Steun ons en help Nederland vooruit

Mijn naam is Arthur Helling en ik ben lid van D66 sinds 1989. Ik ben geboren in 1968 in Hoorn (Venenlaankwartier) en via Risdam-Zuid, Kersenboogerd, Risdam-Noord, woon ik thans in de prachtige wijk Bangert & Oosterpolder met mijn lieve vrouw Sandy en ons zoontje Stieg van 9 jaar oud. Op dit moment ben ik wethouder en algemeen bestuurslid in het regiobestuur van D66 N-Holland. Ik ben eerder 17 jaar raadslid (1994-2002, 2007, 2010-2018) en 4 jaar wethouder (2002-2006) geweest voor D66 in Hoorn.

Ik ben een vrijzinnig democraat en denk vooral progressief. Ik kijk altijd vooruit en geloof dat de toekomst altijd voor je ligt. Al haal ik veel inspiratie uit het Hoornse historische verleden van met name de Gouden Eeuw. Ik heb niets met links/rechts-denken en geloof in de kracht van het argument. Bij voortduring moet je je ook afvragen of we nog aan de juiste antwoorden bouwen. Vindt solidariteit tussen arm en rijk, jong en oud, laag en hoog opgeleid, Nederlander en nieuwe Nederlander erg belangrijk. Ook tolerantie jegens andere culturen, geloofsovertuigingen en geaardheid vind ik een kwestie van beschaving. Bij dat denken hoort in elk geval ook een sterk, democratisch en verenigd Europa, want vrede en veiligheid, handel, mensenrechten, energiebeleid vragen om een veel grotere schaal van denken en opereren.

Onze samenleving is enorm verdeeld, de technologische ontwikkeling gaat steeds sneller, de multiculturele samenleving rukt verder op en we staan voor een enorme ecologische opgaven. Ik vind dat politici minder aan polarisatie moeten doen en veel meer moeten opkomen voor de eigen ‘publieke zaak’. Er gaat zoveel goed, maar natuurlijk gaat er ook af en toe iets fout.

Ik ben lokaal en regionaal altijd maatschappelijk actief geweest, o.a. voor diverse organisaties als: Radio N-Holland (lid adviesraad), St. Stedenband Hoorn-Pibram (bestuurslid), Radio Hoorn (voorzitter bestuur), Voedselbank West-Friesland (mede-oprichter en bestuurslid), St. Poortwachter Noord-Holland Noord (secretaris en mede-oprichter), Vluchtelingenwerk Federatie Noordwest Holland (bestuurslid), College van Regenten Kerkenarmenfonds (secretaris), St. Kans (lid Raad van Advies) en het Comité van Aanbeveling van Fairtrade Hoorn.

In mijn werkzame leven heb ik ruim 14 jaar voor de Coöperatieve Rabobank Hoorn gewerkt. Binnen D66 ben ik 13 jaar fractievoorzitter geweest en na een periode van 4 jaar als wethouder (2002 -2006: Sociale en Economische Zaken) heb ik gewerkt als zelfstandige en ervaring opgedaan in verschillende projecten op het gebied van arbeidsmarktbeleid (Min. Sociale Zaken), economische zaken (Provincie NH) en verkeer (Projectbureau N23/Westfrisiaweg). Vanaf 2009 tot oktober 2019 heb ik voor RECRON, de brancheorganisatie voor het recreatieve bedrijfsleven in de dag- en verblijfsrecreatie als regiomanager in N-Holland, Z-Holland en Flevoland gewerkt.

 

Meer van Arthur Helling