Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 7 november 2018

Gemengde gevoelens bij behandeling begroting

Dinsdag 6 november vond de tweede termijn plaats van de behandeling van de begroting 2019. Na een lange vergadering is de begroting met grote meerderheid aangenomen met enkel de tegenstem van het CDA. Arwin Rood, fractievoorzitter van D66 Hoorn, is blij dat de begroting aangenomen is, maar heeft er gemengde gevoelens over. Hier zijn reflectie over de behandeling van de begroting.

“Het was een energieke en goede vergadering, waar iedereen de mogelijkheid kreeg om zijn/haar partijstandpunten duidelijk te maken. Dit door de bijdrage van de fractievoorzitter in eerste termijn of door een of meerdere raadsmiddelen in te zetten. Het stemgedrag was daarbij zelfs zo divers dat er vaak geen traditioneel gevoel van coalitie tegen oppositie was. Dat is precies wat D66 wilde bereiken met dit open coalitieakkoord.

Toeristenbelasting

Een nadeel dat je weinig afspraken maakt in een coalitieakkoord is dat er ook meerderheden ontstaan voor voorstellen waar je niet zo blij mee bent, of zelfs door verrast wordt, zoals de herinvoering van de toeristenbelasting.

D66 snapt niet dat een meerderheid van de partijen onder aanvoering van GroenLinks en de VVD dit voorstel heeft gesteund. Ik denk dat deze fracties er gewoon niet goed over na gedacht hebben. In het verleden waren veel van deze fracties nog wel zo verstandig om samen met D66 een amendement in te dienen om juist deze onzalige maatregel te voorkomen. D66 vraagt zich af wat er is veranderd in die drie jaar?

Ook vraagt dit amendement de belasting in te laten gaan, per 1 mei 2019. Dat is gewoon niet netjes ten opzichte van de ondernemers die ‘all-in’ prijzen rekenen en dus alle reserveringen die voor 2019 zijn gemaakt uit eigen zak moeten gaan betalen. Het tarief dat voorgesteld wordt heeft een bandbreedte van € 1.00 tot 2.50. In het geval van campers betekent dit dat de belasting al gauw 40-50% van het overnachtingstarief kan gaan inhouden. Dan prijs je jezelf als verblijfsstad uit de markt.

Dan hebben wij het niet eens over hoe de gemeente dat allemaal wil gaan innen en handhaven?  Dit amendement spreekt over diverse tarieven voor verschillende doelgroepen. Sommige zijn natuurlijk makkelijk zoals hotels. Maar hoe zit dat met de haven? Een ander tarief voor de bruine vloot als de witte? Wat voor tarief voor de pleziervaart? En wie gaat de passagiers tellen? De havenmeester?

Naast hotels zijn er ook de nodige, bijna oncontroleerbare doelgroepen, zoals AirB&B. Welke ambtenaar sturen wij langs de meer dan 200 geregistreerde adressen? En hoeveel capaciteit gaat dat kosten?

D66 denkt dat deze fracties er gewoon niet lang genoeg over nagedacht hebben. En wij verwachten ook dat de kosten voor het innen en handhaven van deze nieuwe belasting nog wel eens heel hoog kan gaan uitvallen. En dat dus de gewenste opbrengst zeer tegen gaat vallen. D66 wacht het voorstel van het college af en zal deze kritisch blijven volgen.

Gouden Eeuw

Ook haalde ons amendement om extra budget vrij te maken voor de viering van het jaar van de Gouden eeuw helaas geen meerderheid. Dit was een uitgelezen kans om Hoorn als dé stad van de Gouden eeuw neer te zetten.

Aangenomen amendementen met steun van D66

Maar er waren ook amendementen en moties aangenomen waar D66 zeer content mee is, zoals bijvoorbeeld:

  • De motie die wij samen met de CDA, Christen Unie en Hoorn Lokaal hebben ingediend om een subsidie-verordening te maken om particulieren, die onverwacht met een archeologisch onderzoek te maken krijgen, financieel te ondersteunen.
  • De motie die wij samen met de PvdA, Christen Unie en de DRP hebben ingediend om eigenaren van monumenten en (varend) erfgoed bij te staan bij het ingewikkelde vraagstuk betreffende de verduurzaming van deze objecten.
  • Het amendement dat wij samen met Fractie Tonnaer, VVD en Hoorn Lokaal indiende om het gehele Kerkplein uit te voeren in hoge kwaliteit natuursteen, zodat duidelijk is dat er een plein betreden wordt waar andere regels gelden (shared space).

Al met al weer een enerverende vergadering waaruit duidelijk blijkt dat deze raad vol met energie de stad bestuurt en dat er in verschillende meerderheden vele doelen bereikt kunnen worden. D66 zal deze mogelijkheden maximaal gaan benutten voor een mooier Hoorn en een prachtige toekomst voor al onze inwoners.”