Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 31 december 2018

Kijken we vooruit of toch liever achterom?

De meeste mensen kijken op oudejaarsdag graag een keer terug op het afgelopen jaar. Ik kijk liever vooruit naar de toekomst.

Natuurlijk zijn er veel prachtige momenten geweest in 2018. Ik denk aan de prachtige strijd om de gunst van de kiezer tijdens de gemeenteraadsverkiezingen, aan de vele actieve leden die zich keihard hebben ingespannen, aan onze verkozen raadsleden en aan de ontzettend gemotiveerde commissieleden en onze wethouder Ben Tap, die een tweede termijn mag doen. Ook de D66-fractievoorzitters in Westfriesland dragen op een voortvarende manier hun steentje bij. Iedereen zet zich in om de steden waar we deel uitmaken van de raad en het college de leefomgeving nog mooier te maken.

Hoe fantastisch is het om deel uit te mogen maken van een actief bestuur. Er is veel gebeurd dit jaar. De afdelingen zijn samen gegaan, nieuwe ideeën zijn gelanceerd en af en toe wordt er stevig gedebatteerd.

Democraten staan altijd open voor een goede respectvolle discussie, we luisteren graag naar iemand zijn standpunt, gaan graag in gesprek, verdedigen onze kernwaarden met passie, geven iedereen de ruimte om zich te ontwikkelen, verafschuwen de huidige polarisering en proberen oplossingen aan te dragen om iedereen deel te laten nemen op basis van gelijke kansen.

Ongetwijfeld wordt 2019 een prachtig jaar. Veel nieuwe vraagstukken zullen een oplossing vragen en in het voorjaar zijn er weer verkiezingen voor de Provincie, Europa en niet te vergeten het  Waterschap.

Ook het bestuur is aan vernieuwing toe. Hoe mooi zou het zijn als er leden zijn die graag een steentje willen bijdragen en zich actief willen inzetten om onze fracties en het bestuur te komen ondersteunen.

Besturen is ontzettend boeiend, leuk, uitdagend en ontzettend leerzaam.

Zou het misschien niet een idee zijn om elke keer als het bestuur vergadert, een stoel te voorzien voor een lid (of zelfs meerdere leden), die graag een steentje willen bijdragen?

Weet je, we gaan dat gewoon doen, het bestuur gaat in 2019, regelmatiger vergaderen, tijdig de agenda delen met de leden, op deze agenda ruimte laten voor een vrij onderwerp, de leden vragen of zij zich willen aanmelden om plaats te nemen op de stoel van ‘de democratie of participatie’. Dus heb je een onderwerp wat je belangrijk vindt, dan horen we dat graag.

Diegene die graag langs komt is altijd van harte welkom. Als bestuur vinden we de leden namelijk erg belangrijk. Tenslotte mogen wij als bestuur jullie ondersteunen en een klein steentje bijdragen in de bestuurlijke vernieuwing.

Namens het bestuur, wens ik jullie een fantastisch, gezond en liefdevol en democratisch 2019.