Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 29 oktober 2019

D66 pleit voor scherpe keuzes in debat over begroting 2020

Fractievoorzitter Arwin Rood pleit in de eerste termijn van de Algemene Beschouwingen over de begroting 2020 vooral scherpe keuzes te maken. Een keuze voor: voor appartementen en hoogbouw, voor groen in plaats van blik, voor de fiets, voor innovatie in de zorg en preventie in de jeugdzorg. Maar ook voor bundeling van sportaccommodaties en terughoudend zijn met nieuwe regels.

Lees hier zijn volledige bijdrage:

Voorzitter,

Allereerst wil ik wederom de organisatie bedanken voor de voorliggende begroting.
2019 wordt achteraf weer negatief en 2020 sluit weer positief. Wederom veranderde alles weer na een circulaire. Na jaren zijn ze in Den Haag ook eindelijk wakker geworden. Door veel lobbywerk van de VNG, de Westfriese gemeenten en hopelijk ook door mijn aanhoudend gezeur bij het landelijke, is er in de Tweede Kamer een motie aangenomen van D66 en de CU om een oplossing te zoeken voor die wispelturige manier van besturen door die ‘trap o, trap af methode’. Want als we weer een betrouwbare begroting krijgen kunnen wij als politiek, in plaats van ad hoc reageren, weloverwogen keuzes maken voor de toekomst.
Want daar zitten wij voor. Keuzes maken.

Keuzes maken over wonen. Als wij aantrekkelijk willen zijn voor jongeren en genoeg woningen willen bouwen voor de ouderen dan kiest D66 voor appartementen. Dit woningtype bedient beide groepen en zorgt er tegelijk voor dat grondgebonden woningen waar nu de ouderen en jongeren noodgedwongen wonen vrij komen voor gezinnen.
Maar ook kiest D66 voor hoogbouw. Met de beperkte ruimte die Hoorn nog heeft zal men moeten kiezen voor oplossingen die het aantal woningen maximaliseert op de beschikbare ruimte. En laat hoogbouw nu juist betekenen dat wij dan ook gelijk kiezen voor appartementen.
Een vraag voor de wethouder wonen. Wordt er in de aankomende woonvisie rekening gehouden met het woningtype en eventuele transformatie van ons areaal aan grondgebonden woningen naar appartementen in hoogbouw?

Nu de ruimte schaars wordt komt ook onze openbare ruimte, en dus ook het groen, onder druk. Zeker nu de provincie en het rijk hebben aangeven dat nieuwe woningen gezocht moeten worden in binnenstedelijk gebied. Men zal hongerig kijken naar de nu nog vrije plekken waar groen en natuur onze stad verrijkt. Als het aan D66 ligt kan daar alleen gebruik van gemaakt worden als er gecompenseerd wordt direct in de omgeving door bijvoorbeeld de parkeerplaatsen te transformeren naar groen. D66 kiest dus voor groen in plaats van blik. Meer bouwen betekent minder auto’s.
Dat groen in de openbare ruimte belangrijk voor onze inwoners is bewijst onze groenvisie. Een visie die tot stand kwam door een initiatief van D66 en GroenLinks, met onze Elsbeth Broerse als aanvoerder. Deze Groenvisie laat zien dat we samen met onze inwoners tot een gedragen visie kunnen komen voor ons groen in de toekomst. Deze visie verdient uitvoering en daarom dienen wij mede een amendement in.

Als je kiest voor meer inwoners, meer groen en minder auto’s, dan kies je automatisch voor andere vormen van mobiliteit. Zoals geschreven staat in ons verkiezingsprogramma kiest D66 voor de fiets.
Wat ons betreft kan gelijk begonnen worden met het realiseren van een bewaakte en overdekte fietsenstalling in het hart van ons uitgaanscentrum rondom de Roode Steen en Kerkplein. En in dit geval zullen, zelfs wij, kiezen voor een strategische aankoop. Heeft het college al een plek op het oog?

Om aantrekkelijk te blijven als uitgaanscentrum, winkelstad en woonwijk kiest D66 ook voor een autoluwe stad zoals in de vastgestelde binnenstadsvisie van meer dan 3 jaar geleden. Onze fractie ziet daar nog maar weinig van. Waar blijft die autoluwe binnenstad wethouder? Wat D66 betreft gaan we er nu werk van maken en kiezen wij voor een autovrij Roode Steen. Wanneer kan de raad een voorstel verwachten om die langverwachte knip te maken?

Eindelijk kiest Hoorn voor innovatie in de zorg. Ook al gaf D66 het al jaren aan dat de enige oplossing voor de tekorten in de zorg innovatie is. Komt men nu het water aan de lippen staat, pas met de noodzakelijke innovatieve maatregelen. D66 vreest echter dat het te laat is en dat wij niet kunnen voorkomen dat we een plafond moeten gaan instellen. Wacht de wethouder weer totdat het water aan haar lippen staat of gaat ze nu al voorsorteren op een eventueel plafond?

Naast innovatie Kiest D66 voor preventie. Elke euro die men steekt in preventie bespaart men dubbel op veel duurdere zorg in de toekomst. Wij zijn dus ook heel blij dat wij zien dat dit college inzet op preventie. Echter zien wij bij Jeugdhulp een terugloop aan financiën richting toekomst, terwijl verwacht wordt dat de vraag alleen maar toeneemt. Hoe ziet de wethouder dit? Als het aan D66 ligt kiezen wij voor de jeugd en reserveren wij dus in de toekomst genoeg middelen om de jeugdhulp op peil te houden.

D66 kiest voor de bundeling van sportaccommodaties. Deze olifant in de kamer dient eindelijk eens onderkent en aangepakt te worden. We modderen met zijn allen te lang door op dit dossier, terwijl geld en ruimte in Hoorn schaars zijn. Aan de hand van vragen, door ons samen met het CDA en VVD gesteld, vertelde de wethouder nog vóór 2020 met een rapportage te komen. Wij houden de wethouder strikt aan haar woorden en zien de voortgang graag nog dit jaar tegemoet.

D66 kiest voor een schone, hele en veilige stad. Daarvoor maak je afspraken met de bewoners van Hoorn Zwaag en Blokker. Echter als je afspraken maakt moet je ook zorgen dat iedereen zich aan deze afspraken houdt. Het heeft geen zin als wij regels maken voor onze inwoners en dan niet gaan controleren of die regels wel nageleefd worden.
D66 kiest dan ook voor meer handhaving of minder regels.
Het vraagt van ons als raad terughoudend te zijn met het verzinnen van nieuwe regels zoals bijvoorbeeld een lachgasverbod. D66 zou dan ook graag zien dat bij een voorstel van een nieuwe regel ook de kosten van handhaving inzichtelijk wordt gemaakt. Zodat de raad geïnformeerd een keuze kan maken om de regel in te voeren of niet. Hiervoor dienen wij een motie in.

Graag zouden wij ook samen met de raad door alle regels gaan die veel arbeidskracht vergen. Kan het college zo’n bijeenkomst organiseren? Misschien kunnen wij dan naast het schrappen van onnodige regels ook prioriteren waar de handhaving zijn aandacht aan moet schenken.
Want keuzes maak je samen.

Tot zover voorzitter