Steun ons en help Nederland vooruit

3. Commissieleden

D66 en tunnelvisie ...

De D66-gemeenteraadsfractie wordt ondersteund door een drietal commissieleden. Dit zijn D66-leden die niet zijn gekozen in de gemeenteraad, maar de fractie wel ondersteunen. Zij wonen de wekelijkse fractievergaderingen geregeld bij. In de adviserende algemene raadscommissie – die driemaal per maand plaats vindt – mogen zij namens de D66-fractie het woord voeren. Hiermee leveren ze, naast en in samenwerking met de raadsleden van D66, een wezenlijke bijdrage aan de meningsvorming en standpuntbepaling vanuit D66 in de commissie. De raadscommissie geeft een advies af aan de gemeenteraad, die uiteindelijk 1 maal per maand vergadert in besluitvormende zin over de onderwerpen die eerder zijn behandeld in de commissie.

Otto Klaren

Otto Klaren

Commissielid

Wouter de Vries

Wouter de Vries

commissielid

Sabine Bruijne

Sabine Bruijne

commissielid