Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 18 oktober 2021

Reacties gevraagd op de omgevingsvisie over de toekomst van Hoorn

Van maandag 18 oktober tot en met zondag 28 november kan iedereen reageren op de concept omgevingsvisie voor Hoorn.  Hierin staan de keuzes die we vandaag moeten maken, om ook in de toekomst een sterke, gezonde en levendige stad te zijn. Het vinden van een goede balans tussen groei van de stad en leefbaarheid staat centraal in de concept omgevingsvisie.

De omgevingsvisie is de zogenoemde ‘stip op de horizon’ bij het uitwerken van plannen en ideeën in Hoorn. In de concept omgevingsvisie maken we keuzes over onze omgeving. Om ook in de toekomst een gezonde en levendige stad te kunnen zijn, met voldoende voorzieningen en werkgelegenheid, moeten veel nieuwe woningen worden gebouwd. Veel van deze nieuwe woningen zullen worden gebouwd in de directe omgeving van de binnenstad, het ziekenhuis en de beide stations. Wonen dichtbij zorg, openbaar vervoer en de binnenstad is namelijk aantrekkelijk voor zowel jong als oud. Er is gezocht naar een manier om als stad verantwoord te groeien. Dat wil zeggen: wel meer woningen, werkgelegenheid en voorzieningen, maar met behoud (en waar mogelijk versterking) van bestaande kwaliteiten. Dus: voldoende groen en water, ruimte om op een goede manier om te gaan met klimaatverandering en duurzaamheid, een goede openbare ruimte die uitnodigt tot beweging en ontmoeting .

De concept omgevingsvisie is het resultaat van een uitgebreid proces met inbreng van de gemeente, de raad, inwoners, ondernemers, lokale en regionale (keten)partners en maatschappelijke organisaties van Hoorn. Het is nu nog een conceptversie waarop iedereen kan reageren. Naar verwachting in februari 2022 neemt de gemeenteraad het besluit over de definitieve versie.

Bekijken visie
De concept omgevingsvisie is vanaf maandag 18 oktober digitaal te bekijken via een link opwww.hoorn.nl/toekomsthoorn. Daar vindt u ook een samenvatting van de visie. Daarnaast is de visie te bekijken op de landelijke website voor ruimtelijke plannen: www.ruimtelijkeplannen.nl. Wilt u liever een papieren versie lezen? De concept omgevingsvisie is van maandag 18 oktober tot en met vrijdag 26 november 2021 in te zien op het stadhuis, Nieuwe Steen 1.

Reageren op de visie
Van maandag 18 oktober tot en met zondag 28 november 2021  kan iedereen reageren op de concept omgevingsvisie. Een reactie (zienswijze) geven kan op verschillende manieren:

  • via het reactieformulier op www.hoorn.nl/toekomsthoorn;
  • door het sturen van een e-mail naar toekomsthoorn@hoorn.nl met als onderwerp ‘reactie concept omgevingsvisie’;
  • door het sturen van een brief naar gemeente Hoorn, postbus 603, 1620 AR Hoorn. Schrijf op de envelop: ‘reactie concept omgevingsvisie’.
  • als u liever mondeling een reactie geeft, dan kunt u bellen met het klantcontactcentrum van de gemeente voor het maken van een afspraak. Het telefoonnummer is 0229 252200.

Vragen over de visie? Kom naar een van de inloopmomenten
Heeft u na het lezen van de concept omgevingsvisie vragen over de visie? Of wilt u meer informatie over het geven van een reactie? Er zijn twee inloopmomenten waar iedereen langs kan komen om vragen te stellen en in gesprek te gaan met de projectleiders van de omgevingsvisie. De inloopmomenten zijn op woensdag 3 november van 19.00-21.00 uur en op dinsdag 16 november  van 13.00-15.00 uur. Deze inloopmomenten zijn in de raadszaal van het stadhuis, Nieuwe Steen1. De ingang van de raadzaal zit aan de achterkant van het stadhuis bij het parkeerterrein.