Steun ons en help Nederland vooruit

4. Bestuur

D66 Ware leiderschap ...

In 1970 doet D66 in Hoorn voor het eerst mee aan de gemeenteraadsverkiezingen. Het zal echter nog tot 1979 duren, voordat D66 definitief vertegenwoordigd is in de Hoornse gemeenteraad.

Alle D66 leden in de gemeente Hoorn vormen samen de afdeling D66 Hoorn. Minimaal 2 x per jaar komt de afdeling bij elkaar in de Algemene Afdelingsvergadering (AAV). De AAV is het hoogste orgaan van de afdeling. De AAV kiest de lijsttrekker en de bestuursleden. De AAV stelt het verkiezingsprogramma vast en controleert de financiën van het afdelingsbestuur. Het door de leden vastgestelde afdelingsreglement regelt de verhouding tussen de leden, de AAV, het afdelingsbestuur en de fractie in de gemeenteraad.

Het afdelingsbestuur (AB) van D66 Hoorn is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken binnen de afdeling. Het AB bestaat meestal uit een voorzitter, secretaris, penningmeester en een algemeen bestuurslid. De leden van het afdelingsbestuur zijn vrijwilligers. Het afdelingsbestuur vergadert minimaal 1 keer per zes weken. De hoofdtaak van het bestuur is het zorgen voor een goede organisatie van de afdeling en het opzetten van politiek debat. Het AB kan tijdelijke commissies instellen, zoals de programmacommissie. De ambities van het bestuur zijn vastgelegd in haar beleidsplan. U kunt het bestuur bereiken via: bestuur@d66hoorn.nl

Hendrik Fongers

Hendrik Fongers

Afdelingsvoorzitter

Harold IJskes

Harold IJskes

Afdelingssecretaris

Jack Heuwekemeijer

Jack Heuwekemeijer

Penningmeester