Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 8 februari 2017

Hoorn zet in op verlenging Keerspoor. D66 wil eerst nog optie ‘wissel’ verkennen

Het College van B&W ziet een verlenging van het Keerspoor als meest haalbare optie om iets aan de huidige overlast van bewoners aan de Plevier en omgeving te doen bij het Keerspoor HNK103 in de wijk Kersenboogerd. Op verzoek van D66 (en gesteund door vrijwel alle andere fracties) zal op korte termijn eerst nog nader de optie van het aanbrengen van een wissel besproken worden tussen alle belanghebbende partijen. Die toezegging deed wethouder Bashara tijdens de behandeling van het dossier ‘Keerspoor’ in de algemene raadscommissie van dinsdag 7 februari.

De fracties van HOP en D66 gaven bij de bespreking van het voorstel vanuit het College aan blij te zijn met de reactie van de NS, verwoord in Brief regiodirectie NS over Keerspoor HNK103 dd 06022017.

Maar beide fracties konden ook niet verhullen dat het allemaal wel veel moeite kost om de NS in beweging te krijgen.

Het College stelde voor om alle pijlen te zetten op het verlengen van het Keerspoor richting meer onbebouwd gebied, waar er geen directe overlast is voor omwonenden. Dit zal volgens wethouder Bashara echter miljoenen kosten. Daarom is het project opgenomen op de zogenaamde ‘shortlist’ van de Corridorstudie tussen Westfriesland en regio Amsterdam.

D66-raadslid Arthur Helling deed de suggestie om op korte termijn eerst nog een aparte sessie met NS, Prorail, bewoners (BASP) en een delegatie vanuit de gemeenteraad te houden om de optie ‘wissel’ te bespreken, zodat deze optie of uitgewerkt of afgestreept kan worden. Met een extra wissel zou het mogelijk moeten zijn om de trein op het station te parkeren.

Helling: “De NS is negatief, maar de uitleg is moeilijk te bevatten. Op papier is het de meest goedkope en praktische oplossing, bewoners zien het ook nog steeds als een haalbare optie, daarom is het wenselijk dat deze optie nader verkend en besproken wordt, om te voorkomen dat deze boven de markt blijft zweven. Dat frustreert het verdere proces.”

D66 wil ook de verlenging van het Keerspoor bekijken, maar vreest op voorhand dat een locatie verderop in de Kersenboogerd of Blokker lastig gevonden kan worden. Ter hoogte van de voetbalvelden van voetbalvereniging Blokkers zou een mogelijkheid zijn, maar de vraag is of de toekomstige bebouwing van Bangert & Oosterpolder aan de andere kant van het spoor daar niet een blokkade is. Helling wilde daarom van de wethouder dat de raad meegenomen wordt in de ruimtelijke verkenning om te bezien of een verlenging van het Keerspoor überhaupt ruimtelijk wel haalbaar is. Ook dit verzoek van de democraten kreeg de zegen van wethouder Bashara.

Roger Tonnaer (Fractie Tonnaer) zag zijn kans schoon om te pleiten voor een verdubbeling van het spoor naar Enkhuizen, om daarmee het keerspoor overbodig te maken en kosten te besparen. Hij wees in dat verband op het feit dat veel duikers en andere kunstwerken al in het verleden zijn gerealiseerd om verdubbeling van het spoor technisch mogelijk te maken in de toekomst.

Wethouder Bashara wees er wel op dat dit hoe dan ook honderden miljoenen zou gaan kosten, maar dat het de moeite waard is om voor deze wens te blijven lobbyen.

Ook D66 vindt het een interessante gedachte, maar zo’n lobby moet je goed insteken met een heel sterk verhaal. In een mkba (Maatschappelijke Kosten & Baten Analyse) zal overduidelijk aangetoond moeten kunnen worden dat een dergelijke investering rendabel is, anders begint het Rijk daar echt niet aan. Het probleem van het keerspoor is daar echt een veel te magere onderbouwing voor. Helling: “Je gaat ook geen nieuw huis kopen, omdat je de kosten van behangen wilt uitsparen!”