Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 5 juli 2011

D66-plan Franke en Wolff rond J.P. Coen aangeboden door fractie aan gemeenteraad

Op de agenda van de gemeenteraad van 12 juli staat het onderwerp 8.11.051 (Burgerinitiatief J.P. Coen) geagendeerd van de Hoornse inwoner Eric van de Beek.

De Hoornse D66-leden Cees Franke en Matthijs Wolff hebben zich de afgelopen maanden, onder andere op hoorngids, in de discussie over het beeld van J.P. Coen gemengd.

Inmiddels heeft dat geleid tot een concreet voorstel dat beide heren aan de D66-fractie hebben aangeboden. Fractievoorzitter Helling: “De fractie is zondermeer enthousiast over het plan rond sokkelcommunicatie. Inmiddels hebben we het plan daarom als initiatiefvoorstel ingediend via de burgemeester bij de gemeenteraad, zodat het bij de raadsdiscussie op 12 juli over het burgerinitiatief rond J.P. Coen betrokken kan worden door de verschillende raadsfracties.

In het voorstel rond “sokkelcommunicatie” wordt een glazen constructie (hufterproof) geplaatst rond de sokkel van Coen met het hele verhaal in meerdere talen rond Coen. Hiermee wil D66 Hoorn een verbinding tussen Kunst & Cultuur en Toerisme leggen. Tevens geven we hiermee een nieuwe kijk door letterlijk transparant vanuit het heden naar het verleden te kijken. Het hele verhaal wordt verteld in meerdere talen op de glazen constructie! Het Westfries Museum heeft bij monde van de directeur Geerdink voor wat betreft de teksten hieraan zijn medewerking al toegezegd. Voor de uitvoering zijn al sponsors gevonden (zie onderstaand plan) en D66 denkt dat vele Hoornse inwoners aan dit plan “letterlijk hun steentje willen bijdragen”, zodat de gemeentelijke bijdrage laag kan blijven. Aan het onderhoud en beheer zit een verdienmodel gekoppeld. Hoorn kan met “sokkelcommunicatie” het in 2012 landelijke nieuws halen! Zeker als in 2012 ook de Tweede Coentunnel wordt geopend.

Eén aspect vraagt wellicht nog wat nadere aandacht en dat is de positie die de geestelijke vaders van dit plan claimen conform het auteursrecht. Beiden hebben dit plan vorm gegeven als gratis bijdrage aan de stad. Wel willen beiden heren, indien dit plan een kans krijgt vanuit de gemeente, graag bij de begeleiding van het project betrokken worden om te voorkomen dat het “half uitgevoerd” wordt.

Zij zijn zonder meer bereid het auteursrecht over te dragen aan de gemeente, aan de Vereniging Oud Hoorn of een andere gewaardeerde organisatie onder de restrictie dat alle opbrengsten uit het recht dienen gebruikt te worden voor het onderhoud van dit initiatief en/of gelijksoortige initiatieven. Dit biedt de mogelijkheid tot merchandising door bijvoorbeeld de lokale middenstand of de VVV, waarbij de opbrengst terugvloeit ten behoeve van het onderhoud. Wat zou J.P. Coen van deze constructie hebben gevonden?