Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 20 december 2021

Hoorn schaft hondenbelasting af en verlaagd belasting voor lagere inkomens

De laatste raadsvergadering van het jaar 2021 vond plaats verdeeld over twee dagen. De gemeenteraad van Hoorn begon op dinsdag 14 december en eindigde op donderdag 16 december met een totaal van meer dan 9 uur vergaderen sloten we een roerig jaar af.  Op de agenda stond o.a. een Initiatiefvoorstel voor een leegstandsverordening, de afschaffing hondenbelasting en de belasting- en parkeerverordening 2022.

De gemeenteraad van Hoorn wil leegstand actief aanpakken.
Op initiatief van de VVD, Sociaal Hoorn en de Fractie Tonnaer stelde de Hoornse raad unaniem een leegstandsverordening vast. Met deze verordening wordt het voor de gemeente makkelijker om eigenaren van leegstaande winkels, woningen en kantoren aan te sporen om te zoeken naar een invulling voor het pand.

Onder deze verordening hebben eigenaren een meldingsplicht voor panden die langer dan zes maanden leegstaan. Na een melding volgt een overleg met de pandeigenaar, met als doel om tot een invulling te komen. Hieruit kan een zogenaamde leegstandsbeschikking volgen, waarin een oordeel staat of het pand klaar is voor gebruik. Als dit het geval is, krijgt de eigenaar 12 maanden de tijd om een gebruiker te vinden. Als het pand na deze 12 maanden nog steeds leeg staat kan het college een gebruiker voordragen. Als de eigenaar hier niet op in gaat, kan het college besluiten om een bestuurlijke boete op te leggen.

Hoornse raad schaft hondenbelasting in 5 jaar af
Jaarlijks brengt de hondenbelasting zo’n 326.000 euro op. De raad vroeg in december 2020 om een voorstel met scenario’s voor het afschaffen van de hondenbelasting. Het college werkte drie opties voor; doorgaan met de hondenbelasting, de hondenbelasting in een termijn van 5 jaar af te bouwen en de optie om de hondenbelasting per 2022 af te schaffen.

D66 was een voorstander om het in een keer afschaffen. Met als voornaamste reden dat het systeem van aanmelding, afmeldingen, controle en afhandeling van bezwaren zwaar drukt op de opbrengsten van de hondenbelasting. Volgens opgave van de Gemeente Hoorn is er jaarlijks controle op 10.000 huishoudens. Als wij deze kosten afzetten tegen de opbrengsten zie je dat vanaf het derde jaar de kosten bijzonder hard toenemen. Het is niet te verdedigen dat we zoveel geld uitgeven om dat beetje belasting nog te innen. Helaas haalde directe afschaffing geen meerderheid. Omdat D66 toch graag wilde dat de hondenbelasting afgeschaft zou worden hebben we ingestemd met het afschaffen in 5 jaar. Met uitzondering van GroenLinks stemde de raad uiteindelijk hiermee in.

Verlaging belastingen voor lagere inkomens
D66 is heel tevreden met het effect dat de wegenoverdracht heeft op de verdeling van de onroerendezaakbelasting  over onze inwoners. Voor degene die alleen bewoner is zal de belastingdruk met bijna 40 euro afnemen doordat de belasting die je als huurder betaalde aan het hoogheemraadschap voor het onderhoud van de wegen vervalt. En ook eigenaren van goedkopere huizen gaan minder betalen. De kosten stijgen enkel voor de eigenaren van duurdere koopwoningen. Het heeft dus een positief effect op de verdeling van de lasten in onze gemeente zodat de sterkste schouders de meeste lasten dragen. Het amendement dat de VVD indiende haalde het gelukkig niet. Dit amendement van de VVD wilde juist voorkomen dat huiseigenaren van woningen boven de 3 ton meer gingen betalen wat ten koste zou gaan van een gat in de begroting.

Laatste wissel commissie
In dit laatste drukke jaar voor de verkiezingen hebben we gelukkig de steun van onze commissieleden. Helaas mogen we er maar drie inzetten dit jaar en moesten we kiezen tussen een aantal zeer sterke kandidaten. Naast onze vaste kracht en toeverlaat Otto Klaren hebben Wouter de Vries en Sabine Bruijne zich ingezet in 2021. Deze laatste raadsvergadering van 2021 hebben we als fractie van D66 gebruik gemaakt om nog een keer te wisselen. Wouter heeft het uitstekend gedaan en heeft bewezen klaar te zijn voor een raadslidmaatschap en zal plaats maken voor Sumer Chaban die in 2022 de kans krijgt om zijn kennis en expertise in te zetten in de commissievergaderingen van Hoorn namens D66.