Steun ons en help Nederland vooruit

6. Memorabele momenten

Burger & BestuurOp deze pagina treft u opmerkelijke feiten, historische momenten of gewoon leuke, maar ook minder leuke verhalen aan, die een relatie hebben met de lange historie van D66 in Hoorn en het stadsbestuur vanaf circa 1979, het moment dat D66 (toen nog D’66) voor het eerst in de gemeenteraad vertegenwoordigd is. Het geeft een beeld van de ontwikkeling van D66 en de stad door de jaren heen.

We hebben zo zorgvuldig mogelijk veel gebeurtenissen weten te reproduceren. Als u aanvullingen of correcties hebt vernemen wij dat graag, want een dergelijk overzicht is nooit volledig. Verhalen, anekdotes, broodje aap-verhalen, weetjes … u mag ze blijven insturen, het liefst voorzien van oude krantenberichten, foto’s, flyers etc. in jpg- of pdf-formaat. Bijdragen mogen worden gemaild naar: arthur.helling@d66hoorn.nl

MEMORABELE MOMENTEN:

1970: De eerste poging van D’66 in Hoorn mislukt

Vier jaar na haar landelijke oprichting, probeert D’66 in Hoorn op 4 juni 1970 ook een zetel te bemachtigen in de Hoornse gemeenteraad. De Democraten’66 halen 292 stemmen, goed voor 3,9%, maar onvoldoende om een zetel in de Hoornse raad op te eisen. De jaren die volgen zullen de roemruchte jaren worden van de lokale partijen Platte Thijs en ProHo.

1974: D’66 participeert binnen ProHo 

In 1974 zijn enkele leden van D’66 actief betrokken binnen ProHo, te samen met leden van onder andere PSP, PPR en Platte Thijs. Namen uit die tijd zijn onder andere Rolf  Verhaar (in 1990 D66-raadslid), Frans van Iersel (afkomstig uit Platte Thijs en PPR) en ex PvdA-lid Henny Wink (overgestapt in 1976).

1979: D’66 haalt in Hoorn haar eerste zetels

De leden van het eerste uur uit die tijd waren onder andere: Guus Meijerink (eerste raadslid voor D’66 in 1979), Koosje Lanting (later raadslid en wethouder in  1994) en haar man Ruud Schutte, Vera en Gerard Tepe (Gerard was secretaris), Paul Klöters (later raadslid in 1986, 1990 en 1994), Theo Hoogkamer (later raadslid in 1981 en VVD-wethouder in 1994), Marjon Lamers (afdelingsvoorzitter), Paul van der Kam, Stan Nuveen (eerste voorzitter en later onder andere gemeentesecretaris van Obdam), Els Berman (later onder andere D66-gedeputeerde in N-Holland), Koos van der Hoeven, Peter Westenberg (later afdelingsvoorzitter en wethouder in 2010), Evert Maas, Erica Sandbergen en haar man Chris Sandbergen, Hans Kieft (later raadslid in 1990 en 1997) en Eddy Boom (later raadslid in 1994).

In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van november 1978 ontstaat er grote ruzie in de afdeling. De inzet is onder andere of D’66 zelfstandig aan de verkiezingen gaat meedoen. Koosje Lanting, gesteund door een meerderheid van de leden, is voor een zelfstandige deelname. Een vijftal leden, waaronder Koosjes echtgenoot Ruud Schutte, zijn tegen. Resultaat: D’66 doet mee!

1979 – 1982

D’66 komt binnen met 2 zetels. In 1979 doet D’66 dus voor de tweede keer in haar bestaan mee aan de gemeenteraadsverkiezingen. In 1979 waagt D66 onder aanvoering van lijsttrekker en politicoloog Guus Meijerink een tweede poging en die slaagt groots. D66 behaalt gelijk twee zetels, zodat ook Koosje Lanting in de raad komt. De (zacht)aardige Meijerink krijgt het persoonlijk erg moeilijk en trekt de perikelen in de politiek en ook thuis erg aan. Hij wordt tijdens deze bestuursperiode als fractievoorzitter door Koosje Lanting vervangen en verlaat in 1981 de raad, verdwijnt ook uit zicht en wordt opgevolgd door Theo Hoogkamer. Uiteindelijk zal Hoogkamer voor D66 maar één jaar in de raad zitten, maar vele jaren later, in 1994, zal hij als VVD-wethouder alsnog terugkomen. Hoogkamer (1999) en Lanting (2006) zijn overleden. Meijerink is via Rotterdam uiteindelijk terecht gekomen op Bali, waar hij een bestaan heeft opgebouwd.

Op eieren lopen. Stan Nuveen wordt in die tijd door Koosje Lanting benaderd om voorzitter te worden. Er is behoefte aan iemand die “boven de partijen” kan staan. Met name Koosje Lanting en haar echtgenoot Ruud Schutte, beiden lid, zijn het over veel onderwerpen niet eens. Hun huwelijk houdt dan ook geen stand. Tijdens vergaderingen was het altijd voorzichtig manoeuvreren. Evenwichtskunstenaar Nuveen, vooral steeds technisch voorzitter, verhuisd in augustus 1984 naar Obdam en verlaat de afdeling.

1982 – 1986

Jan Terlouw. In de aanloop naar de verkiezingen van 1982 komt in de Grote Waal Jan Terlouw spreken, de politiek leider van D’66, maar vooral op dat moment ook vice-premier en minister van Economische Zaken.

Afvalscheiding. Een belangrijk onderwerp voor D66 in die tijd is afvalscheiding en afvalverbranding. D66 wil minder verbranden en meer en beter afval gaan scheiden. In De Nadorst wordt een forumdiscussie gehouden onder leiding van afdelingsvoorzitter Nuveen. De opkomst is groot en de discussie verhit.

De vrouwen. D’66 komt in 1982 met drie vrouwen op de eerste drie plaatsen: 1. Koosje Lanting, 2. Marjon Lamers (geboren Jaspers) en 3. Els Berman, die later in 1991 nog Gedeputeerde van Noord-Holland voor D66 zal worden. Op vier staat Theo Hoogkamer en op vijf Paul Klöters. Met drie vrouwen in de top van de lijst geeft D’66 een vooruitstrevend signaal af, dat de kiezer helaas (nog) niet oppakt. Electoraal is het resultaat teleurstellend. D’66 verliest 1 zetel en alleen Koosje Lanting komt (terug) in de raad. Marjon Lamers en Els Berman verlaten later de afdeling Hoorn om persoonlijke redenen. Els Berman werd lid van Provinciale Staten en in 1991 zelfs D66-gedeputeerde. Marjon Lamers scheidde van haar man Joop en werd schooldirecteur in Den Helder. Theo Hoogkamer stapte over naar de VVD.

D66-verkiezingsprogramma 1986-1990

1986 – 1990

Weer terug naar 2 zetels. In 1986 zijn er weinig “liefhebbers”, om in de raad plaats te gaan nemen, naast Koosje Lanting. Als zelfs geacquireerd wordt buiten de afdeling staan toch een paar mensen op, waar onder Paul Klöters en Hans Kieft. Tot zijn eigen verbazing wordt Paul Klöters met 17 voorkeurstemmen gekozen, naast Koosje Lanting. D66 is terug op haar startpositie van 1979 met 2 zetels. Deze periode is buitengewoon zwaar. Koosje en Paul bemensen met zijn tweeën 15 commissies en Paul zit daarnaast ook in het Samenwerkingsorgaan West-Friesland  (SOW).

Hop-hotel. In de zomer van 1989 blijft het “Witte badhuis” aan de Westerdijk dicht, nadat zich in 1987 al een projectontwikkelaar voor het bad heeft gemeld bij de gemeente.  Het gebouw is eerder in 1977 gebouwd (opening 1-7-1978) voor 3,6 miljoen gulden, nadat het oude badhuis in oktober 1977 is gesloopt. Er wordt onderhandeld met beleggers over de verkoop voor het realiseren van een Hop-hotel op deze locatie. Eind 1989 wordt er gemeld dat er zekerheid is en dat de start van de bouw nabij is. Medio mei 1990 wijzigt ontwikkelaar Colthof echter de plannen, de politiek slikt met flinke tegenzin het oponthoud. Het College blijft het volste vertrouwen houden dat de plannen gerealiseerd gaan worden. Een jaar laten moet toch gemeld worden dat er definitief geen zwemparadijs komt. In mei 1991 krijgt de politiek wel de garantie dat het hotel er komt. In augustus 1991 wordt gemeld dat de grondwerkzaamheden nog deze maand starten, maar eind 1991 is er nog geen activiteit. De kritiek zwelt aan, het College wordt verweten teveel met “dollartekens in de ogen” te hebben gekeken. Colthof druipt uiteindelijk af en in 1993 komt er een onderzoekscommissie vanuit de gemeenteraad. Namens D66 maakt Koosje Lanting deel uit van de commissie. De conclusie van de onderzoekscommissie luidt onder andere dat het verstandiger ware geweest meerdere scenario’s te verkennen, alvorens men met een partij in zee zou gaan. Ook had men meer aandacht aan de financiële onderbouwing moeten besteden. Bovendien werden er steeds tussentijdse afspraken gemaakt, die afweken van het oorspronkelijke plan, uiteindelijk voor risico van de gemeente. De hoofdconclusie: het College liep teveel aan de leiband van de ontwikkelaar en de communicatie naar de raad was slecht en onvolledig. In december 1993 neemt de raad een motie aan waarin het College een meldingsplicht krijgt voor grootschalige projecten. De raad kan dan randvoorwaarden meegeven en via de vakcommissie kunnen voortgangsrapportages besproken worden.

GOEdemoRGEN 1992

Demokrant. In de jaren ’80 en ’90 verschijnt met regelmaat een Demokrant, een D66-afdelingskrant met krantenknipsel, bijdragen van fractieleden en andere zaken, onder verantwoordelijkheid van het afdelingsbestuur. In 1992 zal de Demokrant van naam verschieten in “Goedemorgen” en een strakker uiterlijk krijgen, mede onder invloed van Wordperfect. De redactie bestaat uit Dirk Coorn en Arthur Helling. In 1994 wordt het weer gewoon Demokrant. De redactie bestaat dan uit Carel Brouwers en Andor Admiraal.

1990 – 1994

Kabelkrant. D66 gooit in de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen een nieuw middel in de strijd: de kabelkrant. Het campagneteam met onder andere Han Janse en Peter Westenberg heeft een aantal leuzen bedacht, die om de zoveel dagen wisselen op de kabelkrant. “Weg met de muur, tussen u en het bestuur” is er zo één. Maar ook: “IJsselmeer, water voor nu en later”. Het trekt behoorlijk de aandacht. Het is voor het eerst dat de campagne vanuit een draaiboek echt wordt geregisseerd binnen D66.

D66-verkiezingsprogramma 1990-1994

Sandbergen neemt plek in raad niet in. Erica Sandbergen-Maas besluit uiteindelijk haar zetel niet in te nemen. Han Janse, eerste opvolger op de lijst, complementeert de fractie.

NHD Sandbergen Janse 1994

Hoorns Nieuwsblad. In de jaren 1992-1994 verschijnt met enige regelmaat het kritische en satirische Hoorns Nieuwsblad. In het blad wordt de lokale politiek op de korrel genomen. Op bijgaande foto de voorpagina van de tweede editie van 11 januari van de eerste jaargang 1992. De oplage was toen groot 250 stuks, maar al snel zou worden opgeschaald naar een maandelijkse uitgave van 29.362 exemplaren.

Het nieuwsblad is een uitgave van de St. Kleurrijk en wordt huis-aan-huis verspreid. Achter de uitgave zit redacteur, uitgever, maar vooral ook het voormalig D66-lid Harry van Lunteren, een bon-vivant, een duizendpoot, die daarna nog veel van zich zal laten horen. Andere betrokkenen zijn Hans Stuijfbergen (directeur Museum van de Twintigste Eeuw) en Ben Bontan (later commissielid CDA). Sommige politici moeten er smakelijk om lachen, anderen ergeren zich met enige regelmaat aan de ongenuanceerde, rauwe “nieuwsfeiten”. Met name Koosje Lanting kan met de spot moeilijk overweg.

Korte nachten. In deze periode wordt menig fractieberaad op maandagavond, op het thuisadres van Koosje Lanting “heropend”, waarbij onder het genot van rode Bulgaarse wijn, lokale en landelijke politieke onderwerpen, tot een uur of 04.00 in de ochtend worden besproken. Hoe hielden we dat toch vol?

Rutte Helling 1990

Mark Rutte in auto van Arthur Helling. Arthur Helling is “the young comming man van D66” in Hoorn en op dat moment nog bestuurslid voor D66 Hoorn. Op een door de Jonge Democraten (JD) georganiseerde bijeenkomst in Medemblik, spreekt ook de landelijke voorzitter van de Jongerenorganisatie voor Vrijheid en Democratie (JOVD), Mark Rutte. Helling is daar ook. Mark moet na afloop terug naar het station in Hoorn en Arthur Helling geeft hem een lift. Helling: “De aardappel zat toen erg stevig in de keel bij Rutte en ik besefte dat ik bij de juiste, die andere liberale club zat. Wat ik toen echter nog totaal niet besefte was, dat ik zojuist voor één moment de chauffeur was geweest van de latere minister-president Rutte van Nederland.”

Krantenartikel NHD SOW Hulk 13 februari 1991

Hulkeiland. D66 is tegen elke vorm van inpoldering van het Markermeer. Het door het Samenwerkingsorgaan West-Friesland (SOW) te realiseren “Hulkeiland” voor de Hoornse Westerdijk leidt tot grote politieke commotie binnen D66. De ALV van D66 neemt een motie aan die geen ruimte biedt voor een Hulkeiland en daarmee druk zettend op de D66-fractieleden. De gemeenteraad van Hoorn stemt wel in met de plannen, ondanks het verzet van D66 en GroenLinks. De gemeentelijke vertegenwoordigers in het SOW (waaronder Lanting en Klöters) krijgen de opdracht mee om in het SOW de gemeentelijke stem te laten horen. De D66-fractie voelt zich echter meer gebonden aan haar eigen verkiezingsprogramma en het mandaat van de kiezer, dan aan de “dienstopdracht vanuit de gemeenteraad” en stemt binnen het SOW tegen.

Krantenartikel NHD SOW Hulk 1991

De dagen daarna is D66 even het wereldnieuws in Hoorn. Paul Klöters verdedigt zich met de boodschap dat hij “politiek geen draaikont” wil zijn. Bovendien is het juridisch allemaal onduidelijk of een Hoorns raadslid wel verplicht met een boodschap weggezet kan worden bij het SOW. Zelfs de bestuursleden Westenberg en Helling worden bij burgemeester Janssens ontboden, om daar te vernemen dat dit toch echt niet kan. Het afdelingsbestuur maakt als politieke vereniging bezwaar tegen het bestemmingsplan en vertegenwoordigd door Arthur Helling, ook bij de Raad van State (RvS) in Den Haag. Bij de RvS komt Helling na een tip met een wet over de droogmakerijen uit 1933 op de proppen om zand in de raderen te strooien. Niemand blijkt met deze wet bekend. Ook Vereniging Oud Hoorn maakt bezwaar en is onder andere vertegenwoordigd door Paulien van Leeuwen. Zij zal later in het afdelingsbestuur van D66 Hoorn vele jaren actief zijn. Uiteindelijk doet de proceduretijd zijn werk en verdwijnen de plannen langzaam van tafel.

Stedenband met Pribram. Arthur Helling is namens D66 vertegenwoordigd in de gemeentelijke stuurgroep Vrede en Internationale Samenwerking (VIS) onder voorzitterschap van burgemeester Janssens. Het gaat vooral om projecten in Tanzania, maar als in 1989 de muur valt, wordt ook binnen VIS gesproken over een band met een plaats achter het voormalige “ijzeren gordijn”. Helling (D66) en Hoogkamer (VVD) krijgen in 1991 de opdracht om met een voorstel te komen. Thuis bij Hoogkamer wordt afgestemd dat de plaats in één dag reizen bereikt moet kunnen worden. Er wordt een passer gepakt en een cirkel van 1.000 km getrokken vanuit Hoorn. De lijn doorkruist de Tsjechische oude mijnstad Pribram. De stedenband is geboren! Tot aan 1994 zal Helling te samen met de oud-gemeentesecretaris Fons Mok, de latere CDA Gedeputeerde Hans Schipper en CDA-er Johan van der Tuin het eerste stichtingsbestuur vormen.

Bestuur ondersteunt leden in de regio. Het afdelingsbestuur besluit ondersteuning te geven aan leden in de regio om te kijken of er afdelingen opgericht kunnen worden. In Drechterland lukt dat.

Migranten zijn net gewone mensen. Rolf Verhaar, D66-raadslid, is niet geheel tevreden over het (im)migrantenbeleid van de gemeente. Hij komt met een nota, annex initiatiefvoorstel: “Migranten zijn net gewone mensen”. Het uitgangspunt in de nota is om door emancipatie, via integratie naar participatie te komen in de Hoornse samenleving.

Verhaar Lanting 1993

Onrust in de fractie. Binnen de fractie ontstaan diverse spanningen. D66 is fors groter geworden, maar de diverse karakters botsen regelmatig in de fractie.  Het is voor iedereen wennen. Vooral fractielid Rolf Verhaar heeft moeite met het optreden van andere fractieleden. De leraar besluit, nadat diverse gesprekken met het afdelingsbestuur en bemiddelingen met een onafhankelijke derde, niet tot resultaat hebben geleid, om uit de fractie te stappen. In 1993 gaat Verhaar als zelfstandig raadslid verder. De relatieve rust keert terug. Verhaar verdwijnt in 1994 definitief uit de politieke arena.

Bestuur-/fractie-evaluatie. In deze periode wordt een begin gemaakt van een jaarlijkse evaluatie, gecombineerd met een teambuildingsdag. Vele jaren achtereen is er een vast evaluatiemoment vlak voor het zomerreces. Zo zitten de Democraten ’s ochtends in het Schippershuis voor een inhoudelijke evaluatie, waarna men onder leiding van Peter Dorleijn met een botter het Markermeer opgaat. Ook zijn fractie en bestuur een keer naar Niedorp afgereisd om daar een Moordspel te spelen. De hilariteit bleef meestal binnen de perken. Maar één keer moest een bestuurslid naar het ziekenhuis gebracht worden, nadat hij met een fiets vanaf een talud een steiger in de haven was opgereden en daarbij een stevige smak maakte. Het lachen verstomde, de schrik zat er even in. Maar het viel gelukkig mee …

Kandidaat Helling 1994De Kopgroep. Periodiek komen D66-vertegenwoordigers uit Alkmaar, Heerhugowaard, Den Helder, Hoorn en wat kleinere plaatsen bijeen op het gemeentehuis van Heerhugowaard om regionale zaken af te stemmen. Deze bijeenkomsten vinden een paar keer per jaar op zaterdagochtend plaats. Onder andere Koosje Lanting, Paul Klöters, Peter Westenberg, Joke van Diepen en Arthur Helling zijn hier vanuit Hoorn regelmatig te vinden.

1994 – 1998

D66-verkiezingsprogramma 1994-1998Lanting 1 1994

Voor het eerst een D66-wethouder. De verwachtingen zijn hoog gespannen. D66 zou wel eens de grootste in Hoorn kunnen worden. D66 blijft echter “hangen” op haar 5 zetels die ze ook in 1990 haalde. De PvdA wordt de grootste partij. Wel gaat D66 voor het eerst in haar bestaan meeregeren. Ook in Hoorn krijgen we “paars” (PvdA, D66, VVD). Boegbeeld Koosje Lanting wordt wethouder en krijgt onder andere de portefeuille Sociale Zaken en Milieu. Als de nieuwe fractie ’s avonds bij Lanting thuis bij elkaar komt, wordt “take five” gedraaid van Dave Brubeck. De fractie bestaat uit Paul Klöters, Arthur Helling, Eddy Boom en Han Janse.

Koken. Voorafgaand aan het fractieberaad kookt Lanting regelmatig een potje voor anderen. Was ze hier moeder of politiek leider of misschien wel gewoon beide?

Glazen huis Kersenboogerd. Het project “glazen huis” leidt tot beroering in de nieuwbouwwijk Kersenboogerd en daarmee ook in de politiek. 80 gezinnen stellen zich beschikbaar in de wijk Kersenboogerd om met hun afbeelding proefpanelen te vullen. Het is de bedoeling dat er een glazen huis komt met op de verschillende panelen de gezinnen en bewoners die in de wijk zelf wonen. Het wijkoverleg Kersenboogerd ziet echter niets in de plannen. Het overleg wil eerder een rotspartij of fontein. Nog liever heeft men toegepaste kunst in de openbare ruimte. Maar vier ton voor experimentele kunst, vindt geen draagvlak. Men vreest bovendien dat het glazen huis vandalisme-gevoelig is. Ook de politiek vraagt zich steeds meer af waar de wethouder nu mee bezig is. Kunst-wethouder Jaap Schaper haalt bakzeil en moet later constateren dat “zonder draagvlak, kunst niet kan gedijen”.

Discussienota Natuur- en Milieueducatie 1996

Natuur- en Milieueducatie. In overleg met Koosje Lanting (portefeuillehouder Milieu) bezoekt Arthur Helling enkele milieucentra in het land. Later zal hij dat ook doen samen met Ingrid Tillema. Hij brengt een nota in discussie , waarbij uitgegaan wordt van een Milieu Educatief Centrum in het Julianapark. Als blijkt dat het in het Julianapark niet kan, komt later Blokweer in beeld. Op dat moment komen er private initiatieven. D66 blijft strijden voor draagvlak in de raad in de jaren die volgen. Uiteindelijk zal het Milieu Activiteitencentrum annex kinderboerderij (MAK) Blokweer in Blokker gerealiseerd worden.

De vaste publieksrondvraag van de heer De Groot. In deze jaren verschijnt bij vrijwel elke commissievergadering de heer De Groot. Aan het begin van elke commissievergadering leest hij vanaf een verfrommeld papiertje met daarop hele kleine letters altijd een kort stuk tekst voor, waarbij de rode draad is dat de gemeente in overtreding is. De inbreng is onnavolgbaar, vol met juridische termen en soms ook hilarisch. De wethouder, in die tijd nog commissievoorzitter, moet regelmatig het betoog onderbreken om snel dankwoorden uit te spreken voor de scherpe inbreng. Na dit vaste ritueel kan de vergadering aanvangen. Soms zijn het ook commissieleden die nog een kleine reactie geven op de fantasierijke inbreng. Zo reageert Arthur Helling nog wel eens met: “Mogelijk heeft de heer De Groot hier wel een punt. Jammer dat de situatie alleen verjaard is, we kunnen er nu niets meer mee. Maar hou ons scherp.”

De stichting met de lange naam. In de jaren ’90 ontstaat veel commotie over gemeentelijke hoogbouwplannen, zoals op het Visserseiland en later de Karperkuyl. Hoorn wil weer meer naar het water bouwen met architectonische accentjes, lees hoogbouw. De bouw van Hoorn bestaat grotendeels uit “twee lagen en een kap” en dat is dan ook het uitgangspunt bij nieuwbouw volgens de nieuwe Stichting Behoud Karakter Hoornse Binnenstad (St. BKHB). Medeoprichter en eerste voorzitter is Harry van Lunteren, ja daar is hij weer. De stichting is een aantal jaren actief voor zij weer naar de vergetelheid afzinkt. In de hoogtij jaren wordt de stichting vooral aangeduid als de stichting met de lange naam.

Initiatiefvoorstel ReferendumReferendum. Helling komt in 1996 met een initiatiefvoorstel “Op weg naar een burgerreferendum in Hoorn”. Samen met Herman Zachte (bestuurslid PvdA) wordt een haalbare verordening in elkaar gezet. De VVD is tegen en doet moeilijk. Er worden concessies gedaan, het zijn harde onderhandelingen. Het mes ligt bijna letterlijk op tafel. Uiteindelijk wordt de verordening “geslikt” door de VVD. Een belangrijke overwinning voor D66.

Soza over naar Van Es

Lanting verliest portefeuille. Al snel blijkt er veel mis te zijn bij Sociale Zaken.  Interimmanagers vliegen af en aan.  De onderlinge verhoudingen in het College zijn moeizaam. Hoogkamer (VVD) en Lanting die elkaar kennen vanuit de begintijd van D66 hebben een moeizame relatie. Het schip bij Sociale Zaken lijkt lek en Lanting krijgt het lek niet gedicht, ondanks de vele extra investeringen in de dienst. Het ongenoegen binnen de coalitie neemt toe en ook in de eigen fractie, omdat de problemen erg afstralen op D66.

Krantenartikel NHD Overdracht fractievoorzitterschap 1996 Als de kersverse fractievoorzitter Arthur Helling zich laat ontvallen dat er misschien wel een wisseling van de wacht moet komen, pakt het Noordhollands Dagblad de volgende dag uit en komt de positie van Lanting onbedoeld verder onder druk. Uiteindelijk neemt Jacques van Es (PvdA) de portefeuille over en blijft Lanting “voorlopig” ziek thuis. In 1998 besluit Lanting de actieve politiek te verlaten.

Fractie verliest Han Janse. Op 14 mei 1997 komt het onheilspellende bericht dat fractielid Han Janse onverwacht is overlijden. De verslagenheid is groot. Han Janse had al zeker een half jaar last van lichamelijke ongemakken en werd ontzien. Maar het bericht dat hij in de haven van Enkhuizen een fataal hartfalen heeft gehad maakt diepe indruk. Helling spreekt over Janse bij diens afscheid als de man “met de pretoogjes”.

Regio VVV failliet. De regio-VVV houdt op te bestaan, vanwege grote financiële problemen. Veel gemeenteraden zijn verbaasd over de grote financiële problemen en vragen de regionale portefeuillehouders waarom ze niet eerder hebben ingegrepen. De verschillende portefeuillehouders uit de regio, betrokken bij de regio-VVV, zoals de Hoornse wethouder Gerard van der Meer (VVD), krijgen het zwaar te verduren. De gemeenteraad van Hoorn verwijt Van der Meer te hebben zitten slapen. Politieke consequenties zal het echter niet hebben. In 1998 krijgt Hoorn weer een eigen, lokale VVV.

Lintje. Zowel Paul Klöters (1986-1998) als Koosje Lanting (1979-1998) ontvangen een koninklijke onderscheiding bij hun afscheid in de raad van 1998. Van de afdeling ontvangt Koosje een bronzen pluim voor haar bewezen diensten voor de partij.

1998 – 2002

D66-verkiezingsprogramma 1998-2002

Nieuwe opzet verkiezingsprogramma. In 1990 en 1994 heeft D66 een stevige “verkiezingsbijbel” op A4-formaat. In 1998 wordt gekozen voor een bondig en inhoudelijk programma op A5-formaat. De omslag wordt ontworpen door het D66-lid Gijs Roijaards, de kleurenkunstenaar.

Paars uitgewerkt. Paars heeft landelijk na twee kabinetten afgedaan. Ook lokaal helpen de problemen rond Lanting in de vorige periode niet mee om een goede uitslag neer te zetten. De kersverse lijsttrekker Helling heeft alle wind tegen. D66 valt terug naar 2 zetels. Het eerste vrouw-effect doet haar intrede. Naast Helling, wordt Ingrid Tillema-Schuitmaker (kandidaat op plek 5) met voorkeurstemmen gekozen. Hiermee is er niet alleen een fors verlies, Helling moet ook leidzaam toezien dat zijn maatje Eddy Boom als tweede kandidaat naast een zetel grijpt. Er moet weer volledig opnieuw opgebouwd worden. Eddy Boom zal later o.a. voorzitter van het Hoornse Comité 40-45, bestuurslid St. Hoorn-Pribram en bestuurslid van Oud Hoorn worden.

Turbo Tilly. Als het verlies verwerkt is weten Helling en Tillema toch een team te maken. De twee vullen elkaar goed aan. Helling zet de lijnen uit, terwijl Tillema de volksvertegenwoordigende rol goed invult. De hardwerkende Tillema krijgt al snel de bijnaam “Turbo Tilly”.

Vast op het toilet. In 1998 komt Hoorns Belang voor het eerst in de raad terecht. Voorman Peter van Hall (ex-PvdA) harkt gelijk 2 zetels naar binnen. De tweede zetel wordt bezet door Cees Hoogendijk. Tijdens de eerste commissievergadering in de Statenpoort, gaat Cees nog snel even naar het toilet. Niemand merkt dat op, de ruimte van het toilet wordt afgesloten, het licht gaat uit en de vergadering vangt aan in de Statenzaal. Niemand kent Cees nog goed, hij wordt niet gemist. Aan het eind van de avond, als iedereen het pand verlaat, hoort iemand gebonk. Het blijkt Cees te zijn die zojuist ruim 3 uur in het kleine kamertje in het donker heeft doorgebracht …

Wethouder Deen (GroenLinks) treedt af. Naar aanleiding van een geschil dat tussen Deen en zijn voormalige werkgever ontstaat over declaraties, besluit Deen in augustus 1999 na anderhalf jaar in functie te zijn geweest, al weer terug te treden. Hoewel de zaak intern opgelost is, vreest hij dat de kwestie een uitstraling kan hebben op zijn bestuurlijk handelen en dat dit hemzelf en de gemeente negatief kan beïnvloeden. Hij wordt in september opgevolgd door GroenLinks-raadslid Kees van Rijs.

Instorting toneeltoren. Dinsdag vroeg in de ochtend, 10 april 2001 wordt fractievoorzitter Arthur Helling gebeld door wethouder Jaap Schaper met een vreselijke mededeling. In de nacht van maandag 9 op dinsdag 10 april 2001 blijkt de 26 meter hoge toneeltoren van de nieuwe schouwburg in aanbouw te zijn ingestort. Bewoners hebben een enorme dreun gehoord. Het is een ravage aan de Westerdijk. Hoorn is landelijk nieuws. Gelukkig is het ’s nachts gebeurd en zijn er geen slachtoffers. Uiteindelijk zal de schouwburg afgebouwd worden, maar niet meer door bouwbedrijf Heddes. Het dossier zal circa 12 jaar later pas juridisch en financieel afgerond kunnen worden.

Onderzoekscommissie en het rapport “Brand meester”.  Op 10 december 2002 wordt het rapport “brand meester” gepresenteerd als product van de onderzoekscommissie Brandweerkazerne Nieuwe Wal onder voorzitterschap van VVD-er Wim van Hilten. De overige leden van de commissie bestaan uit M. van der Ven (PvdA, zou later overstappen naar de VVD),  J.N. Willemsma (CDA), C. van der Maat (VOC Hoorn) en I. Tillema-Schuitmaker (D66). De aanleiding tot het instellen van deze onderzoekscommissie vanuit de raad ligt in het feit dat het proces om te komen tot een nieuwe brandweerkazerne op de Nieuwe Wal (Julianapark) als project zowel inhoudelijk als financieel totaal uit de hand is gelopen. Naast de budgetoverschrijdingen (oorspronkelijk besluit in 1995 ging uit van een bedrag van € 3,4 miljoen, het uiteindelijke investeringsbedrag is € 7,5 miljoen in 2002), blijkt het gebouw na oplevering ook nog eens tal van gebreken te vertonen. Dit leidt tot grote onvrede in de raad. De raad besluit uiteindelijk een onderzoekscommissie in te stellen om de feiten en omstandigheden helder te krijgen. Het rapport wordt op 18 december in een extra raadsvergadering besproken. Er wordt geconstateerd dat er in het hele proces veel mis is gegaan. De motie uit 1993 naar aanleiding van het Hop-hotel (meldingsplicht, voortgangsrapportages, randvoorwaarden) blijkt niet opgevolgd te zijn. Met name de rol van burgemeester en portefeuillehouder Janssens wordt zwaar bekritiseert. Hij wordt verweten meer oog te hebben gehad voor de vrouwelijke architect, dan voor het bouwproces. Na een, bij vlagen emotioneel debat, komt Janssens met de schrik vrij. Er worden wel conclusies getrokken, die leiden tot 9 nieuwe aanbevelingen, bij complexe bouwprojecten.

Westfries overleg. Als eind jaren ’90 D66-fracties kleiner worden verdwijnt ook het draagvlak voor het Kopgroep-overleg. In het begin van de jaren na 2000 ontstaat er op Westfriese schaal toch weer een periodiek zaterdagochtend overleg op het gemeentehuis van N-Koggenland in Midwoud. De kopstukken van Enkhuizen (Hendrik Boland), Wognum (Hans Tigges), N-Koggenland (Wim Cool), Henny van der Meulen en Johan Schaafsma (Drechterland) en Hoorn (Arthur Helling) stemmen dan regionale zaken af en helpen elkaar met adviezen om afdelingen leven te houden. Soms schuiven ook andere personen aan. Uiteindelijk gaat D66 in Wognum en N-Koggenland op in lokale partijen als D66 rond 2006 landelijk bijna op sterven na dood is. In Drechterland vormt D66 samen met GroenLinks één fractie. Alleen Hoorn blijft volledig zelfstandig, want ook Enkhuizen gaat samen met de VVD een eigen lijst en fractie vormen. In 2010 zal D66 in Medemblik weer volledig zelfstandig terugkomen en kort daarna ook in Enkhuizen. Johan Schaafsma verhuist later naar Hoorn en zal dan onder andere initiatiefnemer zijn tot de oprichting van een Veteranenmonument in Hoorn. Hoewel het uiteindelijke ontwerp van de kunstenaar niet geheel naar zijn zin is (te modern), is en blijft hij wel de aanstichter van het monument, dat uiteindelijk op het Oostereiland zal worden opgericht in 2013. Helaas overlijdt Schaafsma in 2012 en kan hij de eerste herdenking op de nieuwe plek in 2013 niet meer meemaken.

Piëtras

Piëtras. Arthur Helling komt in 2000 in contact met de Bredaase kunstenaar Marius Boender. Hoorn heeft ruimte nodig voor uitbreiding van de begraafplaatscapaciteit. Boender loopt met plannen rond voor een Piëtras, een spiraalvormige grafheuvel, “die als een toren zal verrijzen en de groei van een monument voor de mensheid symboliseert.” Een D66-delegatie bezoekt Boender in Breda en zien zijn maquette en tekeningen. Iedereen is enthousiast. In 2001 brengt Helling de plannen in de commissie. Ambtelijk wordt Boender naar Hoorn gehaald, plannen worden bekeken, maar tot een concrete afspraak komt het niet voor de begraafplaats Berkhouterweg. Helling ziet ook een mogelijkheid juist in een wijk in ontwikkeling, de Bangert Oosterpolder. Als Helling jaren later nog een poging waagt, strand ook dit verzoek. Het bestemmingsplan voor Bangert & Oosterpolder ligt al teveel vast, om dit nog in te passen. Helling zal jaren later bekennen dat dit zijn grootste politieke teleurstelling is, omdat Hoorn hier een enorme kans heeft laten lopen om iets aan zijn stad “toe te voegen” en dat juist in een nieuwbouwwijk.

Krantenartikel NHD MAK 2001“Kom van het MAK af.” Wethouder Van Rijs begint als voormalig gewaardeerd raadslid “fris en fruitig” als opvolger van Marcel Deen in september 1999. In de loop van de bestuursperiode neemt de kritiek toe op het functioneren van Van Rijs. Tijdens de Algemene Beschouwingen in 2001 heeft de D66-fractie forse kritiek op de wethouder als het gaat om de aansturing van diverse dossiers. Hij is teveel afwezig. Met name het proces rond een eventuele fusie tussen de kinderboerderijen en het MAK Blokweer  is er één van stroperigheid en slechte communicatie. De nieuwbouw van het MAK kent al snel bij afwezigheid van een programma van eisen tal van budgetoverschrijdingen. De wethouder legt de bouw op een gegeven moment zelf stil en al die tijd wordt de raad niet geïnformeerd, ondanks aandringen van de D66-fractie. Na een periode van vragen en geen antwoorden is de maat vol. De D66-fractie spreekt als parodie op Peter Koelwijns grootste hit (“Kom van het dak af …”) van: “Kom van het MAK af!” Raadslid Tillema overhandigt de wethouder een eigen cd met dit nummer. Van Rijs reageert getergt: “Ik maak het MAK af!” Hij zal de rit uitzitten, maar zal, mede vanwege privéproblemen, niet terugkomen in 2002, ook niet als raadslid.

2002 – 2006

D66 voor tweede keer een wethouder. D66 scoort net als in 1998 5,6% van de stemmen en stabiliseert, ondanks de landelijke negatieve trend. D66 behoudt haar twee zetels. D66 is getalsmatig niet nodig, maar de beoogde collegeleden zien in Arthur Helling een belangrijke factor om het College stabieler te maken. Helling is volledig verrast en heeft juist andere kandidaten in zijn binnenzak zitten. Van Es (PvdA) is duidelijk: “Het wordt Arthur of het wordt geen D66.” Na enkele dagen bedenktijd en na advies van enkele betrokken leden, besluit Helling in te stemmen. Met name de PvdA moet wel even in de fractie afwegen of dit wel een verstandige zet is. Met twee wethouders van de PvdA (Jacques van Es en Roger Tonnaer), één wethouder van de VVD (Henk Hansen), één wethouder van het CDA (Cilia van Weel-Niesten) heeft D66 plotsklaps in het College een belangrijke  stem. Maar ook de PvdA stemt in. Helling krijgt de portefeuilles Sociale Zaken & Economische Zaken en communicatie en ICT. De fractie bestaat uit Ingrid Tillema en Leo Pinxten. De fracties van GroenLinks en Hoorns Belang zullen bij de installatie het nieuwe College niet steunen.

VOC-activiteit 2002

VOC-jaar. Helling krijgt gelijk bij zijn aantreden te maken met 400 jaar VOC. Hij gebruikt het jaar vooral intern om de raad meer toerisme-minded te maken. “Er wordt in Hoorn veel gepraat over onze historische rijkdom, maar op gastvrijheid en toeristen lijken we niet goed ingesteld.” Hij komt met de toerismenota “Op jacht naar de schat”, een beleids- en uitvoeringsnota, waarbij de financiële middelen helaas nog grotendeels ontbreken. Wel wordt een start gemaakt met het wegwerken van tekortkomingen in de historische haven. Hij noemt het tekenend dat de Grote Brug in juni schoongespoten wordt, terwijl het toeristenseizoen met Pasen start. “Onze onderhoudsprogramma’s zijn niet toerismeproof!”

Van Diepen volgt Tillema op. Op 11 mei 2004 neemt Ingrid Tillema afscheid van de raad wegens gezondheidsproblemen. Ze wordt opgevolgd door Joke van Diepen-Hoogewerf, voormalig bestuurslid en Statenlid. In 2006 zal Joke van Diepen overstappen naar de Hoornse Seniorenpartij (HSP).

Hoorn kiest Onno van Veldhuizen

Hoorn krijgt D66-burgemeester. In 2003 krijgt de Hoornse afdeling van D66 er wel een heel bijzonder lid bij. Onno van Veldhuizen (D66), burgemeester uit Nieuwkoop, wordt voorgedragen door de gemeenteraad en geïnstalleerd als nieuwe burgemeester. Van Veldhuizen volgt Pierre Janssens (PvdA) op. Met maar 2 zetels in de raad, maar met twee bestuurders in het College, grapt “de stad” dat D66 de macht heeft gegrepen.

NHD Preventief fouilleren

Preventief fouilleren Kersenboogerd. Preventief fouilleren raakt in zwang in enkele steden. Ook de burgemeester laat blijken dat hij geïnteresseerd is in dit instrument om de toenemende criminaliteit in het centrumgebied van de Kersenboogerd aan te pakken. Helling is principieel tegen en vindt dat eerst eens over dit middel in de gemeenteraad moet worden gediscussieerd, alvorens dit instrument in de gereedschapskist van de burgemeester kan worden opgenomen. De D66-fractie volgt deze lijn. Helling schrijft een kritische bijdrage op de website van D66 Hoorn. Martin Menger, journalist van het NHD, gebruikt de bijdrage voor een artikel. Dit leidt tot discussie in het College. Als de burgemeester in het centrumgebied van de Kersenboogerd naar het middel “preventief fouilleren” grijpt, neemt Helling een minderheidsstandpunt in. Hij laat bij het Collegebesluit aantekenen dat hij “tegen” is en volgt daarmee de landelijke D66-lijn, die op dit punt kritisch en terughoudend is. Beide D66-ers geven tekst en uitleg voor de draaiende camera’s van RTV N-Holland. Binnen het College is er respect voor dit minderheidsstandpunt. De burgemeester zet door en gebruikt het instrument en weet zich gesteund door een ruime meerderheid in de raad. D66 blijft echter “tegen”.

Bouwfraude. In 2003/2004 raakt Hoorn in de greep van de bouwfraude. Als klokkenluider Bos met verklaringen komt, komt er veel los, waarbij ook Hoorn genoemd wordt. Waar veel gemeenten duiken tot de storm overwaait, kiest Hoorn ervoor om de onderste steen boven te krijgen. Ook heeft het College sterke aanwijzingen dat er prijsafspraken zijn gemaakt bij de bouwbedrijven die destijds mee hebben gedaan aan de aanbesteding rond de nieuwe Schouwburg en de Dinkeltunnel in de Kersenboogerd. Het College wil de landelijke ontwikkelingen niet afwachten en besluit ook zelf intern forensisch onderzoek te laten doen en dit leidt uiteindelijk tot een uitgebreid, geanonimiseerd onderzoeksrapport. Het rapport schetst een ontluisterend beeld van een cultuur, waarin de wereld van de gemeente en die van de bouwwereld, volstrekt door elkaar is gaan lopen. Er werd onvoldoende afstand genomen. Zo waren er persoonlijke vriendschapsbanden en gezamenlijk uitjes om in Noorwegen te gaan vissen. Ook werden er op kosten van bouwmaatschappijen leuke uitstapjes ondernomen. Eén ambtenaar wordt ontslagen en uiteindelijk veroordeeld. Anderen komen met de schrik vrij of krijgen slechts een berisping. Veel blijkt moeilijk bewijsbaar, na al die jaren. Bestuurders blijven buiten schot, omdat er geen harde bewijzen zijn, dit tot ongenoegen van sommigen. In 2004 zet Hoorn een streep onder de bouwfraude, daar waar andere gemeenten dit al veel eerder hebben gedaan. Want ondertussen dienen zich vol op nieuwe bouwprojecten zich aan, met voor een deel dezelfde spelers als genoemd in het onderzoeksrapport. Dit leidt in het begin tot bestuurlijke kramp, maar in de jaren daarna, zullen de verhoudingen tussen de gemeente en de bouwwereld weer normaliseren. Helling zal dit later het meest bizarre dossier noemen dat in deze bestuursperiode op tafel heeft gelegen.

Rutte op bezoek in Hoorn

Hoorn wordt voorbeeldgemeente bij Wet Werk & Bijstand. Helling maakt naam als wethouder door bij de invoering van de WWB  mensen van de Sociale Dienst bij het Centrum voor Werk & Inkomen (CWI) te stationeren. De taken worden onder de titel van “pilot” lokaal anders ingevuld dan de wet voorschrijft. De aanpak is effectief: het aantal bijstandscliënten daalt en via Werk Direct wordt fraude aangepakt en mensen actief werk aangeboden. Hoorn houdt miljoenen over  binnen Sociale Zaken.

Sjaak Grosthuizen over Arthur Helling 2003

Zoon van de opgaande zon. Helling wordt “the moneymaker”. In een column van Sjaak Grosthuizen op Radio Hoorn wordt Helling als held beschreven, als ‘de zoon van de opgaande zon’, omdat hij in 2003 maar liefst 4 miljoen euro over houdt binnen Sociale Zaken en daarmee (noodzakelijke) gemeentelijke bezuinigingen achterwege kunnen blijven.

Wet is wet of niet? Er ontstaat in 2004/2005 alsnog commotie als een wethouder van een kleine gemeente zich in het VNG-blad laat ontvallen dat Hoorn niet volgens de wet werkt. De inspectie komt op bezoek. Helling weet de vaste Kamercommissie voor Sociale Zaken op basis van de behaalde resultaten te overtuigen, zodat Hoorn door kan gaan met zijn succesvolle aanpak.

PWC

Poortwachtercentrum. Als wethouder komt Helling met ondernemer Piet Kamminga uit Heerhugowaard in contact. Onder het bedrijfsleven is veel leed als het gaat om de re-integratie van zieke werknemers. Het kost het bedrijfsleven veel geld. Er gaat veel administratief  mis in de samenwerking met het UWV. Kamminga, Helling en Erik Joosse, voorzitter van de West-Friese Bedrijvengroep (WBG), richten de St. Poortwachter op. Het wordt een groot succes. Uitgangspunt is dat tegen minimale kosten werknemers van bedrijf A naar bedrijf B gaan of onderling worden uitgeruild.De stichting “verdient” miljoenen voor het bedrijfsleven. Het ministerie van Sociale Zaken geeft via het Werkgeversforum ruimte om het succes elders in het land te delen. In de regio wordt het project “Noord-Holland Werkt” uitgevoerd om inzicht in vraaggestuurd arbeidsmarktbeleid te krijgen. Zie hier de eindrapportage: eindrapportage_nh_werkt april 2008 Na zijn wethouderschap helpt Helling Poortwachtercentra op te zetten in Zeeland en N-Brabant. In 2010 stapt Helling uit het stichtingsbestuur als het concept, als gevolg van de crisis moet worden vernieuwd.

Provinciaal omgevingsplan 2004

Hoorn voert actie voor bedrijventerrein Jaagweg. Bedrijventerrein Zevenhuis is voor de lokale bedrijvigheid. Maar in het kader van het juiste bedrijf op de juiste plaats is er ook ruimte nodig voor logistieke bedrijven in de oksel van de A7. De locatie Jaagweg is daarvoor de ideale lokatie, maar de Provincie wil de plek (nog) niet in het streekplan opnemen, ondanks dat de gemeenten in West-Friesland hier eenduidig over zijn. Als de nodige gesprekken geen resultaat hebben, bedenkt Helling in het College een publiciteitsstuntje. Met grote oren en een spandoek dat West-Friesland er unaniem uit is en dat naar de regio moet worden geluisterd, trekken de College-leden Henk Hansen, Cilia van Weel en Arthur Helling aan het begin van de Statenvergadering ten strijde.

Komst Mediamarkt impuls

Mediamarkt. De komst van de Mediamarkt houdt de gemoederen bezig. Binnenstadsondernemers zijn bang voor omzetverlies, directe bewoners bang voor de overlast van het verkeer. De wethouders Hansen (VVD) en Helling (D66) maken zich er echter sterk voor. Het Runshopping Center (RSC) heeft een nieuwe trekker nodig en met Binnenstadsmanagement zorgen we ook voor de binnenstad is de redenering. De nieuwe detailhandelsnota moet e.e.a. goed onderbouwen en faciliteren. Pas jaren later, na ingewikkelde ruimtelijke procedures zal de Mediamarkt openen als het RSC omgedoopt is tot “Hof van Hoorn”.

Rebellenclub. Het zijn landelijk onrustige jaren binnen D66. D66 neemt in 2003 plaats in een kabinet met CDA en VVD, ondanks de eerdere toezegging dit niet te doen. Dit geeft veel commotie binnen de partij. Er komen leden in opstand en in korte tijd zien diverse actiegroeperingen het licht: Opschudding (met als één van de drijvende krachten Lousewies van der Laan), Ongehoord en deZes. Hoorns lijsttrekker Arthur Helling richt in de zomer van 2004 de D66 rebellenclub op, een groep van actieve lokale D66-ers uit het land. Vertegenwoordigers (vooral raadsleden en wethouders) vanuit onder andere D66-afdelingen uit Lisse, Geldermalsen, Ede, Wageningen, Rijnwoude, Leiderdorp, Rhenen, Zoetermeer, Alphen aan den Rijn, Apeldoorn, Enschede, Zaandam, Overbetuwe, Alkmaar en Hoorn vinden elkaar. Doel is om het progressieve en vrijzinnige gezicht te redden van D66, anders vreest men een lokale afstraffing in 2006 bij de gemeenteraadsverkiezingen. Op het partijcongres van 21 mei 2005 in Nijkerk biedt Helling als rebellenvoorzitter partijleider Boris Dittrich een manifest 2005__Linker_buitenboordmotor__een_manifest_van_de_Rebellenclub_1_aan onder de titel “Smeerolie voor de linker buitenboordmotor”. In het manifest wordt niet alleen de onvrede vanuit de basis van de partij verwoord, maar het manifest bevat ook tal van toekomstgerichte en duurzame oplossingsrichtingen. Onder andere de Volkskrant pakt dit op. Dit leidt tot een nieuwe periode van discussie binnen de partij over de toekomst. Partijleider Boris Dittrich komt vervolgens met een eigen pamflet “Op weg naar een nieuwe solidariteit”, een “aanzet om na te denken over de razendsnelle veranderingen die onze samenleving thans doormaakt.”

Langs de rand van de afgrond

De actie van Helling en zijn rebellenclub leidt tot een uitvoerige vermelding op pagina 165 en 166 van het boek “Langs de afgrond” van partijfilosoof Menno van der Land over de tien turbulente jaren van D66.

Dieptepunt. Ondanks de inzet van Helling op landelijk niveau gaat het niet goed met de partij. Met fractiegenoot Leo Pinxten (directeur van het scholingsinstituut van D66) vreest hij een landelijke kaalslag als D66 in Den Haag zo blijft doormodderen. In Amsterdam-Zuid heeft Helling in 2005 een afspraak met partijleider Boris Dittrich op een terras. In het gesprek geeft Helling aan zich grote zorgen te maken over het gemak waarmee landelijk met ‘oude waarden’ als privacy na “11-9” en met het lokaal belastingstelsel wordt omgegaan. Ook bij kamerlid Bert Bakker krijgt Helling geen gehoor als hij de lokale kritiek rond het OZB-standpunt van de Tweede Kamerfractie aanvalt. Het valt Helling op dat kamerleden maar blijven uitleggen, in plaats van dat men de basis van de partij een keertje serieus neemt. Ook rond de gekozen burgemeester laat Helling richting Dittrich en De Graaff zijn stem horen. In “Langs de rand van de afgrond” zal later blijken hoe verdeelt en onmachtig de partijtop was in die tijd. Ook het “boren in de Waddenzee” vindt Helling een besluit dat het groene imago van D66 ondermijnt. Helling steunt de acties vanuit Groningen richting minister Brinkhorst. Fleur Graëper is daar één van de activisten. Als zij zich in 2013 kandidaat stelt voor het partijvoorzitterschap steunt Helling haar. Wat uiteindelijk wordt gevreesd, gebeurt. D66 haalt in 2006 in Hoorn onvoldoende stemmen om haar tweede zetel te behouden. Het wethouderschap voor Helling eindigt. Kort daarna zal D66 landelijk op 3 zetels uitkomen. De partij lijkt op sterven na dood en tot op het bot versplinterd te zijn.

Pinxten ziet af. Leo Pinxten, fractielid in Hoorn en tegelijk directeur van D66 in Den Haag op het landelijk bureau, heeft het duidelijk moeilijk met de vele tegenslagen die D66 landelijk te verwerken krijgt. Oude privé-problemen spelen bij hem op. Hij blijft strijdbaar voor D66, maar zorgt slecht voor zichzelf. Na 2006 gaat het langzaam minder met Leo. Hij overlijdt uiteindelijk in 2012, nadat hij die jaren daarvoor zich al volledig heeft teruggetrokken.

Europese verkiezingen 2006

1 juni 2005: Referendum over Europese Grondwet. D66 besluit in Hoorn een advertentie te plaatsen in het NHD namens wethouder en fractie om de kiezer warm te maken voor een “ja” bij het raadplegend referendum, dat landelijk op initiatief van o.a. D66, PvdA en GroenLinks wordt gehouden. De uitslag is duidelijk en stelt gelijk regering en kamer voor een groot probleem: 61,5 % van de stemmers zegt “nee”.

Beiaardgroep

Martin Mutter, de horecaman. Martin Mutter, de grote horecaman van de Beiaardgroep, laat van zich horen in de media. Regelmatig komt hij in conflict met de gemeente, omdat vergunningen niet kloppen of uitbreidingsplannen niet akkoord bevonden worden door de gemeente. Als hij zijn terras aan het Kerkplein niet mag realiseren, laat hij het stuk braak liggen en plaatst een groot bord van een Oost-Europese projectontwikkelaar. Verwarring en hilariteit zijn het gevolg. Mutter gaat echter gewoon zijn eigen gang, want hij “leeft al 30 jaar in oorlog met de gemeente”. Persoonlijke briefwisselingen tussen Mutter en burgemeester Janssens tonen aan dat het van beiden kanten “diep zit”. Helling is bezig binnenstadsmanagement op te zetten en het horecabeleid te verruimen en wil met Mutter praten, ondanks dat het hem vanuit het stadhuis wordt afgeraden. Het gesprek dat volgt is een apart, maar open gesprek. Helling prijst de horecakwaliteiten van Mutter, maar geeft aan minder waardering te hebben voor diens illegale gang van zaken met bouwplannen. Hij vraagt om advies bij Mutter, over diverse zaken, zoals het binnenstadsmanagement. Mutter moet niets van de gemeente hebben, maar ook niet van Koninklijke Horeca Nederland. Hij regelt zijn zaakjes zelf wel. “En als het me niet bevalt ben ik hier zo weg (lees 30 bedrijfspanden schrijf ik zo in met een andere vestigingsplaats dan Hoorn bij de KvK).” Hoewel Mutter dus niets moet hebben van “gemeentelijke bewegingen”, waardeert hij de mogelijkheid die hij krijgt om zijn mening en visie te geven. Aan het eind van het gesprek geeft Helling aan dat een aanschrijving uiteraard volgt (“en dat hij wel weet waarom”) en met een lach en vriendschappelijke handdruk neemt Mutter die mededeling in ontvangst. Jaren later zal Mutter rond de toegangstijden opnieuw duidelijk van zich laten horen.

Opening terrasboot SoDa

Opening eerste waterterras SoDa. Wethouder Helling komt met een toerismenota “Op jacht naar de schat.” Uitgangspunt is meer ruimte voor recreatie en toerisme. Zo moet de haven verlevendigd worden en beter aansluiten op het koopcentrum. Ook het horecabeleid wordt door Helling aangepakt, dit keer niet vanuit de handhaving (portefeuille burgemeester), maar vanuit economische zaken, de portefeuille van Helling. Eén van de manieren voor meer beleving is om terrasboten toe te staan. Restaurant SoDa aan de Appelhaven heeft nauwelijks ruimte voor een terras en het terras is nodig om de exploitatie rond te krijgen. D66 en de VVD maken zich er sterk voor, ook in het College, als de jonge ondernemers van SoDa een aanvraag voor een terras op het water doen. Er wordt een excursie naar o.a. Delft georganiseerd, om daar terrasboten te bekijken en de raad hiervoor warm te maken. Er komt een proef, ondanks de weerstand vanuit vereniging Oud Hoorn. In mei 2005 opent Helling de eerste terrasboot door samen met Harry van Lunteren (inmiddels sinds 2002 raadslid voor de VVD) het glas te heffen.

HOF-magazine over binnenstad

Binnenstadsmanagement. Het stoort Helling dat de gemeente en de binnenstadsondernemers zo slecht samenwerken. Hij laat de centrummanager van Haarlem veldonderzoek in Hoorn verrichten. Op basis van zijn bevindingen gaat Helling zelf in een volle kleine zaal van de schouwburg staan, om het gesprek aan te gaan met ruim honderd binnenstadsondernemers. Hij presenteert actuele cijfers en perspectieven en vraagt om te investeren in samenwerking. Uiteindelijk wordt de Stichting Binnenstadsmanagement Hoorn (SBM) formeel opgericht in 2006, waarin zowel de gemeente als ondernemersgeledingen vertegenwoordigd zullen zijn. Vier organisaties, te weten de Koninklijke Horeca Nederland afdeling Hoorn (KHN), de Vereniging van Eigenaren Commercieel Onroerend goed (VECO), de Vereniging Ondernemers Binnenstad Hoorn (VOBH) en de gemeente Hoorn vormen het hart van de publiek-private samenwerking binnen de St. Binnenstadsmanagement Hoorn (SBM Hoorn). Elke partij vult twee zetels in het stichtingsbestuur in.

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

Op de foto staan de negen bestuursleden: Peter Verdegaal – onafhankelijk voorzitter, Jan-Wolter Bloem – vice-voorzitter (VECO), Arthur Helling – secretaris (gemeente Hoorn), Serge Hagenaar – penningmeester (VOBH), Klaas Poeze (KHN), Hoying Cheung (VECO), Jack van Es (gemeente Hoorn), Emile van Westerhoven (VOBH) en Peter Buis (KHN). De reclamebelasting wordt aangepast als collectief middel om de nodige investeringsruimte te vinden. Een historisch moment, omdat daarmee een nieuwe periode van samenwerking zal ingaan. Deze ontwikkeling vormt de basis voor een bloeiperiode in de Hoornse evenementen via BSM, de revival en doorstart van de St, Stad Hoorn (SSH) tot Ondernemers Stichting Hoorn (OSH) in 2008: een fusie van SSH, VOBH en VECO.

VDB in Hoorn? De scherpzinnige vrijbuiter Harry van Lunteren (oud D66-lid en raadslid voor de VVD) en Arthur Helling (wethouder voor D66) filosoferen openlijk over het levend houden van het gedachtegoed van de Vrijzinnig Democratische Bond. Beiden missen het vrijzinnige in de politiek bij de VVD en D66 op dat moment en willen meer aandacht voor de vrijzinnige democratie. Beiden overwegen een “onder-etiket” te hanteren van de VDB op het briefpapier van hun beide partijen. De vrijage en mijmering duren enkele jaren voort, maar zal niet tot concrete actie leiden. Als Harry van Lunteren, op dat moment fractievoorzitter voor de VVD, in de nacht 5 op 6 mei 2009 plotseling overlijd, begraaft Helling de VDB-plannen.

Ondernemersaffiche 2006TV-programma Barend en Van Dorp. In dit populaire latenight-programma is Lousewies van der Laan te gast. Zij is op dat moment fractievoorzitter van D66 in de Tweede Kamer. Als haar naar een stemadvies wordt gevraagd, noemt zij Arthur Helling uit Hoorn. “Hij heeft het erg goed gedaan.”

Verkiezingsuitslag 2006

2006 – 2010

D66 verliest tweede zetel. Landelijk staat D66 er dramatisch voor (men zal dat jaar niet meer dan drie zetels in de Tweede Kamer bemachtigen) en dat vertaalt zich ook in Hoorn. Ondanks dat lokaal het verlies beperkt blijft, valt de tweede zetel net weg en daarmee de mogelijkheid om in het dagelijks bestuur vertegenwoordigd te blijven.

D66-kandidaten 2006D66-verkiezingskandidaten 2006

Politicus van het jaar 2005. De luisteraars van Radio Hoorn stemmen op Arthur Helling begin 2006 als de Hoornse politicus van het jaar. Op de verkiezingsavond ontvangt hij de troffée, welke hij een mooie, maar wel een troostprijs noemt als D66 net blijkt haar tweede zetel te hebben verloren.

Arthur Helling Roger Tonnaer Radio Hoorn 2009

In 2009 mag Helling, dan als voorzitter van Radio Hoorn, zelf de prijs uitreiken aan Roger Tonnaer, die in 2007 en 2008 politicus van het jaar wordt.

Strijd Van der Laan – Pechtold. Helling heeft in die tijd een goed contact met Lousewies van der Laan. Toch zal hij, als in dat jaar de machtsstrijd uitbreekt, de zijde kiezen van Alexander Pechtold, die onder andere wordt gesteund door partijfilosoof Menno van der Land. Helling kent Pechtold uit de tijd dat Alexander wethouder was in Leiden. Lousewies staat een neo-liberale koers voor en heeft een Amerikaanse stijl van opereren. Zij wordt onder andere ondersteund door Andor Admiraal, de jonge D66-er die zijn bakermat heeft in Hoorn. Later vertrekt hij naar Amerika. Pechtold wil meer terug naar het gedachtegoed van Van Mierlo als (vrijzinnig) democraat. Pechtold gaat veelvuldig bij Van Mierlo langs en wint de strijd met Van der Laan nipt. Het zal een belangrijk keerpunt zijn, vanaf dat moment klimt de partij uit het dal.

Netwerk Helling blikt terug 2006

Overlijden Koosje Lanting. In 2006 overlijdt het boegbeeld van D66 Hoorn. Enkele maanden voor haar overlijden wordt darmkanker ontdekt. Helling spreekt bij haar afscheid namens D66. Hoewel Lanting en Helling in de jaren daarvoor nauwelijks nog contact met elkaar hebben, was de band altijd heel hecht. Helling spreekt namens D66 lovend over haar “politieke gevoel” en haar tomeloze inzet voor de partij.

Krantenartikel NHD 12102006 BurgernetBurgernet: D66 de tijdgeest vooruit. D66 is in haar historie vaak met voorstellen gekomen, die pas jaren later draagvlak kregen. Dat heeft te maken met het feit dat D66 altijd vooruit kijkt, met een positieve bril en graag gebruik maakt van innovatieve technieken. Dan loop je snel tegen bestaande, vaak conservatieve krachten aan. Zo ook in 2006. D66 komt met een initiatief om burgers meer te betrekken bij het opsporen van daders van delicten als “ogen en oren van de wijk.” Leo Pinxten bereidt dit voor te samen met Arthur Helling. De democraten willen dit doen via Burgernet, door vrijwillig aangesloten wijkbewoners snel, na melding van een daad aan de politie, via sms te waarschuwen en te vragen naar de dader(s) uit te kijken om zo de pakkans te vergroten. Het voorstel krijgt weinig steun: te duur, geen taak bewoners, te ingewikkeld, te gevaarlijk etc. In oktober 2011 gaat Hoorn, nadat diverse N-Hollandse gemeenten zoals Bergen het hebben ingevoerd, alsnog overstag. Ineens is er raadsbrede steun voor de invoering van Burgernet in Hoorn, zodat D66, ruim vijf jaar na dato, alsnog het gelijk aan haar zijde krijgt.

Wisseling van de wacht. Nu D66 maar één zetel heeft is het voor Helling lastig oppositie te voeren, zeker op de portefeuilles waar hij tot voor kort zelf verantwoordelijk voor was. Na 1 jaar houdt Helling het voor gezien. Vers bloed is nodig. Ina Bakker, de levenspartner van Leo Pinxten, volgt Helling in mei 2007 op.

Westfrisiaweg N23

Westfrisiaweg / N23. Gemeentesecretaris Jos Bakker vraagt Arthur Helling in 2007 om namens de gemeente Hoorn deel te nemen aan het projectbureau Westfrisiaweg. Helling kent immers de regio, het dossier en kan van meerwaarde zijn om de belangen van de gemeenten in het Provinciale traject te bewaken. Helling krijgt de opdracht mee om circa € 60 miljoen los te peuteren bij de gemeenten en het Hoogheemraadschap. Deze regiobijdrage is nodig om Provincie en Rijk mee te krijgen in de opwaardering van de route van Alkmaar naar Zwolle. Nut en noodzaak staat niet als vanzelfsprekend vast. Een sterke regiobijdrage zal alle drempels slechten, zo is de veronderstelling. Gemeenten willen in aanleg niet of nauwelijks meebetalen. Maar na een intensief proces weet Helling in 2009 een objectieve verdeelsleutel op te stellen die bestuurlijk wordt geaccordeerd. De € 60 miljoen is binnen en elke gemeente weet voor welk bedrag men aan de lat staat, als gemeentelijke bijdrage aan een Provinciale weg van circa € 350 miljoen. Ook het Rijk komt vervolgens met een kleine bijdrage over de brug. Helling verlaat in 2009 het projectbureau, zijn klus zit er op. In 2014 wordt de weg uiteindelijk aanbesteed en starten de voorbereidende werkzaamheden.

De comeback van Helling. In 2009 komen oudgedienden als Eddy Boom, Peter Westenberg en Paul Klöters bij elkaar. De partij heeft zich landelijk onder Pechtold hervonden. De verwachting is dat ook in Hoorn D66 weer in de lift zal zitten, maar de afdeling is nauwelijks actief, ondanks de lovenswaardige inzet van afdelingsvoorzitter Leendert Faber. Helling die eerder al op verzoek is  toegetreden tot het afdelingsbestuur om het bestuur te ondersteunen, wordt door het genoemde drietal gevraagd om de wederopstanding van D66 te trekken. “Als jij dat doet zullen we je steunen en zijn we bereid ook ons steentje bij te dragen. Anders stoppen wij ook.” Helling heeft weinig bedenktijd nodig. Hij stemt in.

Toegangstijd horeca naar 00.00 uur. Voor de verkiezingen is in het kader van het beleid rond “jeugd en alcohol” de uiterste toegangstijd vastgesteld op 00.00 uur. Ook D66 is hiermee akkoord gegaan. De gemeente wil zo afdwingen dat de jeugd minder voordringt en eerder uitgaat. De horeca is woest met Martin Mutter voorop. Helling loopt zich aan de zijlijn warm en ziet ook niets in de maatregel van 00.00 uur. Helling is het grotendeels met Mutter eens, maar moet leidzaam toezien dat de D66-achterban enorm verdeeld is. Een deel vindt dat we terug moeten naar 02.00 uur, omdat de maatregel nutteloos is. Een deel van de leden ziet de noodzaak vanuit de volksgezondheid en wil vasthouden aan 00.00 uur. In het verkiezingsprogramma wordt een grijs compromistekst opgenomen, waar je in de campagne niets mee kan. Wel krijgt de toekomstige fractie de ruimte om naar bewind van zaken te handelen. Mutter plaatst grote billboards in de stad met de mededeling dat je niet op bepaalde partijen (waaronder D66) moet stemmen, vanwege de “avondklok”.

2010 – 2014

Lijsttrekkersdebat 2010

Foto: Het grote lijsttrekkersdebat in de Schouwburg in 2010. In het wit lijsttrekker Arthur Helling.

Overwinning. D66 boekt lokaal sinds 1990 weer eens een overwinning. De partij gaat lokaal van 1 naar 3 zetels. Naast Helling, komt ook Ina Bakker terug in de raad. Nieuwkomer is creatieveling en ondernemer Cees Franke.  Franke besluit al snel terug te treden, om zich volledig op zijn bedrijf te richten. Adjunct-directeur Mark Leek van De Wissel (speciaal onderwijs) neemt zijn plek in.

D66-verkiezingsprogramma 2010-2014D66-kandidaten 2010

Onderhandelingen: toegangstijd horeca en lekkage. De onderhandelingen die volgen gaan allereerst over de toegangstijd. VVD, VOCH en FT hebben zich sterk gemaakt voor verruiming in de campagne. CDA wenst vast te houden aan 00.00 uur. In de onderhandelingen komt men uit op 01.00 uur, een resultaat waar D66 goed mee kan leven, gelet op de verdeeldheid in de achterban. De VVD als grote winnaar, als partij van 02.00 uur, krijgt de wind van voren als het nieuws naar buiten komt. De onderhandelingen zijn zo lek als een mandje … regelmatig verschijnen letterlijke teksten van verslagen op de lokale internetsite “Hoorngids”, opgetekend door journalist Robert Vinkenborg, die namens de Hoornse Onafhankelijke Partij (HOP) in 2014 zelf in de gemeenteraad zal komen. Maar VVD, VOCH, FT, CDA en D66 vinden elkaar toch.

PeterWestenberg

D66 voor de derde keer een wethouder. De teruggevraagde lijsttrekker Arthur Helling is niet in voor het wethouderschap. Uiteindelijk wordt de ervaren oud-afdelingsvoorzitter Peter Westenberg gevraagd kandidaat te zijn. Westenberg treedt toe tot een College van VVD, VOC Hoorn, Fractie Tonnaer, CDA en D66.

2010 introductie

 

Wethoudersportefeuille Peter Westenberg. Westenberg krijgt onder andere de portefeuilles Onderwijs, Kunst & Cultuur en Milieu.

2010 puur hoorn-1

Puur Hoorn. Op het gebied van milieu komt hij met het programma Puur Hoorn, waardoor er fors geïnvesteerd wordt in onder andere zonne-energie, isolatiemaatregelen en oplaadpunten voor elektrische auto’s en scooters, dit alles vanuit de ambitie om Hoorn in 2040 klimaat neutraal te laten zijn.

2010 1e weken -1

Alexander Pechtold in Hoorn. Zaterdagmiddag 8 mei 2010 bezoekt D66-lijsttrekker Alexander Pechtold samen met een aantal andere kandidaat Tweede Kamerleden in de opvallende D66-campagnebus het oude centrum van Hoorn. Pechtold wordt ontvangen door wethouder Peter Westenberg en enkele Hoornse leden en loopt een deel van het beroemde ‘Hoornse Winkelrondje’ om met het publiek in gesprek te gaan.

2010 voorleesontbijt jules verneschool

Onderwijssuccessen. Peter Westenberg is ook de man van de typische D66-portfeuille van onderwijs. Op de foto doet hij hier mee aan het voorleesontbijt in 2010 op de Jules Verneschool. Onder zijn leiding wordt onder andere de gelden voor de huisvesting van het voortgezet onderwijs doorgedecentraliseerd naar de schoolbesturen zelf. Zij weten immers welke huisvestingsmogelijkheden het beste aansluiten op de wensen van leerlingen, het onderwijzend personeel en hoe dit het beste kan aansluiten om de lesmethodiek. Ook het voortijdig schoolverlaten daalt met 40%, tot onder het landelijk gemiddelde.

Initiatiefvoorstel Social Media. D66 gebruikt in de campagne van 2010 vol op Twitter en Facebook. Veel bestuurders vinden het allemaal nog wat eng. Arthur Helling komt met een initiatiefvoorstel. Er komen cursussen voor raadsleden en voor- en nadelen van het gebruik worden bediscussieerd. De raad stapt over op het gebruik van iPads, alle processen worden gedigitaliseerd. De klepperende brievenbus en het geluid van de vallende gemeente-enveloppe met stukken behoort definitief tot het verleden.

sokkelcommunicatie

Sokkelcommunicatie. In 2011 komen de D66-leden Cees Franke en Matthijs Wolff met een plan om de sokkel van J.P. Coen met glas in te pakken. Door het glas kan in meerdere talen met moderne inzichten gekeken worden naar het verleden, dat daarmee in tact kan blijven. Voor het glaswerk is ook al een sponsor gevonden. De fractie brengt het idee als initiatiefvoorstel in. Gelijktijdig is er een burgerinitiatief om Coen gelet op zijn verleden van het Roode Steen af te halen. Er ontstaat een uitgebreide discussie in de raad over heden en verleden van Coen. Tot teleurstelling van D66 blijven Raad en College terughoudend. Er komt een bordje met QR-codes op de sokkel, maar verder verandert er nauwelijks iets. Niet veel later zal Coen door een onoplettende vragenwagenchauffeur (uit teleurstelling over het verloop van de discussie?) van zijn sokkel worden gereden. Coen wordt elders in het land gerepareerd en weer teruggeplaatst.

2011 openingen ed -3

Stadsdichter Putemmer geëerd door Ina Bakker. Op initiatief van D66-raadslid Ina Bakker wordt in 2011 de overleden stadsdichter Cornelis Putemmer geëerd met een prachtig gedicht op de muur bij de Korte Achterstraat. Op de foto onder andere raadslid Ina Bakker en wethouder Peter Westenberg.

 

2011 zwervertje -1

Papieroorlog in Hoorn. Het Zwervertje is een particuliere opvang voor dak- en thuislozen op het Westfrisiaterrein, ooit met steun vanuit Intermaris gerealiseerd. Maar in de loop der tijd wordt steeds onduidelijker wat er allemaal gebeurd.  Om aan inkomsten te komen besluit men naast bedrijfsafval, waar men een vergunning voor heeft, ook illegaal papier op te halen bij particulieren. Men plaatst aparte blauwe tonnen bij particulieren. De gemeente die het ophalen van oud papier bij particulieren vergund heeft aan een zevental verenigingen komt noodgedwongen in actie. ’t Zwervertje wordt aangesproken op de illegale activiteit en hangt per overtreding een boete van € 1.500 boven het hoofd. Wel kan men op de wachtlijst geplaatst worden, als in de nabije toekomst één van de verenigingen afvalt. Wethouder Peter Westenberg haalt met deze handhavingsactie De Telegraaf in 2011.

2011 zwervertje -2

Dit levert een anonieme postkaart op gericht aan Wethouder Westenberg, gemeentehuis Hoorn met de duidelijke tekst: “Op de wachtlijst zetten? U denkt dat dat hetzelfde is als wachtgeld. Deze mensen hebben het nodig. 1.500 boete, wat een schande. Maar ja, D66 is ook een regentenpartij.”

Lid Fractie Tonnaer stapt over naar D66. In de historie van D66 een unieke gebeurtenis. In 2012 voegt raadslid Jos Renckens (Fractie Tonnaer) zich bij de fractie van D66. De Fractie Tonnaer is kort daarvoor uit elkaar gespat. De leden worden geïnformeerd en op een aparte ledenvergadering wordt de stap van de fractie na een uitvoerig debat gesteund. Jos Renckens ontwikkelt zich sindsdien tot een echte democraat en een gewaardeerd fractielid.

2012 bangert oosterpolder -3

De Kreek. Door de crisis raakt het bouwtempo in Bangert & Oosterpolder flink achter op de planning. De grondexploitatie staat onder druk en er moeten afboekingen worden gedaan. In September 2012 wordt desondanks het Multifunctioneelcentrum De Kreek opgeleverd in de nieuwbouwwijk Bangert & Oosterpolder onder toeziend oog van projectwethouder Peter Westenberg.

 

2013 1e exemplaar boek over JP Coen

Coen en zijn tijd. In 2013 komt het boek “Coen en zijn tijd” uit, bijna 2 jaar nadat Coen op 16 augustus 2011 van zijn sokkel is gereden en enkele maanden de stad uit is om te worden gerepareerd.

Millennium-gemeente 2012. In 2013 valt Hoorn de  beurt toe om door het ministerie geprezen te worden als meest inspirerende millenniumgemeente van 2012. Dit vanwege onder andere de stappen die op het gebied van duurzaamheid zijn gezet door wethouder Peter Westenberg.

2013 hoorn milleniumgemeente van het jaar -2

Overlijden Leo Pinxten. Op 3 juli 2012 komt Leo Pinxten op 57-jarige leeftijd te overlijden. Burgemeester Onno van Veldhuizen en Arthur Helling spreken bij zijn afscheid. “Een Democraat “pur sang”, een gevoelsmens te aardig voor deze wereld is heen gegaan.”

??????????

Havenplan. Raadslid Mark Leek, met input vanuit commissielid Wim van Zalen en afdelingsvoorzitter René Bruijne, komt met een initiatiefvoorstel “Havenplan”. D66 schetst daarin haar havenvisie, met veel kansen en mogelijkheden naar de toekomst. Het havenplan van het College dat volgt leidt schipbreuk, omdat het niet aan de wensen van de raad voldoet. Ook D66 heeft kritiek. Dominant in het havenplan is de discussie over de mate van facilitering en de plek voor de “witte vloot”, de grote salonschepen die in aantal steeds meer toenemen. Het College wil meer onderzoek … Het zal in deze bestuursperiode helaas niet tot besluitvorming komen.

2013 opening clusius lab -3

Clusius-lab. Samen met Eerste Kamerlid van de VVD, maar vooral Greenport-voorzitter Loek Hermans, opent Peter Westenberg in 2013 het Clusius-lab om daarmee het belang van de agribusiness voor de regio te onderstrepen. De Agritech Campus zal later (in 2014) dan ook één van de speerpunten zijn van D66 in de campagne.

Referendum autotunnel. Een verzoek tot het houden van een referendum vanuit de bevolking wordt tegengehouden door een meerderheid (incl. D66) van de gemeenteraad. D66 concludeert dat het verzoek strijdig is met de spelregels zoals vastgelegd in de verordening. D66 wil niet afwijken van die spelregels, anders is het hek van de dam en gaat de raad ad hoc politiek bedrijven. De indieners nemen hiermee geen genoegen en maken bezwaar. De hoorcommissie bezwaar en beroepsschriften geeft de bezwaarmakers gelijk. De rechter komt er uiteindelijk aan te pas en die geeft de gemeente gelijk. Het referendum wordt niet gehouden.

Tunnel 2013

Woelige periode in de politieke arena. Het College verliest wethouder Tonnaer op het dossier “ster-flats Grote Waal”. Zijn fractie, Fractie Tonnaer spat daarna uiteen. De autotunnel als onderdeel van de Poort van Hoorn splijt de raad. Ook het CDA verliest een zetel, doordat Johan van der Tuin zich afsplitst. Eerder is Joke van der Meij al overgestapt van VOC Hoorn naar Hoorns Belang. De coalitie houdt met gedoogsteun van afvalligen een nipte meerderheid. Maar de polarisatie viert hoogtij. D66 speelt binnen de coalitie een steeds sterkere rol. Helling wordt de “zesde wethouder” genoemd. Het College haalt de eindstreep, maar kan niet voorkomen dat de autotunnel onderwerp van de verkiezingen wordt, ondanks dat het bestemmingsplan al door de raad is goedgekeurd.

Toneelstuk raad 2012

Collegecabaret. Tijdens een uitstapje van de raad in 2012 wordt het zittende College op de hak genomen. Met raadslid Joke van der Meij (HB) als Annet Hanssen (griffie), Samir Bashara (GroenLinks) als wethouder Ronald Louwman (VVD), raadslid Arthur Helling (D66) als wethouder Aart Ruppert (VOCH), raadslid Bernd Laan (CDA) als wethouder Michiel Pijl (CDA), raadslid Jeroen van der Veer (PvdA) als wethouder Peter Westenberg (D66), raadslid Marjon van der Ven (VVD) als burgemeester Onno van Veldhuizen en raadslid Patricia Kusters (GroenLinks) als griffier Menno Horjus.

2014 de Wissel excellente school

De Wissel excellente school. In 2013 krijgt De Wissel (speciaal onderwijs), de school van vice-schooldirecteur en D66-raadslid Mark Leek, het predicaat “Excellente school” uitgereikt door onderwijswethouder Peter Westenberg.

Westenberg als cultuurwethouder. De jarenlang voortslepende problemen rond het atelierbeleid voor kunstenaars weet Peter Westenberg te slechten. Het oude subsidiebeleid op gebied van Kunst & Cultuur gaat op de schop als onderdeel van de bezuinigingen op instellingen. Maar naast het verminderen en afschaffen van subsidies, komt er juist ook geld beschikbaar voor innovatie. Westenberg stelt ook een cultuurmakelaar aan om samenwerking te stimuleren en nieuwe verbindingen te leggen. In blessuretijd weet hij het Hoornse Affichemuseum voor de stad te behouden, ondanks dat ook zij fors minder subsidie krijgen.

2014 afscheid

Afscheid Peter Westenberg. Westenberg kiest er vrijwillig voor om er geen tweede termijn aan vast te plakken, ondanks dat iedereen, ook de eigen partij, tevreden is over zijn prestaties. In april 2014 neemt hij afscheid op de schoollokatie van SG Newton.

2014 na het wethouderschap

2014 – heden

Lijstverbinding. Voor het eerst in de historie gaat D66 een lijstverbinding aan, om puur technische redenen, om de kans op een restzetel te vergroten. GroenLinks (milieu) en VOC Hoorn (economie) komen daarvoor het meest in aanmerking. Uiteindelijk wordt het VOC Hoorn, al zal enkele maanden later blijken dat D66 op eigen kracht vier zetels haalt.

Nu vooruit 01032014

Autotunnel domineert verkiezingen. De verwachtingen zijn net als in 1994 hoog gespannen. D66 zou wel eens de grootste partij in Hoorn kunnen worden, gelet op de landelijke ontwikkelingen. D66 wint wel een zetel (van 3 naar 4), maar de winst is minder groot dan verwacht. De fractie bestaat naast lijsttrekker Arthur Helling uit Elsbeth Broerse, Arwin Rood en Jos Renckens. Tegen de landelijke trend in wordt de PvdA weer de grootste partij met 5 zetels. Oorzaak: D66 heeft zich als Collegepartij in de vorige bestuursperiode sterk gemaakt voor de autotunnel onder het spoor, als onderdeel van de Poort van Hoorn.

tekening fietstunnel

In de campagne richt D66 zich als groene partij vooral op de fietstunnel onder de Provinciale weg. De discussie gaat er echter vooral over of Hoorn, gelet ook op de te verwachte tekorten bij de transities jeugdzorg, AWBZ, participatiewet, zich deze “luxe” wel financieel kan veroorloven. Dit onderwerp verdeelt de Hoornse gemeenschap. Vanwege de hoge kosten wordt sterk aan “nut en noodzaak” getwijfeld door sommige partijen. Het onderwerp domineert de verkiezingen. Na een lange onderhandeling, waarbij de PvdA een College wil van voor- en tegenstanders van de autotunnel, stapt D66 als laatste partij in en accepteert zij dat de autotunnel (voorlopig) niet door gaat. Daarentegen wordt de fietstunnel wel binnengehaald, net als andere D66-speerpunten zoals het stadsstrand. Er komt een coalitie van PvdA, SP, D66, CDA en GroenLinks. Het bestemmingsplan wordt op 1 juli ingetrokken.

D66 feest

Wethouder van buiten de raad. Bijzonder is dat op voorstel van het bestuur de ALV besluit een wethouderskandidatencommissie in te stellen. De vacature wordt in de regio gecommuniceerd. Met zes kandidaten wordt gesproken. De commissie besluit 3 kandidaten voor te dragen aan de fractie. De fractie kiest unaniem voor Ben Tap.

Ben Tap en Hans StuijfbergenMet de voordracht en benoeming van de Heemskerker Ben Tap zet de D66-fractie een historische stap in Hoorn. Voor het eerst sinds de Wet dualisering (2002) wordt in Hoorn een wethouder van “buiten” benoemd. Tap krijgt onder andere de portefeuilles Economische Zaken, Ruimtelijke Ordening en Sport & Recreatie. Ben Tap is na Koosje Lanting, Arthur Helling en Peter Westenberg de vierde Hoornse D66-wethouder in de geschiedenis van D66 Hoorn.

Camera’s in de raadszaal. Op initiatief van de VVD en D66 wordt er in 2013 gestart met een onderzoek om raads- en commissievergaderingen ook in beeld te brengen, naast de geluidsstream die via Radio Hoorn al te beluisteren is. In mei 2014 is het zo ver. Zowel raadsleden als het publiek kunnen via grote schermen zien wie het woord voert. Tegelijkertijd is de vergadering via een livestream via de gemeentelijke website in woord en beeld te volgen. De raadsnotuliste wordt tijdens de raadsvergadering van 1 juli 2014 na 13 jaar bedankt voor bewezen diensten. Vanaf dat moment worden er geen notulen meer bewaard, maar kan alles via internet teruggehaald worden.

Niek

D66 voor het eerst de grootste partij in Hoorn. Bij de Europese verkiezingen van 22 mei 2014 haalt D66 3229 stemmen en wordt daarmee de grootste partij in Hoorn. Dat is voor het eerst in haar bestaan. D66 heeft actief campagne gevoerd onder aansturing van Niek Heijne.

Plaatsvervangend raadsvoorzitter. Er is nog een historisch feitje voor D66. Voor het eerst levert D66 via de persoon van Helling een commissievoorzitter. In juni 2014 wordt hij tevens als eerste plaatsvervangend raadsvoorzitter gekozen. Als hij bij zijn eerste optreden het onderwerp vergeet af te hameren spreekt hij de hilarische woorden uit: “Oh ja, ik moet dit nog aftimmeren. Zo, dat was dat, volgende onderwerp graag: hatsekidee!”

halve maen in vol bedrijf

VOC-schip Halve Maen: hij komt! Wethouder Ben Tap weet na maandenlange intensieve voorbereiding de gemeenteraad op 16 december 2014 te overtuigen dat het aangaan van een bruikleenovereenkomst voor vijf jaar een unieke kans is voor Hoorn. Veel fracties stemmen verdeeld. De D66-fractie is erg enthousiast en stemt volledig voor. Uitslag: 20 stemmen voor, 14 tegen.

Houdt Koers

Hoorns VDB-affiche even landelijk nieuws. Op een veiling in Hoorn verwerft het landelijk partijbureau van D66 medio november 2014 een belangrijk stuk partijhistorie. Een van de beroemdste affiches uit de Nederlandse politieke geschiedenis ging bij veilinghuis Van Sabben Poster Auctions onder de hamer.

Op de verkiezingsposter uit 1922 van de Vrijzinnig-Democratische Bond (VDB), de voorloper van D66, vaart het ‘Schip van Staat’ tussen de rotsen van ‘reactie’ en ‘revolutie’ door. ‘Houdt Koers!’ is de slogan die erboven staat.

Pechtold: “Ik dacht ‘die moet de partij hebben’.” Het affiche van de VDB werd afgehamerd op 600 euro. Bijzonder is het sluitzegel dat aangehecht is. ‘Kiest mr. H.P. Marchant’ staat er op te lezen. Marchant was een van de oprichters van de VDB en van 1916 tot 1935 politiek leider van de vrijzinnig-liberalen.

De onthulling van het geveilde affiche van de VDB vond op 22 januari 2015 plaats tijdens de tweejarige reünie in de fractiekamer van D66. Arwin Rood, raadslid voor D66 in Hoorn, was daarbij aanwezig te samen met heel veel oud-kamerleden en ministers.

Arthur Helling electrische wagenHoorn oriënteert zich op ‘de slimme stad’. De technologische ontwikkelingen zijn aan een groeispurt bezig. Reden voor D66 om in de raadsvergadering van maart 2015 een initiatiefvoorstel aan te bieden aan de raad onder de titel ‘De slimme stad’: een fusie tussen the bricks and the clicks. Na de zomer van 2015 gaat een werkgroep bestaande uit raadsleden en commissieleden aan de slag met dit onderwerp.

Westfriese Ondernemers Prijs 13052015 1Eerste Westfriese Europa Prijs. Op 13 mei 2015 ontvangt het Instituut Dante uit handen van raadslid Arwin Rood de in samenwerking tussen D66 Hoorn en D66 Westfriesland door hem ontworpen Westfriese Europa Prijs. Het beeld van de gele leeuw is grotendeels vervaardigd via 3D-printtechniek. D66 wil elk jaar rond de Dag van Europa (9 mei) aandacht besteden aan Europa en een Westfries bedrijf, instelling of persoon via een prijs eren voor zijn of haar bijdrage aan Europese ontwikkeling, kennisoverdracht of samenwerking.

Afscheid burgemeester Onno van Veldhuizen in watertaxiOnno bedankt. Eind juni kondigt het bijzondere D66-lid van de afdeling, Onno van Veldhuizen, aan dat hij is voorgedragen als burgervader van Enschede. Op zijn verzoek neemt hij op vrijdag 28 augustus 2015 op een informele wijze afscheid van de stad in de huiskamer van Hoorn: de Roode Steen. Het wordt een warm afscheid, waar menig traan die middag zal vloeien. Enkele dagen eerder, op 25 augustus wordt Yvonne van Mastrigt (PvdA) benoemd door de Commissaris van de Koning als waarnemend burgemeester.

Biodiversiteit Elsbeth BroerseD66 vóór biodiversiteit. Tijdens de Algemene Beschouwingen in november 2015 overhandigt D66-raadslid Elsbeth Broerse het initiatiefvoorstel “Samen geven wij de natuur meer ruimte” aan wethouder Bashara (GL) en de voltallige gemeenteraad. Het document bevat beleidsvoorstellen voor het stimuleren van biodiversiteit in Hoorn en de regio Westfriesland.

Speelplekken. De fractie maakt in maart 2016 een rondgang langs een tiental speelplekken in Hoorn om met eigen ogen te zien en te ervaren dat de opknapbeurten en renovaties goed verlopen.

Plakken voor referendum OekraineReferendum. Op 6 april 2016 zegt Nederland “Nee” tegen het associatieverdrag met de Oekraïne, zo ook in Hoorn. D66 is één van de weinige partijen die actief campagne voert in Hoorn voor een ‘ja’ voor welvaart, mensenrechten, democratie en tegen corruptie.

Foto: Lid Rene Bruijne aan de plak …

Helling overhandigt de voorzittershamer aan Nieuwenburg 17052016Nieuwe burgemeester. Op 17 mei 2016 vindt de installatie plaats van de nieuwe burgemeester Jan Nieuwenburg (PvdA) uit Haarlem als opvolger van de naar Enschede vertrokken D66-er Onno van Veldhuizen.

Foto: Vice-raadsvoorzitter Arthur Helling overhandigt Jan Nieuwenburg de voorzittershamer.

Van Weyenberg Berend Botje 23052016Steven van Weijenberg (D66 Tweede Kamerlid). Op 23 mei 2016 brengt Steven bezoekt met Arthur Helling een werkbezoek aan kinderopvanginstelling en gastouderbureau Berend Botje. Kennis wordt opgehaald en gedeeld, maar de democraten zijn onder de indruk van de kwaliteitszorg en professionaliteit van deze Hoornse onderneming.

Meeuwen-overlastMeeuwen. Meeuwen teisteren o.a. de wijk Grote Waal. Ze nestelen op daken, krijsen en vallen mensen aan. D66-raadslid Jos Renckens stelt vragen en dit leidt tot een actieve voorlichting op de gemeentelijke website over wat mensen kunnen doen om de overlast te beperken.

Bangert en Oosterpolder. Fractie, wethouder en commissieleden bezoeken de wijk in het kader van de jaarlijkse fractie-evaluatie. De fractie is onder de indruk van de kwaliteit en groene uitstraling van de wijk. Kansen en bedreigingen worden bediscussieerd (westfrisiaweg, Zevenhuis).

De fractie besluit tijdens de evaluatie dat in september Arthur Heling het fractievoorzitterschap zal overdragen aan Arwin Rood.

Ben Tap en Jan Nieuwenburg Hoorn openwater zwemstadEK openwater zwemmen in Hoornse haven. In de week van 10 juli 2016 haalt Hoorn voor vier volle minuten het landelijk sportnieuws op TV en is het weer voor even een kleine wereldstad.  Ook de Hoornse D66-sportwethouder Ben Tap neemt een duik in de Hoornse haven om geld op te halen in de strijd tegen kanker.

Compagniesteiger OostereilandWitte vloot. De raad is in juli  2016 tot op het bot verdeeld over de toekomst van de ‘witte vloot’ in de Hoornse haven. D66 is in aanleg voor een nieuwe locatie bij het Visserseiland, Maar geen van de locaties (Nieuwe Wal, Visserseiland, Zuidwestpunt Julianapark en Schelphoek) haalt in de raad een meerderheid. De raad besluit wel om tot walstroom over te gaan bij het Oostereiland en verzoekt het College om het bussenprobleem op het Visserseiland op te lossen. Wethouder Ben tap doopt de vernieuwde steiger 1 bij het Oostereiland om tot Compagniesteiger.

Zwembaden en ijsbaan vindt nieuwe exploitant. De zwembad De Wijzend en De Waterhoorn en ijsbaan De Westfries worden de komende 10 jaar door Optisport geëxploiteerd. De contracten worden in juli getekend. Hiermee biedt D66-wethouder Ben Tap zekerheid voor de komende 10 jaar, terwijl tegelijkertijd een beperkte bezuiniging kan worden doorgevoerd.

D66 voert in Westfriesland gezamenlijk campagne en wordt tweede in Hoorn. Bij de Tweede Kamerverkiezingen in maart 2017 haalt D66 landelijk 19 zetels. In Hoorn worden de democraten zelfs de tweede partij, achter de VVD.

Raad kiest voor ontwikkeling stationsgebied. Op 4 april 2017 stemt de gemeenteraad in met de ontwikkeling van het stationsgebied voor een bedrag van € 35 miljoen voor het stationsgebied en € 8 miljoen voor de aanpak van de Turborotonde, met de tegenstemmen van de fracties van VVD, Jong&Oud voor Hoorn en D66. De door D66 bepleitte fietstunnel Keern onder de Provincialeweg door, wordt op de lange baan geschoven. Met een extra parkeerlaag erbij (amendement raad) wordt jaarlijks ruim 1 miljoen op de parkeeropbrengsten verlies geleden. Omdat Hoorn geen parkeerprobleem kent voor bezoekers, vinden de democraten dit weggegooid geldt. D66 ziet meer in facilitering van de fietser, met ongelijkvloerse kruisingen bij het Keern en de Liornestraat/Zwaagmergouw. D66 vreest bovendien dat de ontwikkeling van het stationsgebied veel meer geld gaat kosten wil je dat goed doen. De democraten willen deze middelen (€ 40 tot € 60 miljoen) de komende 8 jaar liever besteden voor de infrastructuur en fietsveiligheid.

Trek de Noordzuidlijn door tot Hoorn. Dit is de korte en krachtige boodschap aan Mark Rutte voor het onderhandelingsproces om te komen tot een nieuwe coalitie in Den Haag. Arthur Helling (D66 Hoorn), Hans Huibers (WBG) en enkele regionale VVD-ers bieden een speerpuntenlijst aan op het gebied van infrastructuur, woningbouw, onderwijs en toerisme om de Metropoolregio Amsterdam te ondersteunen en te faciliteren vanuit Westfriesland. De Westfriese boodschap wordt op 13 april 2017 aangeboden aan de Tweede Kamerleden Barbara Visser (VVD) en  Steven van Weyenberg (D66) en de niet op de foto staande Pieter Heerma (CDA).

D66 kiest Arwin Rood tot lijsttrekker. In juli 2017 worden Arwin Rood (Hoorn), Geert Mos (Medemblik) en Jaap Koning (Enkhuizen) tot lijsttrekker verkozen na een interne verkiezing. Tevens maken de voorzitters van Westfriesland (Annemarieke van der Meij) en Hoorn (Hendrik Fongers) bekend dat de afdelingen Hoorn en Westfriesland na de verkiezingen van 2018 zullen samengaan.

West-Friesland speaking. Harold IJskes is samen met Hendrik Fongers de dreigende kracht achter dit initiatief waarbij via korte filmpjes en presentaties een thema wordt belicht. Op 9 maart gaat het over LHBTI, op 8 september over de Hoornse haven en op 11 oktober over de vluchtelingen.

Arthur Helling treedt toe regiobestuur Noord-Holland. Op 30 september 2017 wordt hij tot regiobestuurslid verkozen tijdens de ARV op het Oostereiland in Hoorn. Helling wil contactpersoon zijn voor de afdelingen in Noord-Holland Noord en ook zorgen dat het noordelijk deel van de regio beter wordt aangehaakt op Haarlem.

Vluchtelingenwerk West-Friesland wint Westfriese Europa Prijs 2017. In navolging van Instituut Dante (2015) gaat in 2017 de prijs naar Vluchtelingenwerk. In 2015 en 2016 is het vluchtelingenvraagstuk één van de grootste agendapunten in Brussel. Dit doet D66 besluiten de professionals en de vrijwilligers – die al tientallen jaren voor opvang en begeleiding van vluchtelingen in de regio zorgen – voor even centraal te stellen!

Helling vervangt Tap. Op 29 oktober 2019 treedt wethouder Ben Tap tussentijds af en wordt opgevolgd door Arthur Helling.

 

Laatst gewijzigd op 3 november 2019