Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 29 september 2019

D66 trekt Groenvisie in veilige haven

In de Groenvisie maakt de stad voor de komende tien jaar keuzes voor het beheer, inrichting en gebruik van het groen. Groen kleedt de openbare ruimte in Hoorn aan. Parken, plantsoenen en bermen zorgen voor sfeer en beleving. Ook dragen de groene gebieden bij aan klimaatbestendigheid en een gezonde leefomgeving. Daarnaast brengt groen inwoners bij elkaar. Hoe zijn we hier nu toe gekomen?

Wat snel komt is vaak goed. Dat neemt niet weg dat de langzame weg in de lokale politiek vaker leidt tot grotere successen. Zo ook met de gemeentelijke Groenvisie. In de Hoornse Groenvisie staan zaken centraal over hoe we in onze gemeente om gaan met groen in de breedste zin van het woord. Denk aan eenduidig beleid over parken, bomenkap, klimaatadaptatie, biodiversiteit, groenstroken, natuurlijke oevers en bijenlinten. Maar ook aan al het andere wat onze stad groen maakt en groen gaat houden. Iedereen heeft daar zo zijn mening over. Het gaat namelijk al snel over je eigen leefomgeving. “Gaan we extra bouwen of parkeren in mijn wijk en zo ja, gaat dat dan ten koste van die groenstrook of de mooie bomen?” Om hier een breed gedragen visie over te vormen is een erg lange weg gebleken waarin ik me flink heb vastgebeten. Dit zou in Hoorn toch geregeld moeten kunnen worden?

Met deze ambitie ben in al in mijn vorige raadsperiode met voormalig wethouder Van Eijk de contouren van deze Visie gaan vormgeven. Voor mij was het vooral belangrijk om een gedragen Groenvisie af te leveren en niet een compromis tussen een aantal politieke fracties. Wethouder Van Eijk en de betrokken ambtenaren waren het hier mee eens, maar we realiseerden ons ook dat dat niet op een korte termijn gerealiseerd kon worden. We zijn de Groenvisie als pilot gaan zien om de mening van onze inwoners te betrekken bij het beleid.

Daarom heeft onze fractie al in 2015 een initiatiefvoorstel richting de gemeenteraad gestuurd. Het doel was om samen met de hele stad, dus bewoners, belangenorganisaties en de gemeentelijke organisatie tot een gezamenlijk vertrekpunt te komen waarbij we door “het in kaart te brengen wat we gezamenlijk wilden qua groenvisie ”te toetsen aan het gemeentelijk beleid en de regels die daar bij horen. Op voorstel van mij is de gemeenteraad in 2018 letterlijk de straat op gegaan in Hoorn, Blokker en Zwaag om de wensen en ideeën omtrent “groen in onze gemeente” op te halen bij onze inwoners.

Al deze informatie is vervolgens uitgewerkt tot de huidige Groenvisie die we in de afgelopen zomer hebben voorgelegd aan de inwoners van onze gemeente. Het was voor mij als initiatiefnemer en D66-er mooi om zo de lokale democratie aan het werk te zien. Vooral de meeting bij het Clusius College welke flink bezocht werd was dit goed te merken. Hier werd het concept gepresenteerd tijdens de Groendag. Met alle input hebben we samen met de inmiddels verantwoordelijke wethouder Broersma en de ambtenaren de laatste puntjes op de “i” weten te zetten. Door de lange draagtijd voelde de Groenvisie inmiddels als mijn derde kind. Ik was er daarom ook erg blij mee dat “mijn” hele visie als B-stuk, zonder verdere aanpassingen van andere partijen unaniem is aangenomen. Als D66 fractie zijn we hier erg trots op. We hebben een mooie en langdurige groene stempel op Hoorn kunnen drukken. Meer over de groenvisie kunt u hier lezen: https://www.hoorn.nl/groenvisie#tab1