Steun ons en help Nederland vooruit

8. D66 in Europa

Hoorn is een kleine wereldstad, in een sterk & verenigd Europa. Voor D66 Hoorn is lokaal beleid steeds meer regionaal beleid, onder voortdurende invloed van Provincie, Rijk en Europa. Op alle niveaus is D66 vertegenwoordigd en kijken we met een open blik naar de toekomst. Wat gaat goed? Maar vooral ook, wat kan nog veel beter!

D66 staat voor een internationale politiek, gebaseerd op samenwerking en inspiratie. Daar past een toekomstgericht en zelfbewust Europa bij. Onze welvaart en veiligheid hebben wij te danken aan Europa. Bovendien vragen goede en betrouwbare oplossingen op het gebied van asielbeleid, integratiebeleid, terrorismebestrijding, vrije handel en energie bij voorkeur om een internationale aanpak.

Europa moet wel democratischer!

D66 Hoorn besteedt elk jaar aandacht aan Europa door de uitreiking van de Westfriese Europa Prijs op of rond 9 mei, de ‘Dag van Europa’.

Voor meer info: www.d66.nl/europa

 

Laatst gewijzigd op 17 januari 2019