Steun ons en help Nederland vooruit

7. Partijtijger Top 3

Als we kijken naar het aantal jaren dat D66-ers – als raadslid of wethouder – D66 in Hoorn hebben vertegenwoordigd, is qua “dienstjaren” de volgende Top 3 te onderscheiden:

1. Arthur Helling:                                                           met 21 jaar

Helling is 21 jaar actief geweest als raadslid en wethouder in zes bestuursperiodes, van 1994 t/m 2018. Sinds 29 oktober is Helling voor de tweede maal tot wethouder benoemd ter vervanging van Ben Tap.

Als “secretaris politiek” treedt Arthur in 1990 toe tot het afdelingsbestuur. Hij mag bij de Raad van State het door D66-gewraakte plan voor het “Hulk-eiland” aanvechten. In 1994 treedt hij toe tot de gemeenteraad van Hoorn. In 1996 is hij met Herman Zachte (bestuurslid PvdA) de grote grondlegger voor de eerste Hoornse referendumverordening, na een door hemzelf ingediend initiatiefvoorstel. Kort daarna wordt “the love baby van D66” fractievoorzitter als opvolger van Paul Klöters. In 2002 wordt hij wethouder van Sociale en Economische Zaken. Hij geeft Hoorn landelijke bekendheid door de innovatieve en succesvolle invoering van de Wet Werk & Bijstand (WWB).

De Hoornse methode wordt landelijk een begrip. Met het bedrijfsleven richt hij de St. Poortwachter op, een zeer succesvol samenwerkingsverband binnen West-Friesland, om werknemers onderling te ruilen en te bemiddelen binnen bedrijven. In 2004 richt hij landelijk de rebellenclub op, een gelegenheidsgroep van verontruste lokale D66-politici. In 2007 treedt hij uit de gemeenteraad om de partij vers bloed te geven en zijn opvolgers in het College niet voor de voeten te lopen. In 2010 komt hij op verzoek van enkele oudgedienden terug om de D66 wederopstanding te helpen slagen. Totaal is hij 17 jaar als raadslid en 4 jaar als wethouder actief. Lokaal zijn Koosje Lanting (inhoudelijk) en Paul Klöters (verbaal en qua vorm) zijn inspirerende voorbeelden. Helling daarover:  “Ik heb het beste van hen beiden in mijzelf proberen te vertegenwoordigen.” Landelijk is hij altijd gecharmeerd geweest van oud-Rabo-topman en CDA-er Herman Wijffels, volgens voormalig PvdA-partijleider Bos ‘de beste minister-president die Nederland nooit gehad heeft.’ Helling: “Wijffels begrip ‘dienend leiderschap’ en zijn voortdurende inzet voor duurzame ontwikkeling en innovaties heeft mij altijd erg aangetrokken.”

2. Jacobje Lammechien (Schutte-)Lanting:                     met 19 jaar

Lanting is 19 jaar actief geweest als raadslid en wethouder in vijf bestuursperiodes, van 1979 t/m 1998.

Met haar roepnaam “Koosje” is zij vanaf de oprichting “het gezicht en geweten” van D66 in Hoorn. Zij is bekend van haar strijd tegen de asfaltmenginstallatie, de stadsverwarming in Hoorn en de onnodige uitbreiding van de afvalovens in Alkmaar. Haar grote boezemvriendin is Proho- en GroenLinksraadslid Kitty Hartgers (overleden in 2004). Zij heeft D66 Hoorn vanaf 1979 15 jaar als raadslid en 4 jaar als wethouder gediend. In 1994 wordt zij de eerste Hoornse D66-wethouder. Samen met raadslid Arthur Helling is zij de grote animator van de plannen voor natuur- en milieueducatie via het plan voor een Hoorns Milieu Activiteiten Centrum in het Julianapark. De plannen zullen later in gewijzigde vorm worden gerealiseerd via het MAK Blokweer.

Haar wethouderschap is helaas geen onverdeeld succes, in het bijzonder door de grote problemen binnen Sociale Zaken in de jaren ’90. In 1998 treedt zij na een zeer roerige tijd terug uit de actieve politiek. In de politiek kan zij letterlijk meerdere keren sterven. In het echte leven heb je helaas maar één kans. Op 30 november 2006 komt zij, na een korte ziekteperiode, op 70-jarige leeftijd tot verrassing van velen te overlijden. Een droevige dag voor D66. De partij verliest haar eerste boegbeeld en moeder.

3. Paul Klöters:                                                              met 12 jaar

Klöters is 12 jaar actief geweest als raadslid in drie bestuursperiodes, van 1986 t/m 1998.

Het is geen geheim dat de chemie tussen Koosje en Paul beperkt aanwezig is. Daarvoor verschillen beiden als mens teveel van elkaar. Door Paul te karakteriseren als een Joop Zoetemelk (de eeuwige tweede achter Koosje Lanting) doen we hem echter fors tekort. Vanaf 1986 zit hij samen met Koosje in de 2-mansfractie en vanaf 1990 t/m 1998 in een 5-mansfractie. Vanaf 1994 is hij een tijdlang fractievoorzitter. Als ondernemer en “politiek marktkoopman” weet hij de D66-boodschap als geen ander te verkopen en uit te dragen.

Hij kan ook met de vuist op tafel slaan, een meerwaarde, die binnen D66 met al die vriendelijke mensen, tot een schaars goed gerekend mag worden. Zijn liefde voor het theater en de kunsten hanteert hij ook in zijn manier van politiek bedrijven, dat we “verre van grijs” kunnen noemen. Na zijn actieve politieke carrière is hij heel lang het bestuurlijke gezicht van schouwburg Het Park in Hoorn. Paul is D66 altijd trouw gebleven en heeft in 2010 en 2014 in belangrijke mate bijgedragen aan de wederopstanding van D66 in Hoorn. In 2014 nog als lokaal campagneleider. Paul kan samengevat worden als een trouwe, doch waakzame hond, die het blaffen nimmer zal verleren!

Laatst gewijzigd op 3 november 2019