Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

D66-initiatiefvoorstel ‘de slimme stad’ 30-01-2015

Steeds meer signalen komen tot ons dat de technologische ontwikkelingen aan een groeispurt bezig zijn. Die versnelling in de technologische ontwikkeling heeft grote gevolgen voor de systemen van de samenleving en het samenleven zelf. Hierin liggen grote kansen voor de ontwikkeling en populariteit van steden, indien zij hier op de juiste manier op inspelen. Maar het tegenovergestelde is ook waar: kansen die niet gepakt worden, kunnen uiteindelijk leiden tot bedreigingen voor de stad als centrum van de regio.

Dit voorstel gaat over ‘de ‘slimme stad’ die eraan komt. In een slimme stad werken in toenemende mate mensen thuis of op een werkplek in de buurt (broedplaats). Er wordt gewerkt in ‘the cloud’ of met behulp van teleconferencing. Het verkeer in de stad wordt daardoor minder en is schoner (elektrisch) en veiliger (slimme verkeersgeleiding.) Heel veel data en signalen worden digitaal uitgewisseld en hebben invloed op vrijwel alle aspecten van ons leven. Denk aan: veiligheid, mobiliteit, comfort etc.

Dit alles raakt ook de rol van de (lokale) overheid in het hart en heeft ook grote impact op de ‘governance’ (de wijze van besturen, de wijze waarop we het toezicht organiseren, op onze gedragscode etc.)

Dit initiatiefvoorstel beoogd een verkenning vanuit de Gemeenteraad te laten uitvoeren met actieve betrokkenheid van raadsleden op het fenomeen ‘de slimme stad’.

Gepubliceerd op 31-01-2015 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018