Steun ons en help Nederland vooruit

Inwoners, bestuur en democratie

"Versterk de controle op de macht en geef ruimte aan burgerinitiatieven"

Openbare orde en veiligheid

"Hou omgeving schoon, heel en veilig en geef prioriteit aan aanpak cybercriminaliteit en ondermijning"

Verkeer, OV en waterbeheer

"Groen licht voor de (electrisch) fiets en langere treinen in de spits"

Economie en toerisme

"Maak het koopcentrum compact, meer beleefbaar en zet in op lightrail en A23"

Onderwijs

"We zetten in op talentontwikkeling"

Cultuur en recreatie

"We zetten onze erfgoediconen in Hoorn, Zwaag en Blokker in de schijnwerpers"

Sport en bewegen

"Sportaccommodaties verzelfstandigen en elk kind minimaal zwemdiploma A en B"

Sociaal, maatschappij en zorg

"Keuzevrijheid bij de zorg en anticiperen op gevolgen vergrijzing"

Gezondheid en milieu

"D66 wil Hoorn klaarmaken voor de groene transitie"

Ruimte en wonen

"Nieuwe, duurzame woonvormen en kwaliteitsslag openbare ruimte"