Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Cultuur en recreatie

Kunst- en cultuursteden hebben een sterke (beeldbepalende) positie in de Nederlandse samenleving en een grote aantrekkingskracht op creatievelingen, start-ups, recreanten en toeristen. Met maar liefst 174 inwoners afkomstig uit andere landen en culturen is Hoorn een stad met een grote culturele diversiteit. Wij zien dit als een verrijking en menen dat we hierdoor meer kracht en inspiratie uit de samenleving zouden moeten kunnen halen dan nu het geval is. Wij steunen initiatieven om verschillende culturen met elkaar in contact te brengen.
Wij willen iedereen in Hoorn, Blokker en Zwaag de mogelijkheid bieden om op een laagdrempelige manier met kunst en cultuur in aanraking te komen en zijn of haar eigen creativiteit te ontwikkelen. Cultuur draagt bij aan een open en inspirerende samenleving en brengt mensen met elkaar in contact, zodat zij zich verbonden voelen met hun directe omgeving en hun stad.

D66 is voorstander van:

• dat wij stadsilluminatie voor monumenten en andere beeldbepalende objecten inzetten. Een compleet duurzaam lichtplan wordt opgesteld voor de Hoornse (binnen)stad en haven en het oude Blokker en Zwaag. De uitvoering daarvan kan door gemeente samen met particulieren en de historische verenigingen geschieden;
• bekende en minder bekende verhalen zoals die over de scheepsjongens van Bontekoe, Melknap, Coen, Velius en Platte Thijs weer te laten leven. Dat kan met verlichting, informatiebordjes en op nieuwe manieren, zoals applicaties, QR-codes of NFC-tags;
• van de inzet van meer middelen voor de communicatie van de Archeologische Dienst West-Friesland over onze geschiedenis die gevonden is in onze bodem;
• de verborgen informatieschatten van het Westfries Archief en het Westfries Museum beter bereikbaar en zichtbaar te maken voor publiek via de plannen en ambities van het Westfries Museum om met de uitbreiding naar Roode Steen 15 de Roode Steen te ontwikkelen tot de ‘huiskamer van Hoorn’;
• om de evenementen nog professioneler in de markt te zetten, door marketing en sponsorwerving vanuit Hoorn Marketing te ondersteunen. D66 pleit er wel voor om in het kader van overlastbeperking om evenementen meer te spreiden over het hele jaar;
• nu de komende jaren het Pelmolenpad ontwikkeld gaat worden, naast het Julianapark ook naar de Schelphoek gekeken gaat worden als evenementenlocatie. Dit kan de recreatieve en nautische ontwikkeling van het gebied stimuleren. Een investering in vaste en duurzame faciliteiten (toiletten, stroom, parkeren en dergelijke) is nodig om een plek te creëren voor wisselende evenementen, zoals Karavaan of het circus, die rondtrekken door de provincie;
• om poppodium Manifesto los te koppelen van St. Netwerk en te verbinden aan Schouwburg Het Park. Met een bredere en meer populaire programmering kan het toewerken naar een gezonde exploitatie;
• dat de Blauwe Schuit de intermediairsfunctie gaat ontwikkelen tussen scholen en culturele instellingen in Hoorn;
• dat de bibliotheek een zichtbare en goed bereikbare centrale plek in onze stad krijgt, een plek waar ze kan bouwen aan de bibliotheek van de toekomst. Daar staan leren, kennisdelen, ontmoeting en debat centraal. Het doel daarvan is wat D66 betreft het tot stand brengen van een Westfries centrum voor de kunsten;
• dat iedereen dicht bij huis kan recreëren en ontspannen. D66 wil zich inzetten voor het behoud van de groene recreatieve ruimten in de Hoornse wijken, de dorpen Blokker en Zwaag en de binnenstad. De groene ruimte om de gemeente heen moet naar binnen gehaald worden via fiets-, wandel- en vaarroutes;
• het stadsstrand komt er door de inzet van D66. Wij zien goede mee-koppelkansen voor de realisatie van een cultuurpromenade vanaf Schouwburg Het Park aan de Westerdijk, richting Achter op ’t Zand tot aan ’t Hoofd. Een fiets-/wandelpad onder aan de dijk staat al in de plannen, naast een al gerealiseerde beeldenroute die doorloopt tot op het puntje van het Visserseiland. D66 wil dit gebied verder ontwikkelen tot een aansprekend wandel- en flaneergebied langs het water dat doorloopt tot in de haven. Wij willen ter hoogte van de brandweerhelling en de parkeerplaats een cultuurplein maken als vrijplaats voor kunstenaars;
• om strandpaviljoen de Zeespiegel te behouden en te integreren in de omgevingsplannen.

"We zetten onze erfgoediconen in Hoorn, Zwaag en Blokker in de schijnwerpers"