Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 5 juni 2016

D66 stelt vragen over saneringsplicht asbestdaken

Vóór 2024 moet het asbest van daken in Nederland. Althans dat asbest, dat verweringsgevoelig is en in direct contact staat met de buitenlucht, zoals dakleien en golfplaten. Het Rijk werkt al enige tijd aan een regeling die dat mogelijk moet maken en staatssecretaris Dijksma heeft afgelopen week overleg gehad met vertegenwoordigers van provincies en gemeenten om versnelling hierin te krijgen. Dit betekent dat de gemeente zowel zelf als gebouweigenaar hiermee te maken krijgt, als vanuit haar publieke rol, als handhaver van de wet richting inwoners en bedrijven.

D66 heeft Artikel 36 vragen D66 asbest op daken 02062016 gesteld over hoever de gemeente is met haar eigen inventarisatie en hoe ze de verschillende rollen en taken denkt in te vullen de komende jaren.

Zo wil D66 weten om hoeveel gemeentelijke panden het gaat die gesaneerd moeten worden en/of daar al financiële middelen voor zijn gereserveerd. Ook wil zij weten welke impact deze maatregel zal hebben op de woningmarkt in Hoorn, hoe de inwoners van Hoorn geïnformeerd gaan worden over deze saneringsplicht en of het College mogelijkheden ziet om inwoners en/of bedrijven daarbij te faciliteren. D66 ziet bovendien mogelijkheden om via Puur Hoorn asbestsanering te koppelen aan vergroening van daken (zonnepanelen of sedum) en wil graag weten van het College of zij die mogelijkheden ook willen verkennen.

Antwoord vanuit College:

De gemeente heeft de vragen van D66 op 30 juni beantwoord (Antwoord – D66 – sanering asbestdaken). Uit de beantwoording blijkt dat Sporthal De Kers het enige gemeentelijk pand is dat onder de asbestsaneringsplicht valt. Hier is een asbestinventarisatierapport van.

Verder meldt de gemeente dat vanuit de Regionale Uitvoerings Dienst NHN  (RUD NHN) een projectplan “Versnelde sanering asbestdaken” recent is opgesteld en aangeboden aan het Dagelijks Bestuur van de RUD. Ditt bevat onder andere een communicatieplan om zoveel mogelijk vrijwillig de komende jaren tot asbestsaneringen te komen. Bij de RUD zal vanaf dit jaar voorlichting en handhaving op dit punt prioriteit krijgen.

De verwachting is dat men asbest vooral bij schuurtjes zal tegen komen, maar de gemeente erkent dat er nog geen generiek beeld van de situatie in Hoorn is. In overleg met de RUD zal bekeken worden om dit beeld scherper te krijgen. Via Puur Hoorn zal de asbestaanpak meegenomen worden in de wijkaanpak.