Steun ons en help Nederland vooruit

Inwoners en Bestuur

"Wijkbewoners sturen zelf op het gewenste onderhoudsniveau."

Openbare orde en veiligheid

"Veilig uitgaan en gastvrijheid."

Verkeer, vervoer en waterstaat

"De fietser centraal."

Economische Zaken

"Geef ondernemers de ruimte."

Onderwijs

"Goed onderwijs is de basis voor een goede toekomst."

Cultuur en recreatie

"De Hoornse kustlijn schreeuwt om aangepakt te worden."

Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening

"We moeten het samen doen!"

Volksgezondheid en milieu

"Grootschalig investeren in duurzame maatregelen voor de bestaande bouw."

Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

"Historische haven wordt thuishaven voor iedereen."

Financiering en algemene lasten en baten

"Naast ombuigen, ook slim en verantwoord investeren."