Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Sport en bewegen

Sport en bewegen speelt een grote rol in de samenleving. We kijken naar topsport op televisie of in het stadion. Beoefenen zelf sport op individuele basis of in clubverband en onze kinderen maken voor de eerste keer kennis met sport en bewegen op school. Nu stilzitten eerder regel dan uitzondering is, wordt bewegen alleen maar belangrijker in de samenleving. Sport en beweging zorgt niet alleen voor gezonde inwoners, maar ook voor een gezonde en sociale samenleving. Bij het gezamenlijk uitoefenen van sport komt men in contact met mensen van verschillende achtergronden en leeftijden.

D66 is er voorstander van:

• dat sportverenigingen en andere aanbieders zoveel mogelijk zelfstandig moeten blijven. D66 vindt dat de gemeente een regiefunctie heeft in het sportaccommodatiebeleid, maar wij zien geen kerntaak voor de gemeente op het gebied van beheer en exploitatie van sportaccommodaties. Daarom willen wij een totale inventarisatie van de mogelijkheid het eigendom van sportaccommodaties onder te brengen bij private ondernemingen en/of het beheer van sportaccommodaties onder te brengen bij sportverenigingen. Ook tennisverenigingen hebben zelf hun parken in bezit en beheren deze met succes;
• dat een verder kwaliteitsimpuls wordt gegeven aan het integraal denken om verschillende functies en doelgroepen gebruik te laten maken van multifunctionele accommodaties, die in de veranderende vraag van inwoners kunnen voorzien;
• dat alle kinderen voldoende dagelijks bewegen binnen het lesprogramma, bijvoorbeeld via de ‘Daily Mile’. Tevens is het belangrijk dat kinderen ook kennis kunnen maken met verschillende sporten en verenigingen buiten schooltijd. Daarom is de inzet van combinatiefunctionarissen essentieel om de kinderen te leren bewegen en te begeleiden naar deelname aan sport en bewegen;
• dat iedereen de mogelijkheid krijgt om mee te doen ook als het om sport en bewegen gaat. Buurtsportcoaches en het armoedebeleid spelen hierin een belangrijke, stimulerende rol in;
• dat er meer aandacht komt voor fiets-, wandel- en skeelerpaden, maar ook bijvoorbeeld skateplekken, basketbalpleintjes, Cruijff-courts, crossbanen en fitnessmogelijkheden in de openbare ruimte. Het gebruik van parken door sportprofessionals die activiteiten zoals bootcamps en looptrainingen aanbieden zijn een goede aanvulling op ons bestaande aanbod en voldoen aan de veranderende sportbehoefte;
• dat sportverenigingen vanuit hun voorbeeldfunctie een belangrijke rol in de voorlichting spelen over alcohol, drugs en gezonde voeding. D66 vindt het dan ook niet meer dan logisch dat het aanbod van voedsel in de kantines deels gezond is en dat roken op en om het veld ontmoedigd wordt;
• dat Hoorn een actief sportbeleid voert om mensen met een fysieke of psychische handicap actief aan het sporten te krijgen. Maatschappelijke participatie en werken aan je gezondheid leveren een positief sociaal maatschappelijk rendement op. Sportopbouwwerk en de gebiedsteams ondersteunen en verwijzen actief naar geschikte sportactiviteiten voor deze doelgroep;
• dat de groep individuele sportbeoefenaars wordt gefaciliteerd door sportondernemers die een steeds belangrijkere rol gaan spelen in de behoefte om te bewegen. Zij zijn nog niet de gebruikelijke gesprekspartners van de gemeente als het om sportbeleid gaat. De focus van de huidige overlegstructuur is te veel gericht op de traditioneel georganiseerde sport;
• van grote sportevenementen om topsport regionaal te faciliteren en te gebruiken als inspiratiebron voor de amateursporters in onze gemeente en regio. Een goed georganiseerd evenement kan bovendien een economische impuls geven aan de stad en regio;
• dat alle kinderen minimaal hun zwemdiploma A en B kunnen halen.

"Sportaccommodaties verzelfstandigen en elk kind minimaal zwemdiploma A en B"