Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 28 september 2016

D66 voorlopig gerustgesteld rond problematiek van opvang verwarde personen in de regio

Tijdens de raadsvergadering van 27 september vroeg D66 naar de stand van zaken rond de opvang van verwarde personen in de regio per 1 januari 2017. Aanleiding voor de vragen van D66-raadslid Elsbeth Broerse waren de eerdere uitlatingen van Pieter-Jaap Aalbersberg, politiechef van Amsterdam-Amstelland, die aangaf dat vanaf volgend jaar de politie zal stoppen met de opvang en het vervoer van ‘verwarde personen’ die geen strafbaar feit hebben gepleegd. Dit omdat het hier zou gaan om patiënten die feitelijk hulp nodig hebben en het louter oppakken door de politie hier eigenlijk niet bij past.

Minister Schippers van Volksgezondheid liet eerder ook al weten het “erg belangrijk te vinden dat mensen met verward gedrag op een passende, niet onnodig stigmatiserende en traumatiserende manier worden opgevangen of vervoerd.”

De regie komt daarmee wel bij de gemeentes te liggen, die daarbij goede afspraken zullen moeten maken met partners als de politie, de ambulancezorg en de diverse ggz-aanbieders.

Omdat de GGZ al heeft laten weten dat zij nog niet klaar is voor deze taak wilde de democraten weten of straks niet juist deze mensen in nood de dupe worden.

D66 stelde daarom in de raadsvergadering de volgende vragen aan het College:

  1. Hoe kunt u het mogelijk maken om volgend jaar de zorg voor mensen met verward gedrag te garanderen, waarbij de politie wordt ontlast?
  2. Wanneer kunt u de Gemeenteraad duidelijkheid geven over de afspraken over de zorg voor mensen met verward gedrag, waarbij de politie wordt ontlast?

Wethouder Douw kon de D66-fractie in zo verre gerust stellen dat met de politie is afgesproken dat de politie niet eerder stopt met het oppakken van verwarde personen, nadat er een goed alternatief is. Douw gaf aan al langer hierover in gesprek te zijn met de GGZ, zorgaanbieders en de ambulancezorg. Verder wees zij op de pilots in de Zaanstreek en Den Haag die mogelijk ook nieuwe inzichten en oplossingen met zich mee kunnen brengen. Zodra meer duidelijk is zal de raad worden geïnformeerd.