Steun ons en help Nederland vooruit

1. Wethouder

De gemeenteraad bestaat op dit moment uit 14 verschillende politieke fracties en vormt het algemeen bestuur van de gemeente. Het College van B&W vormt het dagelijks bestuur. D66 is via Arthur Helling met een wethouder vertegenwoordigd in het dagelijks bestuur. Het College van B&W bestaat verder uit burgemeester Jan Nieuwenburg en 4 overige wethouders vanuit respectievelijk…

2. Fractie

  De huidige D66 gemeenteraadsfractie (2018-2022) bestaat uit drie personen. Zij vergaderen elke maandagavond in kamer C009 in het gemeentehuis, Nieuwe Steen 1 te Hoorn. De vergaderingen zijn openbaar en vangen aan om 19:30 uur. U bent van harte welkom om een vergadering bij te wonen of een…

3. Commissieleden

De D66-gemeenteraadsfractie wordt ondersteund door een drietal commissieleden. Dit zijn D66-leden die niet zijn gekozen in de gemeenteraad, maar de fractie wel ondersteunen. Zij wonen de wekelijkse fractievergaderingen geregeld bij. In de adviserende algemene raadscommissie – die driemaal per maand plaats vindt – mogen zij namens de D66-fractie het woord voeren. Hiermee leveren ze, naast en in samenwerking met…

4. Bestuur

Vanaf 2019 is D66 Hoorn geen zelfstandige afdeling meer, maar maakt het onderdeel uit van D66 Westfriesland (www.westfriesland.d66.nl). Minimaal 2 x per jaar komt de afdeling bij elkaar in de Algemene Afdelingsvergadering (AAV) wisselend in één van de Westfriese gemeenten. De AAV is het hoogste orgaan van de afdeling. De AAV kiest…

5. Geschiedenis D66 Hoorn

Hieronder treft u beknopt de ontstaansgeschiedenis van D66 aan en wie de partij vanaf 1979 in de Gemeenteraad en het College van B&W in Hoorn vertegenwoordigd heeft. Voor meer details en memorabele momenten verwijzen wij graag naar hoofdstuk 6 (Memorabele momenten). Begon het in 1966 of al in 1901? …

6. Memorabele momenten

Op deze pagina treft u opmerkelijke feiten, historische momenten of gewoon leuke, maar ook minder leuke verhalen aan, die een relatie hebben met de lange historie van D66 in Hoorn en het stadsbestuur vanaf circa 1979, het moment dat D66 (toen nog D’66) voor het eerst in de gemeenteraad vertegenwoordigd is. Het geeft een beeld van…

7. Partijtijger Top 3

Als we kijken naar het aantal jaren dat D66-ers – als raadslid of wethouder – D66 in Hoorn hebben vertegenwoordigd, is qua “dienstjaren” de volgende Top 3 te onderscheiden: 1. Arthur Helling:                                                           met 21 jaar Helling is 21 jaar actief geweest als raadslid en…

8. D66 in Europa

Hoorn is een kleine wereldstad, in een sterk & verenigd Europa. Voor D66 Hoorn is lokaal beleid steeds meer regionaal beleid, onder voortdurende invloed van Provincie, Rijk en Europa. Op alle niveaus is D66 vertegenwoordigd en kijken we met een open blik naar de toekomst. Wat gaat goed? Maar vooral ook, wat kan nog veel beter!…

9. Websitebeheer

De website wordt dagelijks beheerd en zeer regelmatig ververst met actuele maatschappelijke, politieke en bestuurlijke informatie. U treft zowel informatie aan vanuit de fractie over actuele politieke discussies, ingenomen standpunten of besluiten. Ook de wethouder geeft regelmatig een reflectie op zijn werkzaamheden en bereikte resultaten en het afdelingsbestuur communiceert over haar organisatorische (leden)activiteiten. …

9a. Jonge Democraten

De Jonge Democraten (JD) is een vrijzinnig-democratische politieke jongerenorganisatie. Het is tevens de grootste non-confessionele jongerenorganisatie van Nederland. De JD is in 1984 opgericht in Amsterdam en staat open voor jongeren in de leeftijd van 12 – 30 jaar. De JD is verbonden aan D66, maar denkt en handelt geheel onafhankelijk. Voor circa…