Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Economie en toerisme

D66 wil een verbinding maken tussen economie, kunst en cultuur, toerisme en de historische binnenstad. Met de kernkwaliteiten van Hoorn - de historische binnenstad aan het water met zijn kust, havens, Westfriese Omringdijk, de culturele voorzieningen en het winkelhart - als middelpunt, houden en maken we Hoorn aantrekkelijk als plaats om te wonen, werken en recreëren.

D66 is voorstander van:

• het versoepelen van bestemmingsplannen en het beschikbaar stellen van middelen voor het instellen van een regionaal fonds, waarmee transities van winkels naar andere functies mogelijk wordt;
• het beleefbaar maken van de binnenstad en de haven door de inzet van een stadsomroeper, door de visafslag in ere te herstellen door er regelmatig activiteiten te organiseren, door hedendaagse muziek in de straten te laten weerklinken, naast het traditionele draaiorgel en een ‘havenburgemeester’ te benoemen die de (internationale) bezoekers welkom heet in Hoorn;
• de inzet van aanspreekbare en herkenbare stadsvertegenwoordigers die onze toeristen wegwijs kunnen maken in onze mooie stad, de inzet van interactieve informatieborden waarop alle actuele informatie over onze stad staat;
• een versmarkt met Westfriese streekproducten om een verbinding te maken met het rijke agrarische verleden van Westfriesland;
• de inzet van een promotieteam of –winkel op populaire toeristische locaties in de regio Amsterdam om toeristen te interesseren in een bezoek aan Hoorn;
• dat Hoorn Marketing de initiatiefnemers van de Hoornse Kunstmarkt en de Hoornse Stadsfeesten ondersteunt bij het vinden van sponsors, zodat dit soort belangrijke evenementen voor de stad behouden kunnen blijven;
• kleinschalige hotspots of broedplaatsen te creëren door startende ondernemers en gevestigde mkb'ers bij elkaar te plaatsen op plekken in Hoorn. Blokker en Zwaag. Dit kan bijvoorbeeld door tijdelijke herbestemming van moeilijk in te vullen plekken, zoals niet verhuur- en/of verkoopbare kantoorgebouwen, fabriekslocaties en scholen;
• via 'FabLabs' met digitale fabricagetechnieken tegen lage kosten kleine oplagen van allerlei producten te maken. Deze open werkplaatsen met digitaal gereedschap zorgen voor nieuwe vormen van leren, produceren en verspreiden van ideeën voor iedereen;
• om delen van Hoorn’80 beter te koppelen aan de ontwikkelingen van de Schelphoek en het Philipsterrein ten behoeve van wonen en recreëren in dit gebied;
• dat bedrijventerrein Zevenhuis kan meebewegen met de vraag uit de markt, uiteraard binnen de duurzaamheids- en kwaliteitskaders die de gemeente stelt;
• dat we inzetten op het faciliteren van kennisclusters op het gebied van landbouw in de buurt van het grootste mobiliteitsknooppunt van Westfriesland. Denk daarbij aan dependances van universiteiten (zoals Wageningen) en/of samenwerkingen met instellingen in het hoger onderwijs - zoals Dronten (bollen) - met als doel een ontwikkellijn (v)mbo, hbo en wo.
• dat we tevens inzetten op de zorgsector als grootste banenmotor en het faciliteren en ondersteunen van groene ondernemingen, die met het ontwikkelen van duurzame oplossingen banen creëren in onze regio;
• dat wij als regio ons blijven inzetten op de opwaardering van de Westfrisiaweg naar een A23, zodat de lijn Alkmaar – Hoorn – Zwolle met een verdubbeling van de Houtribdijk naar vliegveld Lelystad;
• dat we blijven lobbyen voor een opwaardering van het spoornet Amsterdam – Hoorn – Enkhuizen tot een hoogfrequente dienstregeling of light-railvariant. Bovendien is het interessant om een tegenspits op het spoor te organiseren, bijvoorbeeld met (internationale) toeristen vanuit Amsterdam naar Hoorn en Enkhuizen.

"Maak het koopcentrum compact, meer beleefbaar en zet in op lightrail en A23"