Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 11 maart 2010

D66 verwacht daadkracht, durf, creativiteit en frisheid van een nieuw College.

D66 is bereid collegeverantwoordelijkheid te nemen in een centrum-rechtse-coalitie. Want dat de vorming begint vanuit de kern VVD, VOCH en Fractie Tonnaer vindt D66 gelet op de verkiezingsuitslag héél logisch. Maandagavond beaamde lijsttrekker Arthur Helling van D66 dit ook tijdens de openbare eerste ronde in de collegeonderhandelingen. “Je moet beginnen bij de winnaars van de verkiezingen en daartoe behoren ook wij. Maar het feit dat vele potentiële coalitiepartijen D66 noemde, betekent niet dat D66 altijd meedoet aan een centrum-rechts college,” waarschuwde Arthur Helling.

“De VVD is altijd, zeker op economische vraagstukken, een natuurlijke bondgenoot. Al zijn hun oplossingen vaak wat conservatief, er is goed zaken met hen te doen. Voor D66 geldt echter dat we naast liberale daadkracht en duidelijkheid, ook voldoende creativiteit en frisheid willen inbrengen. Wij voelen ons daarom erg verbonden met GroenLinks en denken dat juist GroenLinks in combinatie met D66 wat kan toevoegen aan een college met een grote liberale inbreng.”

Zowel landelijk als ook lokaal wordt er veel met GroenLinks samengewerkt. Helling daarover: “Er zijn zeker ook verschillen, zo willen wij net als de VVD de toeristenbelasting afschaffen en GroenLinks juist niet. Maar de zorg voor een goed milieu delen we weer heel erg met elkaar. In elk geval zijn beide partijen progressieve partijen, open-minded en we durven andere oplossingen te verzinnen en uit te voeren. En creativiteit en durf zullen juist de komende jaren hard nodig zijn. Daarom is GroenLinks voor ons een natuurlijke partner. Bovendien heeft Jan de Boer het niet slecht gedaan als bestuurder. En enige continuïteit van bestuurlijke kennis en dossiers kan toch wel handig zijn, ook als je zaken heel anders wilt gaan aanpakken. Want dat zal ongetwijfelt gebeuren.”

Volgens Helling moet een college op een breed draagvlak kunnen rekenen in de gemeenteraad. Helling: “D66 is niet voor een 4-partijen college dat op een krappe meerderheid kan rusten. Dat verlamt de discussie in de raad omdat geen enkel raadslid van de coalitie dan een keer uit kan stappen. Dat moet je niet willen. We hebben het afgelopen jaar gemerkt bij PvdA, CDA en GroenLinks wat dat betekent.  Je moet ruimte voor het debat houden en het feit dat je elkaar op argumenten kunt overtuigen. Dat is de kern van onze democratie.  De komende jaren worden bizar als het gaat om de bezuinigingsopgave: structureel, dus elk jaar weer moeten we 17 a 18 miljoen vinden, grofweg 10% van de begroting. Als je na gaat dat slechts 20% van een begroting beïnvloedbaar is, dan weet iedereen hoe laat het is. Het worden hele extreme jaren. Daarom moet er ruimte voor de gemeenteraad zijn. Besluiten op basis van afgedwongen, kleine meerderheden zijn vaak geen lang leven beschoren. Naast GroenLinks is ook het CDA een mogelijke samenwerkingspartner. Iets minder vernieuwend,  maar wel betrouwbaar. Aan Michiel en Johan zou ik ook zeker mijn portemonnee wel durven toe te vertrouwen.”

D66 wil een sterk college dat durft. Een college met individuele bestuurders met ervaring in het openbaar bestuur, ervaring met het politieke proces en het liefst ook ervaring met het nemen van impopulaire beslissingen.

Helling tenslotte over zijn eigen ambities: “We hebben een sterke fractie waar ik veel van verwacht. Mijn rol zal het politiek leiderschap zijn vanuit de gemeenteraad. Mijn rol zal zijn om de raad bij elkaar te houden, te wijzen op zijn verantwoordelijkheid, maar ook te zorgen dat een coalitie fris van geest blijft. Ook wil ik graag aandacht geven aan onze talenten die nog niet in de gemeenteraad zijn gekomen, maar wel staan te trappelen. Hoewel veel mensen mij graag hadden terug gezien als wethouder, denk ik dat ik in de raad van grotere waarde ben met mijn ruime ervaring.  Bovendien hebben we met Peter Westenberg een sterke wethouderskandidaat met 30 jaar ervaring in het openbaar bestuur die ook al heel lang D66-lid is.”

Hoe zien de komende weken eruit?

Helling: “Zonnig, het voorjaar komt er weer aan en wellicht krijgen we een Praagse lente in Hoorn, waarin ook mijn cluppie een rol in mag spelen. De verschillen tussen D66 en de VVD zijn zeker klein en overbrugbaar. Ook met de VOCH. Daar ligt niet het punt. De komende week gaan we gesprekken voeren met onze liberale vrienden. We zullen zien hoever we komen.”