Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 18 oktober 2017

D66 wil proef gedoogd telen van wiet in Hoorn

De D66-fractie wil dat Hoorn zich aanmeldt voor een proefmogelijkheid voor het gedoofd telen van wiet. De ‘gemeentewiet’ is mogelijk gemaakt in het nieuwe regeerakkoord van VVD, CDA, CU en D66.  

In artikel 36-vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders schrijven de democraten het volgende:

D66 Hoorn is groot voorstander van, in brede zin, legaliseren van softdrugs, en in enge zin een proef met ‘gemeentewiet’ en/of gereguleerde teelt.

Naar aanleiding van het regeerakkoord, en de aangekondigde wet en regelgeving daarin, luidende: ‘Er komt wet- en regelgeving ten behoeve van uniforme experimenten met het gedoogd telen van wiet voor recreatief gebruik. Het kabinet komt daartoe zo mogelijk binnen zes maanden met wetgeving. Deze experimenten wordt uitgevoerd in een aantal (middel)grote gemeenten (zes á tien). Doel van de experimenten is om te bezien of en hoe op kwaliteit gecontroleerde wiet gedecriminaliseerd aan de coffeeshops toegeleverd kan worden (gesloten coffeeshopketen) en wat de effecten hiervan zijn. De experimenten worden onafhankelijk geëvalueerd, waarna het kabinet beziet wat het te doen staat.’ hebben wij de volgende vragen voor u:

  1. Wat is de mening van het college over een proef met gedoogd telen van wiet in zijn algemeenheid?
  2. Wat is de mening van het college over Hoorn als mogelijke ‘proefgemeente’?
  3. Is het college bereid actief aan de overheid kenbaar te maken dat Hoorn graag wil meedoen aan zo’n experiment met gecontroleerde wiet? Zo niet;
  4. Is het college bereid de raad te laten beslissen over eventuele deelname?

Het College heeft laten weten positief tegenover een proef te staan, zie hier de volledige beantwoording: Antwoord op vragen D66 – Proef met gedoogd telen van wiet