Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 10 maart 2017

Informatieve en sfeervolle avond over ‘LHBTI en gelijke rechten’ smaakt naar meer!

Op donderdag 9 maart kwam in het kader van de serie ‘West-Friesland speaking’ in het Huis Verloren een geanimeerd gezelschap van hetero’s en LHBTI-ers bijeen om te spreken over LHBTI en gelijke rechten. LHBTI staat voor: lesbisch, homoseksueel, biseksueel, transgender en intersekse. Onder leiding van Myrthe Koopman en Harold IJskes kwam een keur aan sprekers langs tijdens deze hartverwarmende en drukbezochte avond.

Boris Dittrich van Human Rights Watch in New York (en voormalig fractievoorzitter van D66 in de Tweede Kamer) beet de spits af en nam de aanwezigen mee in een reis rond de wereld.

Dittrich: “In 75 van de 197 landen van de Verenigde Naties is seksuele oriëntatie van mensen van hetzelfde geslacht strafbaar. In Nederland is in 2001 het homohuwelijk wettelijk verankerd, nadat ik het in 1994 als nieuwbakken D66-kamerlid begonnen ben het onderwerp te agenderen. Inmiddels bestaat het homohuwelijk in 22 Europese landen en sinds 1 maart ook in Finland. Duitsland en Italië zijn nog uitzonderingen.”

Volgens Dittrich zijn religie en godsdienst vaak de drijvende factoren om aan te zetten tot haat. Bij verkiezingen in Afrikaanse landen, zoals bijvoorbeeld in Oeganda, zie je vaak dat regimes een ‘zondebok’ zoeken om het niet over de echte problemen te hebben, zoals kinderhandel. De LHBTI-doelgroep is dan vaak mikpunt van verderf. Een belangrijk moment is daarom in 2009 bereikt, toen de paus in de Verenigde Naties verklaarde dat de Rooms katholieke kerk elke vorm van discriminatie afwijst. In 2011 gaf Hillary Clinton in de Verenigde Naties aan dat “gayrights are humanrights”.

Dittrich: “Inmiddels wonen circa 1 miljard mensen (1/7) in een land waar het huwelijk opengesteld is voor mensen van hetzelfde geslacht. In Suriname is positieve beweging aan de gang. Er is een antidiscriminatiewet ingevoerd op het punt van seksuele oriëntatie. Daarmee is Suriname een voorganger en geeft het inspiratie aan organisaties en burgers in andere landen in het Caribische gebied.”

Maar niet overal gaat het de goede kant op. Dittrich: “In Turkije is het niet strafbaar, maar er is wel veel mis. De Gaypride mag niet meer bijvoorbeeld. Afgelopen jaar is daar een poging toe gehouden en deze is door de politie uit elkaar geslagen. Transgender-mensen hebben het er erg zwaar.

In China heb je de conversietherapie en in Rusland is het niet strafbaar, maar mag je het niet (openlijk) promoten waar minderjarigen bij zijn.”

Internationale bedrijven willen vaak dat LHBTI-ers zich thuisvoelen. Het zijn vaak creatieve mensen die een positieve input hebben op de omgeving, het product én de omzet. Zo is in Japan Sony een groot pleitbezorger, terwijl bijvoorbeeld op scholen studenten die homo of transgender zijn het zwaar te verduren hebben.

Terug in Nederland wijst de voormalige D66-leider op het belang van ‘Team Roze In Blauw‘ binnen de politie. Ondanks het internet, zoeken nog veel vaak getrouwde of uit andere – minder open – culturen afkomstige mannen de parken op, waar ze met geweld, bedreiging of chantage te maken kunnen krijgen.

Piet Karsten, vertelde als voorzitter van het Roze Netwerk West-Friesland (www.rozenetwerknhn.nl) over zijn eigen ervaringen en ontmoetingen. Zo is hij in 1997 getrouwd met zijn huidige partner, na een voorbereiding van 2,5 jaar. Ondanks de goede intenties blijken de West-Friese gemeenten buiten Hoorn nog niet erg actief op het gebied van LHBTI. Het wordt toch vooral gezien als een ‘stedelijke problematiek’. Karsten merkte verder op dat een bijeenkomst zoals deze, een jaar of tien geleden niet mogelijk geweest zou zijn.

Julian uit Haarlem, gaf als homo aan dat zijn islamitische achtergrond als Irakees extra veel hindernissen met zich mee neemt. Hij houdt veel van zijn ouders, maar zijn ouders weten het niet en ook niet dat hij voorlichting geeft op dit gebied. Hij houdt rekening met de dag dat hij ‘ontmaskerd wordt’ en dat hij dan verder zal moeten zonder zijn ouders.

De muzikale noot werd verzorgd door Merel Moistra, ze kreeg de zaal in een gospelsetting in beweging. Zaterdagavond 11 maart was ze nog met een spetterend optreden te zien in het Theater Het Pakhuis met haar programma ‘Mind fuck op wandelgympen’.

Yvonne uit Hoorn gaf haar ervaringen als transgender. Zij geeft voorlichting op scholen.  Haar conclusie was dat het goed gaat in Hoorn, al blijven er gebeurtenissen waaruit blijkt dat het niet ‘gewoon’ is. ‘Veel kinderen in West-Friesland snappen het concept homoseksualiteit niet’. Ook twee ouders van kinderen die homo zijn kwamen aan het woord.

Corine van Dun gaf tenslotte een presentatie vanuit het Transgender Netwerk Nederland (www.transgendernetwerk.nl). Zij ging onder andere in op het wetsvoorstel voor gelijke behandeling van transgender en intersekse personen als gevolg van initiatieven vanuit de PvdA, GroenLinks en D66 die thans in de kamer voorligt.

Maar ook praktische zaken kwamen langs, zoals het veelvuldig ontbreken van transgenderneutrale toiletten. Van Dun: “Terwijl we die thuis allemaal hebben!” Ook vertelde ze dat ze zich primair vrouw voelt, maar dat veel transgenders ook nog weleens tussen twee werelden schommelen. “Zo hou ik nog steeds ook erg van motorrijden!” Corine van Dun is ook voor haar twee kinderen ‘gewoon vader’, maar voor haar kleinkind ‘net zo gewoon oma’.

Naast haar voorzitterschap van Transgender Netwerk Nederland (TNN) is ze ook kandidaat Kamerlid op de lijst van D66 (plaats 45). Dus een afsluitende oproep kon niet uitblijven: “Grijp je kans, stem op een trans. Lijst 6, nummer 45”.

Vanuit D66 gaf fractievoorzitter Arwin Rood aan dat er inmiddels een motie voorlicht bij de gemeenteraad om in Hoorn ‘De Verklaring van Dordrecht’ te ondertekenen. Wethouder Ben Tap gaf als vervanger van wethouder Nel Douw (SP) aan dat Hoorn als regenbooggemeente al veel doet. Wel wilde hij van de aanwezigen weten hoe zij staan tegenover ‘de roze kermismaandag in Hoorn’ die hij graag in het kader van de stadspromotie meer zou willen laden samen met de LHBTI-organisaties. De meningen op dat punt waren wat verdeeld. Sommigen gaven aan het initiatief van de horecaondernemers verder uit te willen nutten in het kader van ‘voorlichting en ontmoeting’. Anderen zagen het toch teveel als een initiatief van hetero’s of gaven aan gewoon niet van kermis te houden.

De avond werd afgesloten met een kort interview met Pim Lammers, zelf homo, maar bovenal schrijver van het kinderboek ‘Het lammetje dat een varken is’, waarin gender en identiteit voor kleuters bespreekbaar wordt gemaakt.

Zie de link naar het interview met Pim:                    https://www.youtube.com/watch?v=D8VZfvGzF78

Foto’s: Erik van Schagen

West-Friesland’s Speaking
Platform ‘West-Friesland’s Speaking’ bestaat – in een wisselende samenstelling – uit een aantal inwoners van Hoorn en West-Friesland die tijdens een lezing maatschappelijke thema’s extra aandacht of verdieping willen geven. Het kunnen ook onderwerpen zijn waar nuance noodzakelijk is, of er schroom is om het te bespreken. De sprekersavond over LHBTI & gelijke rechten is de eerste van een reeks van drie lezingen die dit jaar zullen worden georganiseerd. De organisatoren van deze editie van West-Friesland’s Speaking zijn Myrthe Koopman en Harold IJskes.

Meer informatie over de volgende editie’s: www.facebook.com/WFsSpeaking