Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 12 september 2017

Elsbeth Broerse over een dementie vriendelijke gemeente

Het zomerreces is weer voorbij en dat betekent dat er weer van alles gebeurt in politiek Hoorn. De partijen komen weer bijeen tijdens hun fractievergaderingen en de gemeente praat ons bij over de lopende zaken. Zo zijn er workshops geweest over de veranderende samenleving, waarbij we de groenvisie gaan gebruiken om te kijken hoe we als gemeenteraad samen met het college en het ambtelijk apparaat de verbinding kunnen maken met inwoners en deskundigen. Een tweede workshop ging over het gemeentelijk gebouwenbeheer en daarna nog een bijeenkomst over dementie.

Het onderwerp ‘dementie’ stond op de agenda naar aanleiding van het beleid dat de gemeente in 2015 is gestart om een ‘dementie vriendelijke gemeente’ te worden. Volgens Jan Vuister (directeur bestuurder Geriant) kent Hoorn  anno 2017 circa 1.000 mensen met een vorm van dementie. Dit aantal zal naar verwachting in 2040 gegroeid zijn tot circa 2.500. Als we kijken naar de verhouding mensen met dementie versus de beroepsbevolking dan gaat dat van 1 op 41 (2015) naar circa 1 op 14,5 (2040). Een ontwikkeling die grote gevolgen gaat hebben.

De beleidsmedewerker van de gemeente nam ons vervolgens mee in het proces dat de gemeente tot nu toe doorlopen heeft. Vanaf de start in 2013 – met een vernietigend rapport over hoe de gemeente Hoorn scoort op dit terrein – tot het moment van nu, met een goede samenwerking tussen de gemeente en de zorgaanbieders op dit terrein. Zo zijn veel baliemedewerkers en ambtenaren in de buitendienst inmiddels getraind hoe met dementerende om te gaan.

Er waren ook professionals en een patiënt aanwezig om ons meer gevoel bij dit onderwerp te geven, en dat was best indrukwekkend. Na de uitleg over wat dementie inhoud en de rol van de omgeving van de patiënt, was er een inwoner van 59 die vertelde over zijn ziekteproces. Gevolgd door een rollenspel over hoe we om kunnen gaan met dementerende mensen. Dit was confronterend, maar we hebben er met zijn allen ook heel hard om kunnen lachen. We weten in ieder geval inmiddels dat mijn collega-fractielid Arthur Helling goed kan telefoneren met dementerende oudere vrouwen (voor als we het nog een keer nodig hebben).

De conclusie was dat we als gemeente op de goede weg zijn, maar ook dat we er nog lang niet zijn. Met het ouder worden van de bevolking gaat iedereen er mee te maken krijgen en dit vraagt aandacht en goed beleid. Mijn voorzichtige constatering is dat we op de goede weg zijn en dat de gemeente de komende jaren een bindende rol moet blijven spelen in het speelveld van de hulpverlening bij deze doelgroep.