Steun ons en help Nederland vooruit

Mijn naam is Arthur Helling en raadslid voor D66 in Hoorn. Ik ben geboren in 1968 en heb een lieve vrouw en een zoontje van 7 jaar oud. Ik ben niet alleen geboren in Hoorn (Venenlaankwartier), maar ik woon mijn hele leven al – thans in Bangert & Oosterpolder – in onze prachtige stad.

Ik ben een vrijzinnig democraat, omdat ik geloof in de kracht van het argument. Bij voortduring moet je je ook afvragen of we nog aan de juiste antwoorden bouwen. Zeker in de huidige tijd, als interbellum tussen de oude wereld van voor de crisis en de nieuwe wereld die we met elkaar zullen moeten herontwerpen en herinrichten. Daar hoort in elk geval een sterk en krachtig Europa bij.

Ik werk graag vanuit een grotere visie, om van daaruit met een team van enthousiaste en betrokken mensen te proberen dit te vertalen naar praktische en positieve ontwikkelingen. Mijn persoonlijke voorkeuren liggen op het gebied van economie en ecologie. Ik ben een groot bewonderaar van Herman Wijffels, de oud SER-voorzitter, de voormalig bestuursvoorzitter van de Rabobank en volgens oud-minister Bos “de beste premier die Nederland nooit gehad heeft.” Met zijn visie op “dienend leiderschap” en zijn voortdurende ijver voor “duurzame innovatie” is hij de afgelopen 25 jaar (en nog steeds!) een witte raaf gebleken in de (corrupte) wereld van bonussen, aandeelhouders en winstmaximalisatie.

Ik ben lokaal en regionaal altijd maatschappelijk actief geweest voor diverse organisaties als: Radio N-Holland (lid adviesraad), St. Stedenband Hoorn-Pibram (bestuurslid), Radio Hoorn (voorzitter bestuur), Voedselbank West-Friesland (mede-oprichter en bestuurslid), St. Poortwachter Noord-Holland Noord (secretaris en mede-oprichter), Vluchtelingenwerk Federatie Noordwest Holland (bestuurslid), College van Regenten Kerkenarmenfonds (secretaris), St. Kans (lid Raad van Advies) en het Comité van Aanbeveling van Fairtrade Hoorn.

In mijn werkzame leven heb ik ruim 14 jaar voor de Coöperatieve Rabobank Hoorn gewerkt. Binnen D66 ben ik 13 jaar fractievoorzitter geweest en na een periode van 4 jaar als wethouder (2002 -2006: Sociale en Economische Zaken) heb ik gewerkt als zelfstandige en ervaring opgedaan in verschillende projecten op het gebied van arbeidsmarktbeleid (Min. Sociale Zaken), economische zaken (Provincie NH) en verkeer (N23/Westfrisiaweg). Sinds 2009 werk ik voor RECRON, de brancheorganisatie voor het recreatieve bedrijfsleven in de dag- en verblijfsrecreatie als regiomanager in o.a. N-Holland.

Met een korte onderbreking van 3 jaar (2007-2010), maak ik sinds 1994 deel uit van de gemeenteraad van ‘mijn stad’ Hoorn.

Kindergemeenteraad

Naast raadslid van D66 ben ik tevens één van de vier commissievoorzitters en vice-raadsvoorzitter.

 

Meer van Arthur Helling