woudenberg, Hilversum
30 Hein Struben, Overveen
31 Sybrand de Vries, Aalsmeer
32 Nico Kooij, Muiderberg
33 Machiel Jimmink, Haarlem
34 Jan-Bert Vroege, Amsterdam
35 Conny van Stralen, Overveen/Koedijk
36 Denise Abbas, Hoofddorp
37 Harold IJskes, Hoorn
38 Odile Rasch, Bergen
39 David Gosselaar, Heerhugowaard
40 Nico van Baarsen, Landsmeer
41 Jan de Vries, Krommenie
42 Saskia Groenewoud, Amsterdam
43 Roy Ristie, Amsterdam
44 Mohamed Baba, Amsterdam
45 Jack van der Hoek, Uitgeest
46 Joke Geldhof, Amsterdam