Steun ons en help Nederland vooruit

4. Bestuur

Vanaf 2019 is D66 Hoorn geen zelfstandige afdeling meer, maar maakt het onderdeel uit van D66 Westfriesland (www.westfriesland.d66.nl).

Minimaal 2 x per jaar komt de afdeling bij elkaar in de Algemene Afdelingsvergadering (AAV) wisselend in één van de Westfriese gemeenten. De AAV is het hoogste orgaan van de afdeling. De AAV kiest de lijsttrekker en de bestuursleden. De AAV stelt het verkiezingsprogramma vast en controleert de financiën van het afdelingsbestuur. Het door de leden vastgestelde afdelingsreglement regelt de verhouding tussen de leden, de AAV, het afdelingsbestuur en de fractie in de gemeenteraad.

Het afdelingsbestuur (AB) van D66 Westfriesland is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken binnen de afdeling. Het AB bestaat meestal uit een voorzitter, secretaris, penningmeester en een algemeen bestuurslid. De leden van het afdelingsbestuur zijn vrijwilligers. Het afdelingsbestuur vergadert minimaal 1 keer per zes weken. De hoofdtaak van het bestuur is het zorgen voor een goede organisatie van de afdeling en het opzetten van politiek debat. Het AB kan tijdelijke commissies instellen, zoals de programmacommissie. De ambities van het bestuur zijn vastgelegd in haar beleidsplan. U kunt het bestuur bereiken via: bestuur@d66westfriesland.nl

De raadsleden, commissieleden en wethouders van D66 Enkhuizen (www.enkhuizen.d66.nl), Medemblik (www.medemblik.d66.nl) en Hoorn (www.hoorn.d66.nl) komen circa 4 maal per jaar bij elkaar om belangrijke onderwerpen in regionaal verband met elkaar te bespreken.

Historie: In 1970 doet D66 in Hoorn voor het eerst mee aan de gemeenteraadsverkiezingen. Het zal echter nog tot 1979 duren, voordat D66 definitief (zelfstandig) vertegenwoordigd is in de Hoornse gemeenteraad. Vanaf 2019 maakt D66 Hoorn onderdeel uit van de afdeling Westfriesland.

Hendrik Fongers

Hendrik Fongers

Afdelingsvoorzitter

Jack Heuwekemeijer

Jack Heuwekemeijer

Afdelingssecretaris

Joram Pinxteren

Joram Pinxteren

Algemeen bestuurslid

Walter van Dam

Penningmeester