Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 9 september 2016

D66 en HOP willen inzicht in bewonersklachten rond mosquitosystemen

De afgelopen periode hebben de fracties van HOP en D66 kennis genomen van klachten van bewoners rond zogenaamde mosquitosystemen. Dit zijn systemen die een hoogfrequent geluidssignaal afgeven, hetgeen wordt gebruikt om hangroepjongeren af te schrikken of katten uit tuinen te verjagen. Dit soort systemen zijn tegenwoordig al voor circa € 50 vrij algemeen verkrijgbaar.

Deze mosquitosystemen zijn niet onomstreden. Vooral kinderen kunnen flink last hebben van het hoge piepgeluid, maar in sommige gevallen ook oudere mensen, al neemt bij de meeste mensen de ontvankelijkheid voor dit hoge geluid af naar mate men ouder wordt. Op basis van klachten uit Hoorn, maar ook op basis van landelijke politiegegevens blijkt dat er veel incidenten zijn met mosquitosystemen. Er ontstaan burenruzies door of het wordt zelfs ingezet bij een burenruzie. De mosquitosystemen zijn vanaf 2006 met een opmars bezig. De landelijke overheid heeft het aan gemeenten overgelaten hier eventueel nadere richtlijnen of geboden voor op te stellen.

cosumentengids01_09_2015

D66 en HOP willen via artikel-36-vragen-d66-en-hop-gebruik-mosquitosystemen-10092016 van het College de omvang en aard van eventuele klachten weten, zoals die gemeld zijn bij de gemeente en/of de politie. Daarnaast willen beide fracties weten welk beleid Hoorn voorstaat en welke bescherming bewoners op grond van bijvoorbeeld de APV bij overlast door mosquitosystemen genieten.

Antwoord College

Het College antwoord-d66-hop-gebruik-mosquitosystemen in haar brief d.d. 7 oktober 2016 geen voorstander te zijn van het gebruik van Mosquitosystemen door de gemeente. In het verleden is eenmaal een dergelijk systeem toegepast bij het Kerkplein, maar dit was geen succes. Tot het verbod op basis van de APV van particuliere systemen wil men (nog) niet over gaan, omdat de hoeveelheid klachten daar geen aanleiding voor geeft. Wel biedt artikel 4:6 van de APV (overige geluidshinder) een kapstok voor optreden door toezichthouders.

De D66-fractie is met dit antwoord voorlopig gerustgesteld, maar zal de situatie wel in de gaten houden.