Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 8 september 2020

Raad buigt zich over toekomst van stadhuis

Op 15 september buigt de Hoornse raad zich over de toekomst van het stadhuis: wordt het renovatie of nieuwbouw? Ook staat er een burgerinitiatief om het standbeeld van J.P. Coen te verwijderen op de agenda. De raad behandelt het burgerinitiatief niet inhoudelijk, maar beslist of zij dit in behandeling wil nemen. Andere agendapunten zijn onder meer de Uitvoeringsagenda Economie en de Regionale Energiestrategie Noord-Holland Noord.

Toekomst stadhuis
Het stadhuis voldoet niet meer aan de eisen van een modern kantoor en moet in 2023 aan hoge duurzaamheidseisen voor kantoorpanden voldoen. Om aan deze eisen te voldoen, moet het stadhuis minimaal grondig gerenoveerd worden. Uit onderzoek blijkt dat deze grondige renovatie nagenoeg even duur is als de bouw van een nieuw stadhuis in het stationsgebied. Het college adviseert om te kiezen voor nieuwbouw, omdat een nieuw stadhuis in het stationsgebied de gewenste ontwikkeling van dit gebied zou versterken. De keuze is nu aan de raad.

Burgerinitiatief Coen
De raad besluit of en hoe zij om wil gaan met het burgerinitiatief voor verplaatsing van het standbeeld van J.P. Coen. Er zijn twee mogelijke besluiten: óf de raad behandelt het burgerinitiatief in de eerst volgende raadsvergadering, óf de raad besluit om dit mee te nemen in het eerder aangekondigde voornemen om één of meerdere stadsgesprekken met inwoners en direct betrokkenen te voeren over o.a. racisme, discriminatie, maar ook over de gevoelens die er zijn rondom het standbeeld van J.P. Coen. De burgemeester heeft dit ook aangekondigd in de verklaring van het gemeentebestuur in de raad van 23 juni jl.

Uitvoeringsagenda Economie 2020-2024
De raad buigt zich ook over de Uitvoeringsagenda Economie 2020-2024. Deze uitvoeringsagenda brengt focus aan in het economisch beleid van de gemeente Hoorn en sluit aan bij de regionale samenwerking binnen Westfriesland. Het college vraagt de raad om in te stemmen met 4 belangrijke actielijnen; werken (groei werkgelegenheid naar 35.000 banen), energietransitie (energietransitie en circulaire economie versnellen), stad Hoorn (levendige binnenstad en Hoorn als vestigingslocatie voor nieuwe bedrijvigheid) en digitalisering (MKB helpen in te spelen op de toenemende digitalisering).

Volg de raad online
Vanwege de coronamaatregelen is het voor bezoekers niet mogelijk om de raadsvergadering bij te wonen. De raadsvergadering is wel live te volgen of later terug te kijken via www.hoorn.nl/raad. Hier staan ook de vergaderstukken van de raad. Geïnteresseerden kunnen ook het live verslag via Twitter @RaadHoorn volgen. De vergadering start om 19 uur.