Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 4 oktober 2009

D66 Een politieke partij met een missie

Veel politieke partijen richten zich vaak op een bepaalde doelgroep, zoals niet-Nederlanders, ondernemers, ouderen, dieren of christenen, om specifiek voor deze groep de belangen te behartigen. <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

Dat kan natuurlijk heel mooi zijn, immers vrijwel alle doelgroepen zijn op die manier vertegenwoordigd. Zo niet, dan richten we nog wel een partijtje op! Als alle doelgroepen in kaart zijn gebracht kunnen we de tegenstellingen opzoeken, de belangen afwegen en klaar is de democratie!

U en ik weten natuurlijk wel beter… 

Waar het gezien bovenstaande situatie eigenlijk om gaat, is hoe deze verschillende groepen met hun verschillende belangen en ideeën nu met elkaar omgaan. Wat mij treft in de filosofie van D66 is dat zij in deze tijd vooral spreken over de wijze waarop je met elkaar een harmonieuze samenleving bouwt. Ik heb met deze vraag een aantal weken rond gelopen en het heeft me niet meer los gelaten. Volgens mij is dit de kern waar het in de politiek, maar natuurlijk ook in de samenleving over hoort te gaan.

Als ik de afgelopen week even met een schuin oog naar de discussie over het verhogen van de AOW-leeftijd luister, stijgt mij het schaamrood naar de kaken. De vakbonden zijn met niets anders bezig dan naar een oplossing zoeken die slechts werkt voor een bepaalde leeftijdsgroep. Ik vraag me dan af waar de gezamenlijke verantwoordelijkheid is gebleven?

Ik vraag me tevens af of hier op reële argumenten nog een discussie over te voeren is?

Ik zie vooral een generatie die nog kampt met vele kosten uit het verleden en ik vind dat iedereen zijn bijdrage aan de oplossing van dat probleem naar draagkracht zou moeten leveren. Generatie overstijgende solidariteit dus.

In de afgelopen jaren zijn al vele onderzoeken over de ouder wordende mens gepubliceerd. Onderzoek laat zien dat de gemiddelde leeftijdsverwachting stijgt. Vrouwen zouden gemiddeld 82 jaar worden, voor mannen ligt dit 2 jaar lager.

In de tijd dat de AOW werd ingevoerd lag die verwachting voor mannen en vrouwen nog op 65 jaar. We worden dus gemiddeld zo'n 15 jaar ouder en onderzoek wijst uit dat we gemiddeld ook vitaler en gezonder oud worden. In dat licht bezien is het vreemd dat we in de afgelopen jaren mensen al met 58 jaar met vervroegd pensioen uit het arbeidsproces hebben gehaald!

Kortom, we worden gezonder en vitaler ouder en toch we willen we een onderscheid maken voor bepaalde leeftijdsgroepen. Waar is de solidariteit van vakbonden met de jongere generatie toch gebleven? Ik vraag me af of je een harmonieuze samenleving kunt opbouwen, als je vindt dat voor de huidige generatie een ander leeftijdsnorm geldt dan voor generaties die nog gaan komen?

Houd bovenstaande u ook bezig, dan nodig ik u uit op de site te reageren.

Leendert Faber
Voorzitter D66 Hoorn