Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Financiën

De gemeentelijke begroting moet sluitend zijn. Wanneer inkomsten en uitgaven uit balans dreigen te raken, kiest D66 voor bezuinigingen en hervormingen boven het verhogen van lokale belastingen.

De gemeente moet voor haar inwoners open en transparant zijn over de gemeentelijke financiën. Dat begint met het maken van heldere doelstellingen en resulteert in een begrijpelijke begroting. Daarom doen wij voorstellen voor het verspreiden van een publieksvriendelijke begroting in begrijpelijke taal (Helder Hoorns).

D66 wil afschrijvingstermijnen periodiek tegen het licht worden gehouden. Vanwege de vele technologische ontwikkelingen worden afschrijvingstermijnen de komende jaren meer op de economische dan op de technische levensduur afgestemd.

D66 is verder voorstander van:

• dat de OZB slechts trendmatig wordt verhoogd;
• alternatieve heffing voor de reclamebelasting als instrument om middelen voor Hoornse ondernemers te genereren als de ondernemers dit zelf willen;
• wil mogelijkheden onderzoeken om de schommelingseffecten in de begroting te voorkomen of te verminderen. Een mogelijkheid is het instellen van een reserve die omgekeerd mee-ademt met de van het Rijk te ontvangen middelen;
• dat subsidies bij voorkeur tijdelijk zijn en worden voorzien van prestatieafspraken;
• afschaffing van de hondenbelasting;
• het niet invoeren van toeristenbelasting, tenzij toeristische ondernemers ons dat verzoeken. Verder is en blijft kostendekkendheid bij leges het uitgangspunt.

"D66 wil begroting weerbaarder maken tegen schommelingen uitkering Rijk"