Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 27 mei 2016

D66 vraagt aandacht voor meeuwenoverlast Grote Waal

In de Hoornse wijk Grote Waal nestelen meeuwen voor het tweede achtereenvolgende jaar veelvuldig op platte daken in de wijk. Hierbij ontstaat lawaai, agressie en vogelpoep. D66 vraagt aandacht voor deze vorm van overlast en vraagt het College hierover actief te informeren en te communiceren op de eigen website, zoals veel kustplaatsen en steden als Alkmaar (https://www.alkmaar.nl/4/Meeuwenoverlast.html) en Leiden al doen.

In Vragen artikel 36 D66 Overlast meeuwen 26052016 willen de democraten van het College weten of deze vorm van overlast bekend is en wat zij hiertegen kan en wil doen. Ook willen de democraten weten of het College bereid is inwoners actief te informeren via de eigen website. Ook achten de Democraten het verstandig dat er een meldingsmogelijkheid van klachten komt via de website, zodat aard en omvang van het probleem in Hoorn duidelijk wordt.

Inmiddels hebben ook inwoners van de Langetuin in Zwaag geklaagd over de overlast in dit geval van Kauwen, die zich nu tijdens het broedseizoen agressief gedragen. De gemeentewoordvoerder heeft inmiddels laten weten dat tegen deze overlast niet zoveel gedaan kan worden, omdat het hier om een beschermde diersoort zou gaan.

Antwoord:

De gemeente meldt in haar reactie Antwoord – D66- Overlast meeuwen op 30 juni 2016 dat er 15 meldingen bekend zijn, waarvan er 7 over meeuwen in relatie tot huisvuil gaan. Twee meldingen hebben te maken met meeuwenoverlast in de Grote Waal. De meeuw is echter beschermd in het kader van de Europese Vogelrichtlijn en de Flora- en Faunawet, dus veel kan de gemeente niet doen. De gemeente erkent echter wel het probleem en zegt toe dat zij informatie wat inwoners kunnen doen om de overlast te verminderen actief zal communiceren via internet en de eigen gemeentelijke website.