Steun ons en help Nederland vooruit

1. Wethouder

Naast het algemeen bestuur van de gemeente (de gemeenteraad, bestaande uit op dit moment 13 verschillende politieke fracties) is D66 ook via een wethouder vertegenwoordigd in het dagelijks bestuur van de gemeente (het College van Burgemeester & Wethouders), bestaande uit burgemeester Onno van Veldhuizen en 5 wethouders vanuit respectievelijk de volgende coalitiepartijen: PvdA, SP, D66, CDA

2. Fractie

  De huidige D66 gemeenteraadsfractie (2014-2018) bestaat uit vier personen. Zij vergaderen elke maandagavond in kamer C009 in het gemeentehuis, Nieuwe Steen 1 te Hoorn. De vergaderingen zijn openbaar en vangen aan om 19:30 uur. U bent van harte welkom om een vergadering bij te wonen of een…

3. Commissieleden

De D66-gemeenteraadsfractie wordt ondersteund door een drietal commissieleden. Dit zijn D66-leden die niet zijn gekozen in de gemeenteraad, maar de fractie wel ondersteunen. Zij wonen de wekelijkse fractievergaderingen geregeld bij. In de adviserende algemene raadscommissie – die driemaal per maand plaats vindt – mogen zij namens de D66-fractie het woord voeren. Hiermee leveren ze, naast en in samenwerking met…

4. Bestuur

In 1970 doet D66 in Hoorn voor het eerst mee aan de gemeenteraadsverkiezingen. Het zal echter nog tot 1979 duren, voordat D66 definitief vertegenwoordigd is in de Hoornse gemeenteraad. Alle D66 leden in de gemeente Hoorn vormen samen de afdeling D66 Hoorn. Minimaal 2 x per jaar komt de afdeling bij elkaar…

5. Geschiedenis D66 Hoorn

Hieronder treft u beknopt de ontstaansgeschiedenis van D66 aan en wie de partij vanaf 1979 in de Gemeenteraad en het College van B&W in Hoorn vertegenwoordigd heeft. Voor meer details en memorabele momenten verwijzen wij graag naar hoofdstuk 6 (Memorabele momenten). Begon het in 1966 of al in 1901? …

6. Memorabele momenten

Op deze pagina treft u opmerkelijke feiten, historische momenten of gewoon leuke, maar ook minder leuke verhalen aan, die een relatie hebben met de lange historie van D66 in Hoorn en het stadsbestuur vanaf circa 1979, het moment dat D66 (toen nog D’66) voor het eerst in de gemeenteraad vertegenwoordigd is. Het geeft een beeld van…

7. Partijtijger Top 3

Als we kijken naar het aantal jaren dat D66-ers – als raadslid of wethouder – D66 in Hoorn hebben vertegenwoordigd, is qua “dienstjaren” de volgende Top 3 te onderscheiden: 1. Arthur Helling:                                                           met 21 jaar Helling is 21 jaar actief geweest als raadslid en…

8. D66 Westfriesland

De afdeling D66 Westfriesland (www.westfriesland.d66.nl) is enkele jaren geleden opgericht om het contact tussen de verschillende Westfriese gemeenten te verbeteren en de krachten in ieder geval op bestuurlijk niveau te bundelen binnen Westfriesland. Het bestuur van D66 Westfriesland ondersteunt op dit moment de leden van D66 in de gemeenten Drechterland, Enkhuizen, Koggenland, Medemblik, Opmeer en Stedebroec.…

9. D66 in Europa

Hoorn is een kleine wereldstad, in een sterk & verenigd Europa. Voor D66 Hoorn is lokaal beleid steeds meer regionaal beleid, onder voortdurende invloed van Provincie, Rijk en Europa. Op alle niveaus is D66 vertegenwoordigd en kijken we met een open blik naar de toekomst. Wat gaat goed? Maar vooral ook, wat kan nog veel beter!…

9a. Websitebeheer

De website wordt dagelijks beheerd en zeer regelmatig ververst met actuele maatschappelijke, politieke en bestuurlijke informatie. U treft zowel informatie aan vanuit de fractie over actuele politieke discussies, ingenomen standpunten of besluiten. Ook de wethouder geeft regelmatig een reflectie op zijn werkzaamheden en bereikte resultaten en het afdelingsbestuur communiceert over haar organisatorische (leden)activiteiten. …