Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 5 april 2017

GroenLinks en D66 nemen initiatief voor Groenvisie 2017-2027

GroenLinks en D66 hebben samen in de gemeenteraad van 4 april het initiatief genomen via Motie 3 GL D66 CDA HL SP VOCH HB HOP HSP PvdA – oproep tot het opstellen Groenvisie Hoorn om het college te verzoeken in 2017 met een groenvisie te komen en met een plan van aanpak voor de volgende bestuursperiode vanaf 2018. De motie kreeg een breed draagvlak in de raad. Aanleiding voor deze motie is dat er verschillende vraagstukken spelen die om een samenhangend beleid vragen.

Zo is er veel kritiek van inwoners in zijn algeheel op het groenonderhoud in de wijken. Op de onderhoudsbudgetten is de afgelopen jaren noodgedwongen bezuinigd. Ook het omvormingsbeleid van openbaar groen van onderhoudsintensieve groenzones in onderhoudsarme graszones is daar een gevolg van. Niet in alle wijken wordt dit gewaardeerd. Bovendien leidt deze eenvormigheid tot een verschraling van de biodiversiteit. Dit terwijl het juist vanuit de nieuwe natuurwetgeving overheidsbeleid is om de neergang van de biodiversiteit om te buigen.

Ook is het vanwege de klimaatverandering van groot belang dat het openbaar gebied, maar ook de tuinen van bewoners meer water kunnen opnemen. Ook zijn er sinds enkele jaren in Hoorn initiatieven gestart rond stadslandbouw.

Raadslid Elsbeth Broerse (D66): “De motie roept op om te komen tot een samenhangend beleid rond groenbeheer, waterbeheer, biodiversiteit, dierenwelzijn, klimaatbestendigheid en bomenbeleid, daar bewoners bij te betrekken en met een plan van aanpak te komen.”

De motie is een direct gevolg van het eerder door D66 (met steun vanuit GroenLinks) ingebrachte initiatiefvoorstel: D66 Hoorn Biodiversiteit, aangepste versie 30102015