Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 22 april 2020

D66 steunt noodfonds coronacrisis van 2,4 miljoen euro

Op 21 april vond de eerste digitale raadsvergadering in de geschiedenis van de gemeente Hoorn plaats. Omdat een gebruikelijke vergadering met 35 raadsleden in één ruimte tijdens deze bijzondere tijd niet mogelijk is. Er is afgesproken dat zo’n digitale vergadering enkel en alleen gehouden wordt als een besluiten genomen moeten worden die echt niet kunnen wachten. 21 april was zo’n dag want het college kwam met een voorstel om 2,4 miljoen te reserveren voor stimuleringsmaatregelen tijdens deze corona crisis.

Noodfonds
D66 is een groot voorstander van zo’n ‘noodfonds’ en ging dus akkoord met het voorstel van het college. “In tijd van crisis is het zaak snel te kunnen handelen. Als ondernemer snap ik dat maar al te goed. Het tijdslot om een vuurtje te blussen of iemand op te vangen is dan klein. In dat geval helpt een bureaucratisch overlegstructuur niet echt. En ja, dan is de kans op fouten wel een stuk groter. Echter D66 heeft liever dat er fouten gemaakt worden dan dat er te laat wordt gehandeld. Deze coronacrisis heeft ons zeer duidelijk gemaakt wat dan de gevolgen zijn.” Aldus D66-raadslid Arwin Rood.

Vertrouwen
In deze onzekere tijden draait alles om vertrouwen. Het vertrouwen op de wetenschap, de specialisten en onze bestuurders van deze stad. D66 vertrouwd het college dat zij in deze crisis integer en in het belang van haar inwoners handelt. Natuurlijk neemt de fractie van D66 Hoorn haar controlerende rol serieus en zullen zij het college nauwlettend volgen tijdens deze crisis. D66-raadslid Arwin Rood: “Wij zouden graag zien dat de raad goed meegenomen wordt in de overwegingen van het college. En dan niet alleen door de periodieke Corona update op schrift, maar ook door een digitale bijeenkomst waar eventuele vragen gesteld en zorgen gedeeld kunnen worden.” Meerdere fracties hadden dezelfde zorgen en de wethouder zegde toe om de raad nauw te blijven betrekken bij wat ze doen.

Amendement
De fracties van PvdA , De Realistische Partij, Fractie Verdonk en Fractie Koekkoek konden zich niet vinden in het gevraagde financiële mandaat voor het college en diende een amendementen. Dit amendement kon niet op de steun van D66 rekenen. D66-raadslid Arwin Rood: “Dit amendement zorgt er voor dat we eigenlijk gewoon de normale gang van zaken doorzetten. Ik stel dan ook voor dat de indieners, het amendement intrekken en gewoon tegen stemmen.” Helaas brachten de indieners het amendement gewoon in stemming. Het amendement haalde het niet en het voorstel van het college werd met een ruime meerderheid aangenomen.