Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 2 september 2018

Pvda, D66, SH en FT willen helderheid over bouwhoogte oude locatie “Egelbanden”

In het NHD van 9 augustus hebben de fracties van Pvda, D66, SOH en FT een artikel gelezen over de bouwplannen van de heer Pierre Komen op de locatie “Egelbanden” aan het Keern. In het artikel wordt gesproken over een woontoren van 24 meter en 7 bouwlagen. Het artikel geeft aanleiding voor het stellen van vragen aan het college.

In 2011 hebben D66 en Pvda reeds initiatieven genomen om te voorkomen dat een te hoge bouwhoogte in de toekomst mogelijk zou zijn. Bij de vaststelling van het bestemmingsplan is per amendement geregeld dat de bouwhoogte niet hoger mag zijn dan 8 meter en dat het college geen zelfstandige wijzigingsbevoegdheid heeft.

Voornoemde fracties willen nu helderheid van het college over de initiatieven en uitlatingen van de heer Komen. Zij hebben daartoe Vragen ex artikel 36 Bouwhoogte Egelbanden Keern Pvda D66 FT SH 02092018 gesteld.

Op 2 oktober heeft het college gereageerd middels Antwoord bouwhoogte Egelbanden d.d. 02102018.