Steun ons en help Nederland vooruit

8. D66 Westfriesland

De afdeling D66 Westfriesland (www.westfriesland.d66.nl) is enkele jaren geleden opgericht om het contact tussen de verschillende Westfriese gemeenten te verbeteren en de krachten in ieder geval op bestuurlijk niveau te bundelen binnen Westfriesland. Het bestuur van D66 Westfriesland ondersteunt op dit moment de leden van D66 in de gemeenten Drechterland, Enkhuizen, Koggenland, Medemblik, Opmeer en Stedebroec.

Sinds 2017 werken de afdelingsbesturen van Hoorn en Westfriesland intensief samen. Medio 2017 is ook het besluit genomen om beide afdelingen te laten fuseren na de gemeenteraadsverkiezingen van 2018.

De raadsleden, commissieleden en wethouders van D66 Enkhuizen (www.enkhuizen.d66.nl), Medemblik (www.medemblik.d66.nl) en Hoorn (www.hoorn.d66.nl) komen circa 4 maal per jaar bij elkaar om belangrijke onderwerpen in regionaal verband met elkaar te bespreken.

Het bestuur van D66 Westfriesland bestaat op dit moment uit:

George van Overbeeke (voorzitter a.i.)

Miryam de Brouwer (secretaris a.i. )

Jack Heuwekemeijer (penningmeester Westfriesland en Hoorn)

Joram Pinxteren (algemeen bestuurslid a.i., opleiding en scouting)

Kevin Smit (algemeen bestuurslid, campagnecoördinator)

… en wordt ondersteund in het fusietraject door het bestuur uit Hoorn, thans bestaande uit:

Hendrik Fongers (voorzitter), Harold IJskes (secretaris) en Jack Heuwekemeijer (penningmeester)

Zie voor meer info: www.westfriesland.d66.nl

Laatst gewijzigd op 22 december 2017