Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 19 december 2020

Extra inzet voor dak- en thuislozen beloond met 2,7 miljoen rijksgeld

Het plan met zeven maatregelen om dakloosheid in Westfriesland verder terug te dringen heeft 2,7 miljoen opgeleverd van Staatssecretaris Blokhuis. De maatregelen moeten een extra impuls geven bovenop de huidige regionale aanpak. Ook de pilot Housing First wordt met dit geld in 2021 opgestart.

Het verschil maken
Bestuurlijk trekkers Kholoud al Mobayed (Hoorn) en Rabella Wiersma-DeFaria (Opmeer) zijn blij met dit bedrag en trots op de samenwerking tussen gemeenten op dit gebied.

Wethouder Al Mobayed: ‘Centrumgemeente Hoorn ontvangt de bijdrage van het Rijk. Met deze extra inzet kunnen we als samenwerkende gemeenten de plannen uit gaan voeren en het verschil maken voor een doelgroep die het in de crisistijd heel zwaar heeft. Daarnaast kunnen we nu ook sneller onderzoek doen naar de onderbelichte oorzaken en behoeften bij dakloze 18 tot 23-jarigen.’

Wonen en zorg op maat
Om onze aanpak extra kracht bij te zetten diende onze regioeen plan in om nog meer te kunnen doen. Zoals het opzetten van de pilot Housing First. Hierbij helpen we dakloze inwoners met een dak boven het hoofd én begeleiding op het gebied van zorg of psychische hulp op maat’, aldus wethouder Wiersma-DeFaria.

In Westfriesland zal daarnaast een woonzorgregisseur onderzoek gaan doen naar woningdeling en kamerverhuur entransformatie van kantoorgebouwen. Ook zal de regisseur gesprekken voeren met zorgorganisaties en woningcorporaties over woonplekken voor daklozen.

Vroegsignaleren
Het vertrekpunt voor de extra maatregelen is het regionale beleidskader Herstel en Participatie voor kwetsbare inwoners. Bestrijding van dak- en thuisloosheid is een van de kernthemas in het beleid. Zo zetten de gemeenten, corporaties en zorgorganisaties gezamenlijk in op vroegsignalering van huurachterstanden en nazorgbegeleiding als daklozen een eigen woning krijgen.

Daklozen verdubbeld
Staatssecretaris Blokhuis van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft 16 december 2020bekendgemaakt 2,7 miljoen vrij te maken voor het Westfriese plan tegen dak- en thuisloosheid. Het kabinet maakte eerder dit jaar al bekend 200 miljoen euro uit te trekken, omdat het aantal daklozen in tien jaar tijd is verdubbeld in Nederland. Voorwaarde daarbij is dat de extra maatregelen aansluiten bij de drie landelijke thema’s: preventie, vernieuwing opvang en woonplekken met begeleiding. De regionale aanpak sluit aan bij die landelijke thema’s.